International Baccalaureate, IB

Flaggor

International Baccalaureate Diploma Programme är en högskoleförberedande, internationellt erkänd utbildning. För mer information om programmet www.boden.se/utbildning/bjorknasgymnasiet.

IB-programmet förbereder för studier i Sverige eller utomlands. Dina betyg sätts av externa examinatorer genom ett standardiserat system som gör prestationerna jämförbara oavsett var i världen utbildningen genomförs. Ditt arbetsspråk på IB är engelska.

I Sverige läser eleverna ett förberedande år, IB1, som liknar åk 1 på SA- och NA-programmen, men där innehåll och arbetsmetoder utformas så att du förbereds för International Baccalaureate Diploma Programme.

År två och tre läser du sex ämnen som du själv valt under IB1, tre på Higher Level och tre på Standard Level. Valet av ämnen ger dig möjlighet att anpassa utbildningen efter behov och intresse. Förutom ämnesstudier finns även tre kärnkomponenter. En av dem är Theory of Knowledge, ToK, en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar ditt kritiska tänkande. Den andra är Extended Essay, EE, en forskningsuppgift som du självständigt utför inom ramen för ett av dina sex ämnen. Den tredje kärnkomponenten är CAS, Creativity, Activity and Service. Syftet med CAS är utveckla hela din person.

Examensproven, som äger rum år tre, är skriftliga och gemensamma för IB över hela världen. Innan det är dags för final exams har du fått göra en träningsexamen, mock examinations, som följs av en repetitionsperiod där återkopplingen från mocks naturligtvis är viktig. Utöver examensprov ingår skriftliga uppgifter som du arbetar med under längre tid. Även dessa uppgifter sänds iväg för extern bedömning. I språken ingår även muntlig examination.

IB är ett utmärkt val för dig som vill satsa helhjärtat på dina studier och samtidigt på att utveckla hela din person.

English

International Baccalaureate Diploma Programme is an education which is globally respected and recognized.

The tuition is in English, external examiners assess your written components and tests, which means that you also are graded by external examiners. In languages there are oral examinations, which equally are assessed by external examiners.

Year one is a preparatory year, it is similar to the Swedish social and natural science programmes. Before the Diploma Programme, year two and three, you choose six subjects, three at higher level and three at standard level. Since you choose your subjects, you design your own education. Some subjects, your best language, mathematics, one natural science/Environmental Systems and Socieites (ESS) and one social science (or ESS), are mandatory.

In the Diploma Programme there are also three core components – Theory of Knowledge (ToK), Creativity, Activity & Service (CAS) and the Extended Essay.
The final exams take place in May year three. Students all over the world sit the same exams at the same time. In order to prepare for the final exams, you do a mock examination in February/March. After “mocks” you have revision period for approximately six weeks when you revise and of course, pay close attention to the feedback given to you from the mock examinations.

If you choose the IB Diploma Programme you have to be prepared to work and to develop not only the academic side, but also your understanding for other people’s situation.