Högskoleförberedande program

I gymnasieskolan finns 18 nationella program och 6 av dessa är högskoleförberedande program. Programmen har utformats för att ge en god grund för fortsatta studier efter gymnasieskolan.

Högskoleförberedande examen

En gymnasieexamen är beviset för att du klarat av din gymnasieutbildning. För dig som läser ett högskoleför­beredande program kallas denna examen högskoleförberedande examen.

Kraven för att få en högskoleförberedande examen
är följande:

 • Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p
 • Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2.250 p
 • Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, 2, 3, engelska 5, 6 och matematik 1
 • Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete
 • Denna examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Fortsatta studier

De högskoleförberedande programmen förbereder dig för fortsatta studier på högskolor och universitet.

Du läser kurser i många olika ämnen och denna bredd ger dig en allmänbildning som du har stor nytta av i både studier och arbete. Undervisningen är också upplagd på ett sätt som påminner om högskolans sätt att arbeta. Du får lära dig att planera dina studier inför mer omfattande uppgifter som ska göras enskilt eller i grupp.

Du får också särskild behörighet till många utbildningar på högskolan, vilket är en stor fördel när du söker. Programmen ger dig också de största möjligheterna att få extra poäng för olika meritkurser när du söker till högskolan.

Du kan förutom högskolan även gå vidare till andra former av studier. Det finns utbildningar inom yrkeshögskolan som (trots namnet) riktar sig även till dig som läst dessa program. Det finns även utbildningar vid kompletterande skolor.

Kursplan för högskoleförberedande program

Gymnasiegemensamma ämnen, 1100–1250 poäng

 • Är gemensamma för alla program.
 • Du som läser ett högskoleförberedande program läser flera kurser i dessa ämnen och får på så sätt grundläggande behörighet till högskolan.
 • Antalet kurser du läser i de olika ämnena beror på vilket högskoleförberedande program du väljer.

Kurser i gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk, 300 p
 • Engelska, 200 p
 • Matematik, 100/200/300 p
 • Idrott och hälsa, 100 p
 • Historia, 50/100/200 p
 • Samhällskunskap, 100/200 p
 • Religionskunskap, 50 p
 •  Naturkunskap, 100 p

Karaktärämnen, 950–1100 poäng

Olika för varje program.

Ger ditt program sin karaktär.

Programgemensamma ämnen:

 • Läser alla elever på ett visst program

Inriktningskurser

 • Är gemensamma och alla elever på en viss inriktning läser dessa.
 • Vanligast att du väljer inriktning till år 2.
 • Till Estetiska programmet väljer du inriktning till år 1.
 • Programfördjupningar
 • Är kurser du kan välja. Vilka du kan välja beror på vilket program du läser.
 • Du kan rikta in dina studier på ett område som intresserar dig.
 • Ger dig möjlighet att läsa kurser som ger dig särskild behörighet eller fler merit­poäng när du söker till högskolan.

Gymnasiearbete, 100 poäng

Alla elever gör en större självständig arbetsuppgift – ett gymnasiearbete.

Individuellt val, 200 poäng

Här får du själv bestämma vilka ämnen/kurser du vill läsa.

Totalt 2.500 poäng