Viktigt att veta om gymnasieskolan

Gymnasieskolans olika program

I gymnasieskolan finns 18 nationella program med olika inriktningar. Utbildningarna är treåriga.

Det finns två sorters program – högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Saknar du behörighet till de nationella programmen kan du gå ett Introduktionsprogram.

Från hösten 2023 innehåller alla nationella program det som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. På yrkesprogrammen kan du välja bort högskolebehörigheten om du vill.

Kurser och poäng

Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Hur stor en kurs är anges med poäng. Vanligast är kurser på 100 eller 50 poäng, men det finns även vissa kurser som är större.

Betyg efter varje kurs

Du får fler betyg i de ämnen där du läser fler än en kurs. Betyget sätts när du avslutar en kurs, vilket betyder att du får dina första betyg redan i årskurs 1.

Gymnasieexamen

Målet för dina studier på gymnasieskolan är att du ska få en gymnasieexamen. Det finns två olika gymnasieexamina – högskoleförberedande examen och yrkesexamen.

Att läsa språk i gymnasieskolan

Ämnet engelska och övriga moderna språk är uppdelade i sju kurser – en kurs är 100 p. Språken har en gemensam kursplan för både grundskolan och gymnasieskolan. Du fortsätter dina språkstudier på gymnasieskolan en kurs högre än du avslutade språket i grundskolan.

När du avslutat dina studier på grundskolan med lägst betyget E i engelska har du kunskaper som motsvarar kurs 4. Den första kursen du läser på gymnasieskolan är engelska 5.

Skolor kan erbjuda samtliga elever att välja kurser i moderna språk inom det individuella valet eller (för många program) inom programfördjupningarna. För flera av de högskoleförberedande programmen är det obligatoriskt att läsa en eller två kurser i moderna språk.
– Du som väljer att läsa ett nybörjarspråk börjar med kurs 1.
– Du som läst språket i grundskolan som språkval får börja med kurs 3.

Offentliga eller fristående gymnasieskolor

Oavsett om en skola är offentlig eller fristående gäller i princip samma regler. En viktig skillnad är att du kan söka en utbildning vid en fristående skola oavsett var du bor.

Hjälp för dig som har ett annat modersmål

Du som läser ett nationellt program och har ett annat modersmål än svenska har vissa möjligheter att få hjälp och stöd. Du kan läsa svenska som andraspråk, få modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål.

Behöver du den här hjälpen ska du säga till, helst redan när du ansöker till gymnasieskolan.

Idrott och studier

Det finns olika sorters idrottsutbildningar. Du kan söka till ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller till ett nationellt idrottsgymnasium (NIU), vilket inte är riksrekryterande men omfattas av så kallade frisök. Det finns också gymnasieskolor som erbjuder lokal idrottsutbildning (LIU) inom olika idrotter.