Riksgymnasier med anpassad utbildning

På flera orter i landet finns det riksgymnasieverksamhet, Rg, för elever med funktionsnedsättningar. Riksgymnasiet är inte namnet på en skola, utan undervisningen är lokaliserad till kommunens gymnasieskolor.

För dig som är svårt rörelsehindrad och under 21 år finns det en laglig rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning. Riksgymnasieplatser finns på fyra orter: Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. Du garanteras en anpassad gymnasieundervisning och omvårdnadsinsatser som elevhemsboende, behandling och träning.

Riksgymnasier för döva, RGD, och för hörselskadade, RGH, är lokaliserat på flera gymnasieskolor i Örebro. Samtliga skolor har också hörande elever. Eleverna på riksgymnasiet undervisas i små egna klasser – på teckenspråk för de döva eleverna och på svenska för de hörselskadade. Undervisningen följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan och eleverna erbjuds samma utbildningsutbud. Utbildningarna är treåriga men kan förlängas med ett år om det finns särskilda skäl.

Det finns också utbildningar för elever inom gymnasiesärskolan.

Ansökan och information

Du ansöker om plats senast i mitten av januari det år du vill börja. Så långt det är möjligt får du en plats på den ort dit du sökt.

Kontakta

Du kan få information om Riksgymnasierna på flera sätt. Du ska i första hand ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din egen skola. Du kan även ta direktkontakt.

Specialpedagogiska myndigheten
www.spsm.se
Tel. 010-473 50 00

Riksgymnasiet för rörelsehindrade
www.rgrh.nu

Riksgymnasierna i Örebro för döva och hörselskadade
www.orebro.se/riksgymnasiet