Öppet hus på Gymnasieskolorna

Älvsbyns gymnasium

Torsdagen den 9 november 2023, kl. 18.00–20.00

Björknäsgymnasiet, Boden

Torsdagen den 30 november 2023, kl. 18.00–20.00

Strömbackaskolan, Piteå

Lördagen den 18 november 2023, kl. 11.00–14.00

Luleå Gymnasieby

Onsdagen den 22 november 2023, kl. 17.30-19.30

Vill du besöka en skola som inte ligger i din hemkommun?
Om du som elev vill besöka en skola i en annan kommun än din egen hemkommun ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare för en besökstid.