Luleå gymnasieskola | Luleå

Lärmiljö med kunskap och framtidstro i centrum

Luleå gymnasieskola är centralt placerad i Luleå centrum. Vi har samlat alla program i olika kvarter i ett gemensamt campusområde som vi kallar Luleå gymnasieby. Alla kvarter ligger inom bekvämt gångavstånd till varandra. Välkommen till en kreativ och modern skolmiljö, där yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola finns sida vid sida.

BREDD
Luleå gymnasieskola har ett brett utbud av utbildningar. Du kan välja alla nationella högskoleförberedande program och tio nationella yrkesprogram. Inom anpassad gymnasieskola finns två nationella program och det individuella programmet.

IDROTT
Du som i dina gymnasiestudier vill satsa extra på idrott kan söka till våra nationella idrottsutbildningar inom basket, fotboll, innebandy, ishockey, ishockey-flickor, kanot eller konståkning. Förutom NIU har vi ett Riksbasketgymnasium.

SPETS
Luleå gymnasieskola erbjuder Spetsutbildning i matematik som är riksrekryterande.

TEKNIKCOLLEGE
Luleå gymnasieskola har Teknikcollege, vilket innebär att industri- och teknikutbildningarna är certifierade av branschorganisationer och håller en hög kvalitet. Utbildningarna genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

GYMNASIEUTBILDNING PÅ ENGELSKA
Hösten 2024 startar Luleå gymnasieskola en gymnasieutbildning där all undervisning sker på engelska. Luleå gymnasieskola är en kandidatskola för International Baccalaureate Diploma Program (IB). Läs mer om IB på sidan 14.

INTERNATIONELLA UTBYTEN
Alla yrkesprogram och några högskoleförberedande program är ackrediterade inom Erasmus+. Det innebär möjligheter till APL utomlands, studieresor för elever, och kompetensutveckling utomlands för personal.

TE4 – GYMNASIEINGENJÖR
Luleå gymnasieskola anordnar i nära samverkan med teknikbranschen det fjärde året på Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande.

LÄRLINGSUTBILDNING
Väljer du en yrkesutbildning och vill genomföra stora delar av utbildningen ute på en eller flera arbetsplatser har du möjlighet att välja några av våra lärlingsutbildningar.

För mer information

www.lulea.se/gymnasieskola

Luleå Gymnasieby

Utbildningar

Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa
Pedagogiskt och socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad
Plåtslageri

Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Juridik

El- och energiprogrammet
Elteknik

Estetiska programmet
Bild och formgivning
Dans
Musik
Teater

Försäljnings- och serviceprogrammet

Hantverksprogrammet
Frisör

Hotell- och turismprogrammet

Humanistiska programmet
Kultur

Industritekniska programmet / Teknikcollege
Svetsteknik

International Class, IB

Introduktionsprogrammen
Programinriktat val
– Yrkesintroduktion, individuellt utformad
– Yrkesintroduktion, sökbar: Måltidsbiträde, Vårdbiträde
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskap Matematik
– Riksrekryterande spetsutbildning

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Bageri och konditori
Kök och servering

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet / Teknikcollege
Informations- och medieteknik
Design- och produktutveckling
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö

VVS- och fastighetsprogrammet
VVS

Vård- och omsorgsprogrammet

Riksrekryterande Basketgymnasium

Nationell Idrottsutbildning (NIU)
– Basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot eller konståkning

Anpassad gymnasieskola
Individuella programmet
Nationella program:
– Fastighet, anläggning och byggnation
– Hotell, restaurang och bageri