Behörighet till gymnasieskolan

Du behöver ha lägst betyget E i ett antal ämnen för att vara behörig.
Den som är behörig uppfyller kraven för att klara av utbildningen. Om du inte är behörig ska skolan på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Vad krävs för behörighet?

YRKESPROGRAM
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + fem andra ämnen.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + nio andra ämnen.

Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen.

Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa nio ämnen.
Om du väljer det Estetiska programmet finns inga krav på vilka nio ämnen som ska ingå utöver lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

DISPENS FÖR ENGELSKA
Du som har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan kan ansöka om dispens om du saknar betyg i engelska. Detta är främst tänkt för dig som inte läst engelska i ditt hemland och av naturliga skäl lagt mycket tid på att lära dig svenska. För att få dispens från betyg i engelska måste skolan bedöma att du har bra förutsättningar att klara din valda gymnasieutbildning. Du måste också under din gymnasietid läsa in grundskolans engelska.

INTRODUKTIONSPROGRAM – FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG
Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan.