Teknikprogrammet

För dig som…

vill ha en högskoleförberedande utbildning med inslag av teknik, konstruktion, design, ekonomi och praktiska uppgifter. Du får en teknisk grundutbildning om du vill arbeta med data/IT, nätverk, produktion, kvalitetsarbete och produktutveckling på olika arbetsplatser.

Du lär dig…

att lösa problem och vara kreativ. Det handlar om produktutveckling och utformning, val av tekniker, verktyg och material, om ekonomiska aspekter, hur och var man ska producera och till sist leverans eller färdigställande. Du läser även kurser i matematik, fysik och kemi.

Teknik och kreativitet

Du som arbetar med tekniska lösningar bör ha ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund, vara en problemlösare och ha förståelse för hur det du gör påverkar andra människor och deras miljö. Lika viktigt är att du kan förmedla dina tankar och idéer till andra människor.

Programmet har tre viktiga delar.

 • Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö.
 • Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem.
 • Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi. Detta ger dig en grund för dina tekniska studier och ger dig också utökad behörighet till studier på högskolan.

Teknikutvecklingsprocessen
Du ska få kunskaper om vad teknik är, hur den utvecklas och hur den fungerar i relation till människan – det man kallar en teknikutvecklingsprocess. Du får delta i hela processen idé – design – konstruktion – produktion – distribution – försäljning – service – återvinning – analys. Det innebär att du ska bli en praktisk problemlösare.

Varor och tjänster produceras i samspel med kunderna. Därför är det viktigt att du kan lyssna, förklara sammanhang (även för icke-tekniker) och dokumentera ditt arbete. Du lär dig tekniska termer på både svenska och engelska.

Du får göra teoretiska beräkningar som sedan provas. Antingen kan man pröva en idé genom att laborera eller bygga upp en modell eller prototyp. Man kan också simulera en händelseutveckling i datorn och skapa virtuella miljöer.

Du får också lära dig projektarbete, entreprenörskap och företagande.

Matematik och naturvetenskap
Studierna i matematik, fysik och kemi är några av grunderna för dina tekniska studier. Matematik är ett viktigt ämne. Förutom matematiska beräkningar får du analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

I kursen kemi 1 lär du dig till exempel olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Du lär dig att tolka och skriva kemiska formler. Kunskaperna ska dessutom hjälpa dig att ta ställning i viktiga frågor som resursanvändning, produktval, avfallshantering och återvinning.

I fysik läser du om rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet. Mätteknik ingår eftersom det är en viktig kunskap då man gör experiment och undersökningar.

Inriktningar

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Teknikvetenskap

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik

Luleå Gymnasieby

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö

Strömbackaskolan

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik

Älvsbyns gymnasium

 • Design och produktutveckling
 • Teknikvetenskap

Tänk på!

Studietakten är hög
På Teknikprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser 
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Design och produktutveckling

Du får kunskaper i datorstyrd design och konstruktion.

Du lär dig lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Du ska självständigt kunna välja material och arbetssätt.

Kursen i konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Du ska kunna använda matematiska modeller och kombinera experimentlusta och praktisk problemlösning.

CAD (computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.
Inom programfördjupningarna kan du fördjupa dig inom CAD, design, konstruktion med mera.

Informations- och medieteknik

Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik.

Du får kunskaper om datorkommunikation och lär dig vanliga begrepp och standarder. Här ingår att kunna arbeta med enklare rit- och simuleringsprogram.

Du får grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering och lär dig vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk.

Kursen i webbutveckling lär dig webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa.

Inom programfördjupningarna kan du välja kurser inom till exempel programmering och webbutveckling.

Produktionsteknik

Du får kunskaper om produktion och företagande.

Du får kunskaper om hur produktionen går till i ett modernt företag. Det gäller att känna till modern teknisk utrustning – ofta datorstyrd – och hur man lägger upp produktionslinjer.

Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig hur mekanik, elektroteknik och styr- och reglerteknik samverkar.
Inom programfördjupningen kan du välja kurser inom industritekniska processer, produktionskunskap, entreprenörskap, teknik specialisering, robotteknik, datorstyrd produktion med mera.

Samhällsbyggande och miljö

Du får kunskaper om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du ska kunna se på byggandet ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Byggande är inte bara väggar och tak utan även lösningar för inomhusklimat, avfallshantering, kommunikationer, grönytor samt skolor och annan samhällsservice.

Det innebär att du ska kunna teknik, men även känna till hur hus, vägar och annan infrastruktur bör byggas för att hålla på lång sikt. Det gäller samtidigt att ha sinne för vad som både är vackert och funktionellt.

Inom programfördjupningarna kan du välja kurser inom arkitektur, design med mera.

Teknikvetenskap

Du får kunskaper om hur man arbetar med att utveckla teknik. Du läser dessutom kurser i matematik och fysik.

Inriktningen är främst till för dig som tänker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbildningar – till exempel utbildningarna till civilingenjör. Du läser därför kurserna matematik 4 och fysik 2.

Kursen teknik 2 lär dig att använda matematiska modeller, att simulera, styra och reglera. Du ska förstå hur man tänker och arbetar med teknik.

Efter gymnasieskolan

Teknikprogrammet förbereder för fortsatta studier eller arbete. Du får särskild behörighet till flera högskoleutbildningar, framför allt inom det tekniska området.

Du kan även söka utbildningar vid yrkeshögskolan. Dessa finns inom exempelvis produktionsteknik, produktutveckling, media och logistik.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Gymnasieingenjör
På vissa skolor i landet kan du läsa ett fjärde år på Teknikprogrammet och skaffa dig gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen är riksrekryterande och du behöver ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet samt uppfylla vissa förkunskapskrav. Du varvar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande ute i arbetslivet. Utbildningen kan till exempel leda till arbete som arbetsledare, designer, projektledare eller produktionstekniker.

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.100 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1c, 100 p
 • Matematik 2c, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1bm 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Fysik 1a, 150 p
 • Kemi 1, 100 p
 • Teknik 1, 150 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Design och produktutveckling

 • Bild och form 1a1, 50 p
 • CAD 1, 50 p
 • Design1, 100 p
 • Konstruktion 1, 100 p

Informations- och medieteknik

 • Dator- och nätverksteknik, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Webbutveckling 1, 100 p

Produktionsteknik

 • Mekatronik 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p

Samhällsbyggande och miljö

 • Arkitektur – hus, 100 p
 • Byggnadsverk, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Teknikvetenskap

 • Fysik 2, 100 p
 • Matematik 4, 100 p
 • Teknik 2, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 400 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

 • Animation
 • Arkitektur
 • Bild
 • Biologi
 • Cad
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Datorstyrd produktion
 • Design
 • Digitalt skapande
 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Elektronik
 • Ellära
 • Energiteknik
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Eventteknik
 • Fartygsteknik
 • Film- och Tv-produktion
 • Filosofi
 • Flygyrkesteknik
 • Fotografisk bild
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Grafisk kommunikation
 • Gränssnittsdesign
 • Historia
 • Hållbart samhälle
 • Industriautomation
 • Industritekniska processer
 • Kemi
 • Konst och kultur
 • Konstruktion
 • Ledarskap och organisation
 • Ljudproduktion
 • Matematik
 • Medicinsk teknik
 • Medieproduktion
 • Mekatronik
 • Moderna språk
 • Musik
 • Människan i industrin
 • Mät -, styr- och reglerteknik
 • Naturvetenskaplig specialisering
 • Nätverksteknik
 • Pedagogik
 • Processautomation
 • Produktionskunskap
 • Produktionsutrustning
 • Produktutveckling
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällsbyggande
 • Samhällskunskap
 • Sammanfogningsteknik
 • Svenska
 • Systemkunskap
 • Teater
 • Teknik
 • Tillämpad programmering
 • Visuell kommunikation
 • Webbserverprogrammering
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.