Hotell- och turismprogrammet

För dig som…

vill lära dig ge service och bli duktig på att förstå andra människors önskemål och behov.

Du utbildar dig för att kunna arbeta med:

 • hotell- och konferensverksamhet
 • reception
 • turistinformation och guidning
 • reseplanering och resebyråarbete.

Du lär dig…

att kommunicera med andra människor, marknadsföring, försäljning och kunna tänka nytt och kreativt. Det handlar om att möta gäster och besökare på bästa sätt och att försöka ge en upplevelse och service som motsvarar förväntningarna.

Service och kommunikation

Du ska kunna sälja och ge god service på ett professionellt sätt.

Det innebär att du är duktig på att förstå kundens behov och önskemål.

Det handlar om att vara känslig och lyhörd. Du får kunskap om olika former av boenden, från campingplats till kryssningsfartyg, och vilka olika arbetsuppgifter som finns.

Språkkunskaper är viktiga
Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper. Du läser två kurser i engelska, men har också möjlighet att läsa kurser i moderna språk inom programfördjupningar.

Planering och organisation
Du blir duktig på planering, organisation och ekonomi. Många arbeten innebär att kunna göra fler saker samtidigt.

Konferens och evenemang
Du ska kunna känna till hur man planerar olika möten och konferenser. Allt från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. Det kan gälla bokningssystem, lokalernas utformning, teknisk utrustning, önskemål om service, aktiviteter och andra tjänster.

Företagande och entreprenörskap
Du läser en kurs i entreprenörskap, vilket innebär att du ska utveckla din företagsamhet, initiativförmåga och kreativitet. Detta gäller samtliga elever inom gymnasieskolan men är kanske extra betydelsefullt för dig som ska arbeta inom ett område där förmågan att anpassa sig efter situationen och att utveckla nya idéer är mycket viktiga.

Branschkunskap
Turismen är idag en viktig näring i stora delar av världen och sysselsätter många människor. Det är också en bransch i ständig förändring. Du ska förstå hur man tar fram, paketerar, marknadsför, informerar och säljer resor och tjänster. Här ingår att anpassa sig efter samhällsförändringar och trender.
Du ska också känna till vanliga resmål i Sverige och i andra länder.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Språk är viktigt
I ditt yrke behöver du kunna tala med dina kunder/gäster. Vill du studera vidare är goda språkkunskaper i många fall nödvändiga.

Varierande arbetstider
Många arbeten inom branschen innebär arbete på kvällar och helger. Du ska finnas tillgänglig när andra är lediga.

Specialisering

Programmet har inga nationella inriktningar men du kan välja kurser inom programfördjupningen som ger möjlighet till specialisering. Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Skolor kan också erbjuda fördjupningar/profiler mot verksamheter eller arbeten inom besöksnäringen.

Hotell och konferens
På ett hotell tar man emot gäster, ser till att de får den service de förväntar sig, iordningställer ibland för möten och konferenser och tar hand om våningsservice som städning och bäddning.

Du lär dig redskap och utrustning som används vid frukost- och bufféservering. Här ingår till exempel tillagning och uppläggning av vanliga frukosträtter.
Som receptionist ska du vara hotellets ansikte mot kunderna. Du säljer hotellets tjänster, bokar in gästerna, tar betalt och hjälper dem tillrätta. Här har du nytta av din språkliga förmåga och kunskaper i ekonomi.

Konferensanläggningar – och många hotell – anordnar konferenser och möten. Du får organisera i stort och smått, boka och förbereda hotellrum och konferenslokaler, beställa mat och ordna fikapauser.

Ett område som växer mer och mer är arrangemang av olika event. Det kan gälla mässor, konserter men också arrangemang för olika företag, till exempel kick-off, kundträffar och personalfester.

Turism och resor
Inom turism lär du dig olika resmål och resvägar och att söka information. Det gäller att marknadsföra olika destinationer och produkter. Här ingår även kunskap om tidtabeller, bokningssystem, rabatter med mera. Du ska kunna ta hand om resenärer som har olika krav, till exempel affärsresenären och turisten.
Du får träning i att informera kunder, både skriftligt och muntligt. Här ingår att kunna producera informationsmaterial. Du får också möjlighet att träna på att guida grupper.

Du får kunskap om man planerar olika aktiviteter. Det gäller allt från traditionella charterresor till den nya upplevelseturismen.

Exempel på yrken: Aktivitets- och eventvärd, konferensvärd, mötes- och eventplanerare, receptionist, turistinformation, våningsservice.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Du kan till exempel söka arbete på hotell- och konferensanläggningar eller som reseplanerare. Du kommer att arbeta med service och ofta i direkt kontakt med dina kunder.

Vi lever i ett samhälle där vi ofta är ute och reser, vilket innebär att vi ibland behöver bo och äta utanför hemmet. För att vi ska trivas och ha de bra på resmålet behövs välutbildad personal som kan ge god service till alla gäster och besökare.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Hotell- och turismprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 700 p

 • Besöksnäringen, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Konferens och evenemang, 100 p
 • Logi, 100 p
 • Hållbar turism, 100 p
 • Resmål och resvägar, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

TOTALT

2.700 poäng

Programfördjupningar, 800 p

Administration, affärskommunikation, aktiviteter och värdskap, dryckeskunskap, eventteknik, företagsekonomi, försäljning och kundservice, konferens och evenemang, moderna språk, naturguidning, programmering, reception, reseproduktion och marknadsföring, serveringskunskap, service och bemötande, tillämpad programmering, våningsservice.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.