Försäljnings- och serviceprogrammet

För dig som…

vill arbeta med exempelvis:

 • försäljning i butik
 • näthandel
 • kundtjänst
 • inköp av av varor och tjänster
 • lager och distribution

Goda kunskaper inom service, kund­­relationer och försäljning är dessutom till nytta i många andra arbeten.

Du lär dig…

möta och utveckla relationer med kunder och affärskontakter. Här ingår att känna till hur du kontaktar och kommunicerar med kunder om din affärsverksamhet. Du får även kunskaper om vad det innebär att starta och driva ett företag.

Du får även lära dig att använda digital teknik som finns inom handelsbranschen, till exempel moderna betal- och kassa­system och olika IT-lösningar för kommunikation, marknadsföring, lagerhantering och försäljning.

Handel, ekonomi och administration

Du får kunskaper om försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Du utvecklar din förmåga att bli självständig och våga ta egna initiativ och får även lära dig kommunicera och informera i olika sammanhang, både muntligt och skriftligt.

Du läser entreprenörskap och lär dig hur man startar och genomför ett projekt. Du får till exempel kunskap i att starta och driva företag och förstå hur vi människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål.

Försäljning och kundservice
Du lär dig skapa goda kundrelationer för att sälja och ge service. Här ingår att kunna sälja olika varor och tjänster inom skilda branscher både inom landet och internationellt.

Du blir duktig på att kommunicera
Det innebär att du blir duktig att i tal och skrift informera och kommunicera på ett övertygande sätt. Här ingår att kunna använda rätt informationsteknik vid rätt tillfälle. Du lär dig hantera de vanliga programvarorna för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Kundkontakt
Inom försäljning, service och företagande arbetar du mycket med människor. Du får möta kunder, svara på frågor och hjälpa dem så de blir nöjda.

Datorn och andra digitala verktyg är viktiga arbetsredskap
En stor del av arbetsuppgifterna inom detta område utförs med hjälp av datorer och andra digitala verktyg. Arbetsuppgifterna är ofta kvalificerade och kräver personal med god utbildning och bra datorkunnande.

Specialisering

Programmet har inga nationella inriktningar men du kan välja kurser inom programfördjupningen som ger möjlighet till specialisering.

Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken. Skolor kan också erbjuda fördjupningar/profiler mot olika branscher.

Exempel på yrken:
Butikssäljare, företagssäljare, inköpsassistent, lagerarbetare, kundtjänstmedarbetare, marknadsassistent.

Goda relationer, kundservice och försäljning
Du förbereder dig för arbete inom försäljning och service. Det personliga mötet är viktigt och du utbildas för att skapa goda relationer i affärssammanhang.

Det gäller att utgå från kundens behov och att erbjuda en lösning som fyller behovet. Det handlar också om att presentera erbjudandet på ett övertygande sätt.

Du utvecklar din förmåga som säljare både i fysiska butiker, inom e-handel och via telefonförsäljning. Dina kunder kan vara både privatpersoner och andra företag.

Marknadsföring och kommunikation
Du får grunderna för att kunna arbeta med service, marknadsföring, information och kommunikation. Under utbildningen varvas teori med praktiska moment av olika slag.

Du lär dig om marknadsföring av varor och tjänster och får göra informations- och reklammaterial, både för hand och med hjälp av moderna programvaror.

Det kan handla om att visa upp en vara på ett säljande sätt genom att göra skyltningar och jobba med butikskommunikation eller att skapa och underhålla en webbshop för e-handel.

Du får träna dig i att kontakta och kommunicera med dina kunder, exempelvis genom att göra marknadsundersökningar, delta på mässor eller utforma olika säljkampanjer, både i butik och digitalt via exempelvis webbplatser, mejl och sociala medier.

Inköp, logistik och distribution
Du lär dig även om inköp, logistik och distribution. Här får du kunskaper om olika varors flöde från tillverkare till slutlig användare. Du lär dig hur en distributionskedja planeras på ett så effektivt sätt som möjligt, både när det gäller ekonomi och miljöpåverkan.

Hållbar utveckling
Du lär dig grunderna inom området hållbar utveckling och lär dig innebörden av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Du får kunskaper om vad hållbarhetsarbete kan innebära för ett företags rykte, framgång och lönsamhet. Du får även kunskap om etiska och miljömässiga villkor vid produkttillverkning, en produkts livscykel och olika miljö- och rättvisemärkningar. Du får djupare förståelse för begrepp som producentansvar och cirkulär ekonomi (kretsloppssamhälle).

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Kunskaperna du får på programmet har du nytta av i många yrken.

Efter utbildningen kan du arbeta som försäljare i butik, inom telemarketing eller inom näthandel. Du kan även arbeta inom kundtjänst, som marknads- eller säljassistent eller som inköpare av ett företags varor eller tjänster. Du kan även arbeta med distribution på lager.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Försäljnings- och serviceprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Du kan läsa mer om fortsatta studier här.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 900 p

 • Entreprenörskap, 100 p
 • Personlig försäljning 1, 100 p
 • Servicekunskap 1, 100 p
 • Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
 • Branschkunskap inom handel, 100 p
 • Handel och hållbar utveckling, 100 p
 • Praktisk marknadsföring 1, 100 p
 • Information och kommunikation 1, 100 p
 • Inköp 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

TOTALT

2.800 poäng

Programfördjupningar, 700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Administration, affärskommunikation, aktiviteter och värdskap, dator- och kommunikationsteknik, företagsekonomi, försäljning och kundservice, godshantering, grafisk kommunikation, handel, hygienkunskap, information och kommunikation, inköp och logistik, konferens och evenemang, lager och terminal, ledarskap och organisation, matematik, mat och butik, medier samhälle och kommunikation, moderna språk, programmering, svenska (retorik), tillämpad programmering, utställningsdesign, webbutveckling

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.