Gemensamt för alla

Tabell för gymnasieprogrammens ämnen och poäng

Alla elever på gymnasieskolan läser kurser i de gymnasie­gemensamma ämnena. Du som väljer ett högskoleförberedande program läser fler kurser och får därmed grundläggande behörighet till högskolan. I tabellen kan du se hur mycket du läser av dessa ämnen.

Innehållet i kurserna anknyter till det program du läser. Man kan till exempel använda manualer och instruktioner i ämnena svenska och engelska. Du kan få lösa problem i matematik som är direkt användbart i ditt program.

Gymnasiegemensamma ämnen

Alla elever på gymnasieskolan läser kurser i de gymnasie­gemensamma ämnena. De nationella programmen innehåller det som krävs för att nå grundläggande högskolebehörighet. En elev på ett yrkesprogram får välja bort kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Kurser som du får välja bort

Vill du läsa ett yrkesprogram utan högskolebehörighet får du välja bort kurser i svenska och engelska.

På Barn- och fritidsprogrammet och Vård – och omsorgsprogrammet får du välja bort:

  • Engelska 100 poäng
  • Svenska 100 poäng

På Hotell- och turismprogrammet får du välja bort:

  • Svenska 200 poäng

På de övriga yrkesprogrammen får du välja bort:

  • Engelska 100 poäng
  • Svenska 200 poäng

Individuellt val 200 poäng

Här får du möjlighet att bestämma vilka kurser du vill läsa, men det är skolan som bestämmer vilka kurser de erbjuder som individuellt val. På samtliga program ska det erbjudas estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa. Detta gäller även för dig som läser lärlingsutbildning.

Gymnasiearbete 100 poäng

Alla elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng. Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med din utbildnings karaktärsämnen. Du kommer att ha en sakkunnig lärare som din handledare, men du kan också få hjälp av till exempel din APL-handledare på ett företag. Du kan arbeta själv eller tillsammans med någon.

Det är viktigt att du gör ett godkänt gymnasiearbete. Det är ett av villkoren för att få en gymnasieexamen. Det är också ett bevis på att du uppnått målen för ditt program.

Du kan enbart få betyget E eller F på ditt gymnasiearbete. Detta betyg räknas inte med när man räknar ut ditt betygsvärde.