Att söka till en annan ort

I vissa fall har du rätt att studera på utbildningar som ligger på andra orter än hemorten.

Du kan söka till en annan ort om:

  • Du vill läsa ett nationellt program eller en nationell inriktning som inte finns där du bor. Detta gäller även om din kommun anordnar ett yrkesprogram enbart som lärlingsutbildning. Du kan då söka till en annan kommun som anordnar programmet skolförlagt.
  • Du vill studera på någon av de utbildningar som har riksrekrytering.
  • Du vill läsa vid en fristående gymnasieskola.
  • Du vill studera vid ett riksidrottsgymnasium.
  • Du kan även söka till en annan ort av andra orsaker. Det kan vara din sociala situation, bättre resväg eller att det finns en lokal utbildning utan riksrekrytering som du är intresserad av. I dessa fall har du ingen garanti att din ansökan beviljas.

Regionala överenskommelser

Det blir allt vanligare att kommuner som ligger i samma region (område) kommer överens om att eleverna ska kunna söka utbildningar i samtliga kommuner i regionen. Du får själv ta reda på vad som gäller där du bor. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig.

Frisök

Det finns ännu en möjlighet som kallas frisök som innebär att du i princip kan söka ett nationellt program var som helst. Du blir dock antagen först när samtliga behöriga sökande på den ort du söker till har blivit antagna. Det utgår inte heller något inackorderingstillägg.

Du kan även söka många särskilda varianter, nationellt godkända idrottsutbildningar eller lärlingsutbildning inom ett program där din hemkommun inte har någon lärlingsutbildning.

Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev.