Gymnasieprogram och inriktningar

I gymnasieskolan finns 18 nationella program med olika inriktningar. Alla program är treåriga.

Det finns två sorters program – högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Saknar du behörighet till de nationella programmen kan du gå ett Introduktionsprogram.

Vissa skolor erbjuder särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar.