Estetiska programmet

För dig som…

vill ha en grundläggande estetisk utbildning samtidigt som du förbereds för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Elever som läser det Estetiska programmet siktar mot att arbeta som musiker, dansare, skådespelare, konstnärer eller formgivare. Du kan också ha användning för dina kunskaper i många andra yrken och ditt privatliv.

Du lär dig…

att teckna, måla och skulptera, göra konst och grafik med hjälp av digitala medier, utöva musik, dansa eller spela teater. Du ska känna till olika former av konst och utveckla din egen kreativitet och skaparglädje.

Du läser också flera kurser i ämnen som ger dig behörighet för fortsatta studier.

Antagningsprov
Det är vanligt att skolorna vill att de sökande lämnar in arbetsprover eller kommer till skolan för lämplighetsprov och/eller intervju.

Bild, form, dans, media, musik och teater

På Estetiska programmet utvecklar du din egen fantasi, kreativitet och kommunikativa förmåga. Du får arbeta skapande och ska även kunna uppskatta det som andra skapat. Detta kombineras med studier som förbereder för högskolestudier.

Du får en orientering om olika samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem, till exempel mellan etablerade konstformer och populärkultur. Du lär dig mer om villkoren för konstnärligt arbete i dagens samhälle. Det gäller frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.

Du ska också se sambanden mellan samhällsstrukturer, idéer och konstarter under olika epoker. Ni får diskutera hur man sett på kultur i olika tider och idag. Du läser kursen historia 2 som fördjupar dina kunskaper om den historiska utvecklingen.

Du möter publiken
En självklar del av utbildningen är att du lär dig hur det är att framträda inför publik. Du får vara med och sätta upp pjäser eller musikaler, genomföra offentliga konserter, ställa ut konstföremål med mera.

Samarbete mellan inriktningarna
Om elever sätter upp musik- och teaterpjäser, behövs inte bara skådespelare, dansare och musiker. Eleverna som läser bild och formgivning kan till exempel ansvara för kläder och scenografi. Eleverna på estetik och media kan göra affischer, webbplatser eller annat som marknadsför föreställningen.

Många valbara kurser
Du kan fördjupa eller bredda dina studier genom att välja kurser från någon annan inriktning inom programmet.

Allsidigt kunnande
Som musiker, konstnär, dansare eller skådespelare lägger du mycket tid på att öva och träna upp din skicklighet. Du blir allsidig inom det estiska området och läser dessutom många kurser i mer allmänna ämnen.

Inriktningar

 • Bild och formgivning
 • Dans
 • Estetik och media
 • Musik
 • Teater
 • Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling
 • Dans – Riksrekryterande spetsutbildning

Inriktningar startar i år 1 och du anger redan i din ansökan vilken inriktning du vill läsa.

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Musik
 • Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling

Luleå Gymnasieby

 • Bild och formgivning
 • Dans
 • Musik
 • Teater

Strömbackaskolan

 • Bild och formgivning
 • Estetik och media
 • Musik

Tänk på!

Arbetsprover och intervjuer
Vissa gymnasieskolor tar inte enbart hänsyn till betyg. Du kan även få lämna arbetsprover eller göra olika antagningsprov. Dessa anordnas vanligtvis under våren.

Var noga då du väljer kurser
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Estetiska programmet är det högskoleförberedande program som har lägst antal kurser som ger meritpoäng eller särskild behörighet till högskolans utbildningar. Det innebär att det är extra viktigt för dig att vara uppmärksam på vilka kurser du väljer inom programfördjupningar och det individuella valet. Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Bild och formgivning

Du får pröva flera olika tekniker, som teckning, målning, konsthantverk och skulptur i olika material.

Du får efter en tid fördjupa dig i den teknik som du tycker är rätt för dig. Vilka möjligheter som finns beror på vad skolan kan erbjuda.

Du kommer redan från början att arbeta självständigt. Ibland kommer du behöva tillbringa extra tid i skolans verkstäder och ateljéer, särskilt inför utställningar och vernissager.

Du kan inom programfördjupningar välja kurser inom till exempel animation, arkitektur, bildteori och visuell kommunikation.

Dans

Du får utveckla dina färdigheter inom olika sorters dans.

Tyngdpunkten ligger på de tre dansformerna jazz, modern dans och klassisk balett.

Du får utveckla din kropp till ett instrument som ska förmedla känslor och upplevelser. Dansens kärna är att du utvecklar ett personligt rörelsespråk kombinerat med förståelse av dansens traditioner. Du får ökad medvetenhet om kroppen och om det kroppsliga minnet, vilket är faktorer som är betydelsefulla för dansen som konstart. Det ingår dessutom mycket fysisk träning.

Undervisningen i dansteori lär dig hur samhällets värderingar avspeglar sig i dansen. Det gäller syn på kroppen, kön och kultur.

Inom programfördjupningar kan du välja kurser inom till exempel dansgestaltning, dansteknik och träningslära.

Estetik och media

Du lär dig att använda digitala medier för att skapa.

Det gäller att uppleva, använda och skapa digitala produkter. Du ska förstå hur bild och ljud fungerar som uttrycksmedel i digital miljö. Du får dessutom möjlighet att inrikta dig på något enskilt digitalt medium.

Du får grundläggande kunskaper om medieproduktion och ska förstå hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Här ingår att se sambanden mellan form, innehåll, funktion och ekonomi.

Du kan inom programfördjupningar välja kurser inom till exempel digitalt skapande, film- och Tv-produktion, fotografisk bild, grafisk kommunikation, medie­produktion, spelutveckling med mera.

Musik

Inriktningen är till för dig som vill bli sångare, musiker eller musiklärare, men även för dig som har ett stort intresse av musik.

Du utvecklar dig själv som sångare eller på dina huvud- och biinstrument. Här ingår enskild undervisning men du får också spela i grupp och sjunga i kör. På skolan finns det ofta ensembler med olika musikaliska inriktningar. Du får ibland engagera dig både kvällar och helger, särskilt inför konserter eller andra framträdanden.

Du läser även musikteori och lär dig till exempel att uppfatta och återge helheten i musiken genom melodi, rytm och harmoni. Här ingår att kunna analysera musik för att förstå musikaliska strukturer. Datorn används som ett naturligt inslag i övningar och tillämpningar av musikteoretiska och gehörsmässiga kunskaper.

Exempel på områden du kan fördjupa dig inom programfördjupningar är musikteori, ensembleledning och dirigering, musikimprovisation, arrangering och komposition med mera.

Teater

Du får utveckla din förmåga att agera på scen.

I början gör ni olika improvisationer och koncentrationsövningar. Du utvecklar din fantasi och scennärvaro. Den sceniska gestaltningens metoder bygger på gemensamt arbete. I ämnet läggs därför stor vikt vid gemensamt skapande och samarbetsövningar. Du ska både kunna ge och ta.

Därefter arbetar ni med texter från olika pjäser. Till slut får du vanligtvis delta i en eller flera uppsättningar av pjäser eller musikaler. Detta ger dig kontakt med en publik men också en helhetssyn på vad som krävs för att genomföra en föreställning. Du får mer kunskaper om alla andra yrkesgrupper som finns inom teatern, förutom skådespelaren.

Du läser även klassisk litteratur, litteraturhistoria och teaterteori.

Det finns ett stort utbud av valbara kurser inom programfördjupningar. Du kan bland annat fördjupa dig i cirkus, ljud och ljus, dramatik och dramaturgi.

Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling | Boden

Hos oss får du redan på gymnasiet börja ditt kunskapsbyggande inom spel- och spelutveckling. Du får verktyg för att kunna förstå och arbeta med spelet som medium. Du får lära dig utveckla dataspel, skriva interaktiva berättelser och skapa underhållande spelmoment. Möjligheten till tät samverkan med YH-utbildningar och spelföretag borgar för en kvalitativ och modern utbildning.

Det första året kommer du att läsa gemensamma kurser för att under andra året välja inriktningar att fördjupa dig inom. Det tredje året blir att vara del i ett spelföretag där du förutom att skapa spel även får lära dig de entreprenöriella förutsättningarna som råder kring spelvärlden.

Efter gymnasieskolan

Estetiska programmet ger en god grund för fortsatta studier. Du får grundläggande behörighet till högskolan och kan söka andra humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Många elever som läser det Estetiska programmet siktar mot att arbeta som musiker, dansare, skådespelare, konstnärer eller formgivare. Dina kunskaper är även värdefulla om du vill utbilda dig för yrken där man använder bild, teater, dans och musik för att utveckla och hjälpa människor. Exempel på yrken är musikterapeut, dansterapeut och dramapedagog. Du kan också bli lärare inom olika områden, exempelvis bild- eller musiklärare.

På högskolan finns några av de mest kvalificerade utbildningarna. Här finns skolor som Dramatiska institutet, Konsthögskolan, Konstfack, Musikhögskolan och flera teaterhögskolor.

Det finns flera så kallade konst- och kulturutbildningar inom estetiska områden. Du kan läsa konstnärliga grundutbildningar eller utbildningar riktade mot dans, musik och teater.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Historia 2b – kultur, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 150 p

 • Estetisk kommunikation 1, 100 p
 • Konstarterna och samhället, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400 p

Bild och formgivning

 • Bild och form 1b, 100 p
 • Bild, 100 p
 • Bildteori, 100 p
 • Form, 100 p

Dans

 • Dansgestaltning 1, 100 p
 • Dansteknik 1 och 2, 200 p
 • Dansteori, 100 p

Estetik och media

 • Digitalt skapande 1, 100 p
 • Medieproduktion 1 och 2, 200 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p

Musik

 • Ensemble med körsång, 200 p
 • Gehörs- och musiklära 1, 100 p
 • Instrument eller sång, 100 p

Teater

 • Scenisk gestaltning 1– 3, 300 p
 • Teaterteori, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 500 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Animation, arkitektur, bild, bildteori, cirkus, dansgestaltning, dansorientering, dansteknik, dansteori, design, digitalt skapande, engelska, entreprenörskap, estetisk kommunikation, film- och TV-produktion, filosofi, formgivning, fotografisk bild, företagsekonomi, grafisk kommunikation, gränssnittsdesign, historia, hälsa, konst och kultur, ljudproduktion, matematik, mediekommunikation, medieproduktion, medier, samhälle och kommunikation, moderna språk, musik, musikteori, naturkunskap, pedagogiskt arbete, programmering, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, teater, tillämpad programmering, träningslära, visuell kommunikation, webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.