Introduktionsprogrammen

För dig som…

saknar behörighet och vill få möjlighet att komma in på ett nationellt program eller som vill få en utbildning som kan leda till arbete.

Du lär dig…

de kunskaper som du saknar för att komma in på ett nationellt program. Du kan också få praktisera på gymnasieskolan eller på olika arbetsplatser. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för att komma in på och klara av ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till en annan utbildning eller arbete.

Du står i centrum

Tanken med dessa program är att du ska få bästa möjliga hjälp att bli behörig till ett nationellt program inom gymnasieskolan eller att kanske komma ut och arbeta eller studera vidare på annat håll.

Dessa utbildningar är olika utformade i skilda kommuner. Du får med hjälp av din studie- och yrkesvägledare att ta reda på vad som erbjuds i din kommun. Här kommer en beskrivning av de program som måste eller brukar erbjudas i de flesta kommuner.

Inriktningar

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Luleå Gymnasieby

 • Programinriktat val
  – Yrkesintroduktion, individuellt utformad
  – Yrkesintroduktion, sökbar: Bagare och konditor, Måltidsbiträde, Vårdbiträde, Butiksmedarbetare, Hotellmedarbetare
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Strömbackaskolan

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
  – sökbara: Fastighets-skötare, Vårdbiträde
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Älvsbyns gymnasium

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Programinriktat val

Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett nationellt program och var nära att bli behörig.

Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt önskade program. I de flesta kommunerna läser du tillsammans med eleverna på ditt önskade program men du får extra stöd och hjälp för att så snart som möjligt bli behörig.

Hemkommunen ansvarar för att de elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds programmet. Det kan skilja mellan kommuner inom vilka program de erbjuder denna möjlighet och det är inte säkert att det erbjuds platser på de program som har många sökande.

Behörighetskrav till Programinriktat val

 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen.
  eller
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

OBS! I de flesta kommuner får du söka till dessa utbildningar på samma sätt som du söker till ett nationellt gymnasieprogram. Du anger utbildningen som ett alternativ ifall du inte blir behörig till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion

Du ska få möjligheten att få mer kunskap om ett eller flera yrken eller gymnasieprogram som intresserar dig.

Du får undervisning i skolan men du får vanligtvis också göra praktik ute på en eller flera arbetsplatser eller läsa en del kurser tillsammans med eleverna på gymnasieskolan. Det ska också finnas möjlighet för dig att läsa de ämnen där du behöver lägst betyget E för att bli behörig till att söka ett nationellt program.

Det finns dessutom möjlighet för skolan att erbjuda dig en yrkesutbildning som inte ger dig en gymnasieexamen men som kan hjälpa dig att få ett arbete.

Dessa utbildningar anordnas ofta i samarbete med det lokala arbetslivet. Du får ta reda på vad som erbjuds i din kommun. I vissa kommuner kan du söka till yrkesintroduktionen.

Individuellt alternativ

Detta är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket stöd för att kunna nå ett nationellt program.

Du ska få en utbildning anpassad efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar och har behov av.

Målet är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Detta är tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige.

Tyngdpunkten ligger på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du förbereder dig för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram.