Öppet hus på Gymnasieskolorna

Luleå Gymnasieby

Lördagen den 12 november, kl. 10.00–14.00

Björknäsgymnasiet, Boden

Torsdagen den 17 november, kl. 18.00–20.00

Strömbackaskolan, Piteå

Lördagen den 19 november, kl. 11.00–14.00

Älvsbyns gymnasium

Torsdagen den 24 november, kl. 18.00–20.00

Vill du besöka en skola som inte ligger i din hemkommun?
Om du som elev vill besöka en skola i en annan kommun än din egen hemkommun ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare för en besökstid.