Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som…

vill arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen som exempelvis:

 • byggnadssnickare
 • betongarbetare
 • byggnadsmålare
 • byggnadsplåtslagare
 • anläggningsarbetare

Du lär dig…

ett yrke genom att varva yrkesteori med praktik. I yrkesteorin arbetar du bland annat med:

 • Ritningar och mättekniker
 • Material och verktyg
 • Arbetsmiljö och ergonomi

Du får sedan praktiskt använda dina kunskaper i skolans bygglokaler eller på en praktikplats utanför skolan. Du lär dig för att klara av de arbetsuppgifter som ingår i din yrkesroll vid nyproduktion, ombyggnad och renovering. För att bli färdigutbildad behöver du arbeta som lärling på ett företag i 2-3 år. När du är klar med din lärlingstid kan du få anställning med full lön.

Hus och anläggning

Programmet innehåller många olika yrkesutbildningar. Gemensamt för dessa är att du gör din del av arbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt, till exempel vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Du och alla andra elever får en gemensam grund. Du får pröva på att arbeta med betong, trä, måleri, plåt och anläggning. Detta hjälper dig senare att välja inriktning och specialisering under din tid på utbildningen. Du har nytta av kunskaper inom flera olika områden när du ska söka jobb efter utbildningen. I yrkesteorin lär du dig bland annat skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, grundläggande ritningsläsning och olika material och verktyg. Du får också kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur du ska arbeta för att undvika skador och olyckor.

LAGARBETE
Inom den inriktning du väljer arbetar du tillsammans med andra elever i arbetslag. Du följer ritningar och instruktioner och får lära dig bygga snabbt, säkert och miljömässigt hållbart.

Inriktningar

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning
 • Måleri
 • Plåtslageri

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad

Luleå Gymnasieby

 • Husbyggnad
 • Plåtslageri

Strömbackaskolan

 • Husbyggnad
 • Måleri

Älvsbyns gymnasium – Lärling

 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning

Tänk på!

Du arbetar ute och på hög höjd
Du får räkna med att arbeta ute även under vintern liksom i regnväder. En hel del arbete utförs på höga höjder. Du får inte ha anlag för svindel eller krampsjukdomar.

Tunga lyft, starka dofter och damm
Om du har problem med rygg, knän eller allergier bör du tala med skolhälsovården. Under utbildningen får du lära dig arbeta så att du undviker yrkesskador.

Inriktningar

Anläggningsfordon

Du får lära dig köra de fordon som används vid byggen och anläggningsarbeten. Här ingår grunderna om markarbeten och trafikkunskap.

Du lär dig till exempel köra grävmaskin, hjullastare och väghyvel. Du får tekniska kunskaper om maskinerna och deras speciella användningsområden. Du kan välja kurser inom programfördjupningar som lär dig mer om lednings- och vägbyggnad.

Exempel på yrken:
Anläggningsmaskinförare.

Husbyggnad

Här får du möjlighet att bygga i trä, gjuta betong, mura eller montera tak. Du lär dig olika typer av snickeriarbeten som ingår i yrket.

Du får arbeta med att armera, gjuta och efterbehandla betong samt att montera färdiga betongelement. Du får också mura och putsa fasader och väggar, sätta kakel och lägga golvplattor. Du kan fördjupa dig genom att välja kurser inom betongkonstruktioner, CAD, mur- och putsverk, träkonstruktioner eller olika specialyrken.

Exempel på yrken:
Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, murare, träarbetare (snickare), olika specialyrken som håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör och undertaksmontör.

Mark och anläggning

En anläggning är en fast byggnadskonstruktion på land, under mark eller över vatten. Exempel på anläggningar är en park, en väg, en tunnel men också ett ledningsnät för dränering, telekommunikation eller fjärrvärme.

Du lär dig olika markarbeten som görs före och efter ett bygge. Det kan handla om markarbeten för husgrunder, ledningsnät eller anläggning av parker och trädgårdar.

Du har många möjligheter till fördjupning mot områden som berghantering, gaturum och parker, trädgårdsanläggningar och vägarbeten.

Exempel på yrken:
Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare.

Måleri

Du får lära dig mycket omfärger och vilka målarverktyg du använder i yrket. Spackling, slipning och annat underarbete är en del i undervisningen.

Du arbetar utomhus med att måla fasader, fönster och betonggrunder.

Inomhus målar du lister, tak, väggar och snickerier. Du kommer också att få sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader och kanske spänna tak, lära dig äldre målningstekniker och dekorativt måleri.

Exempel på yrken:
Byggnadsmålare.

Plåtslageri

Du lär dig byggnadsplåtslageri, ventilationsteknik, svetsning och lödning.

Du får tillverka och montera olika plåtdetaljer inomhus och utomhus. Du ska kunna metoder för att sammanfoga och skära i metaller. Byggnadsplåtslagaren tillverkar ofta olika typer av plåtdetaljer från plan plåt som sedan monteras. Det kan vara huvar, bleck och rännor för tätning och garnering eller avledning av vatten. Du får också lära dig att lägga plåttak.

Utbildar du dig till ventilationsplåtslagare får du tillverka och montera plåttrummor och andra delar till ventilationssystem.

Exempel på yrken:
Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Efter gymnasieskolan arbetar du som lärling på ett företag i 2-3 år. Under tiden är du anställd med lön enligt ett lärlingsavtal. Det är först när du gjort din tid som lärling som du är färdigutbildad och får fullt betalt.

Du kan arbeta på små och stora företag både i Sverige och utomlands. En del byggnadsarbetare bor och arbetar borta under veckorna och reser bara hem till helgerna.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Bygg- och anläggningsprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Bygg och anläggning 1, 200 p
 • Bygg och anläggning 2, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400–900 p

Anläggningsfordon, 900 p

 • Anläggningsförare – process, 100 p
 • Anläggningsförare 1, 200 p
 • Anläggningsförare 2, 200 p
 • Anläggningsförare 3, 200 p
 • Anläggningsförare 4, 200 p

Husbyggnad, 700 p

 • Husbyggnadsprocessen, 200 p
 • Husbyggnad 1, 100 p
 • Husbyggnad 2, 200 p
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 p

Mark och anläggning, 500 p

 • Anläggningsprocessen, 200 p
 • Anläggning 1, 100 p
 • Anläggning 2, 200 p

Måleri, 400 p

 • Måleriprocessen, 200 p
 • Måleri 1, 200 p

Plåtslageri, 400 p

 • Plåtslageriprocessen, 200 p
 • Plåtslageri – grunder 1, 100 p
 • Ventilationsplåtslageri 1, 100 p

TOTALT

2.800 poäng

Programfördjupningar, 300–800 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Anläggning, arkitektur, beläggning, berghantering, betong, Cad, design, elementmontering, entreprenörskap, fysik, företagsekonomi, golvläggning, husbyggnad, husbyggnad – specialyrken, hållbart samhälle, järnvägsbyggnad, lackeringsteknik, matematik, mobila arbetsmaskiner, motor- och röjmotorsåg, mur- och putsverk, måleri, plåtslageri, plåtslageriteknik, programmering, teknik, tillämpad programmering, trä, tätskikt våtrum, ventilation – installation, ventilation – plåtslageri, ventilationsteknik

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.