Barn- och fritidsprogrammet

För dig som…

vill arbeta med människor i olika åldrar som har behov av olika stöd och hjälp.

Du kan till exempel arbeta:

 • inom idrotts- och fritidsverksamheter
 • med barn i förskolor och fritidshem
 • som tränare och ledare i en förening
 • som ledare på fritidsgård
 • med människor som har en funktionsnedsättning
 • som väktare inom bevakningsområdet.

Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskaper om människan är av stort värde.

Du lär dig…

hur vi människor utvecklas genom livet. Du får kunskaper om hur vi lär oss olika saker. Ute i arbetslivet planerar och leder du aktiviteter för både barn och vuxna. Här ingår även att var ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.

Under utbildningen utvecklar du din initiativförmåga och dina ledaregenskaper.

Ledarskap och människokunskap

Du får kunskap om barn och ungdomars utveckling och om hur vi lär oss olika saker. Det är viktigt att du förstår och respekterar att vi människor har olika behov.

Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda en mängd olika aktiviteter.

Du får utveckla dig själv
Du får pröva olika fritidsaktiviteter inom till exempel idrott, kultur och friluftsliv. Du utvecklar din fantasi och din skapande förmåga. Redan i skolan lär du dig att ta ansvar, att vara aktiv och att kunna samarbeta. Du ska också förstå vikten av att äta rätt, motionera och hur valet av livsstil påverkar hälsan.

Du anpassar aktivitet efter behov
Du får lära dig att ordna aktiviteter för människor med skilda åldrar och behov. Det kan gälla barn i förskolan, barn och ungdomar i skolan eller som ledare inom olika fritidsaktiviteter. Du ska också kunna möta och stödja människor som har olika funktionsnedsättningar.

Inriktningar

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Strömbackaskolan

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Tänk på!

Du är en ledare
Du är den som leder och organiserar verksamheten och får då vara i centrum för andra människors uppmärksamhet.

Du är en förebild för andra
Detta gäller framför allt om du vill arbeta med barn och ungdomar. De behöver både män och kvinnor som förebilder när de växer upp.

Lyft och obekväma arbetsställningar
Om du har problem med rygg eller knän bör du tala med skolhälsovården.

Inriktningar

Fritid och hälsa

Du får arbeta med människor i alla åldrar, även om tonvikten är mot barn och ungdomar.

Du utformar fritids- och friskvårdsverksamheter där deltagarna trivs och mår bra. Du får lära dig att arbeta för att förbättra din och andra människors hälsa.
På bad- och idrottsanläggningar kan du få hjälpa till att planera och leda olika aktiviteter. I en simhall kan du även få delta i simskoleverksamheten. Andra exempel på arbetsplatser är gym, idrottshallar, tennishallar och skidanläggningar. Du kan även arbeta inom någon förening som ledare eller tränare.

Exempel på yrken:
Bad- och sporthallspersonal, personal på idrotts- och fritidsanläggningar, personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du förbereder dig för att ge trygghet och stöd till barn och unga i skolan. Du kan också arbeta med hjälp och service till människor med funktionsnedsättningar. Inriktningen ger dig också möjlighet att arbeta som väktare.

Du lär dig att leda olika aktiviteter för barnen samt att vara med och planera verksamheten. Genom olika aktiviteter som att rita, måla, snickra, läsa och sjunga uppmuntrar du barnens skapande förmåga.

Du får lära dig om vilket stöd och hjälp som kan ges till människor som har funktionsnedsättningar eller människor med sociala problem.

Du får också möjlighet att inrikta dig mot arbete inom bevakning och tillsyn.

Exempel på yrken:
Barnskötare, elevassistent, personlig assistent, stöd och service inom funktionshinderområdet, väktare.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Utbildningen lär dig möta människor och förstå vad de behöver för att utvecklas i skolan, på fritiden eller i vardagslivet. Du får planera, anpassa och leda aktiviteter för människor i olika åldrar med olika behov.

Du är förberedd för att arbeta:

 • inom fritidsverksamheter
 • med att ge extra hjälp till barn i skolan
 • med stöd och service till människor med funktionsnedsättningar
 • med bevakning och tillsyn.
 • grundläggande behörighet till fortsatta studier

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Barn- och fritidsprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 3, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Om du vill läsa vidare till exempelvis förskollärare, fritidspedagog eller lärare kan det krävas fler kurser i andra ämnen, till exempel matematik.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 700 p

 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 250 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Samhällskunskap 1a, 250 p

Gymnasiearbete och Individiuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Fritid och hälsa

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 p
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 p

Pedagogiskt och socialt arbete

 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Socialt arbete 1, 100 p

TOTALT

2.700 p

Programfördjupningar, 600 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Aktiviteter och värdskap, brand, bevakning och säkerhet, dansorientering, digitalt skapande, entreprenörskap, estetisk kommunikation, eventteknik, fritids- och friskvårdsverksamheter, fritids- och idrottskunskap, grundläggande vård och omsorg, historia, hälsa, idrott och hälsa, juridik, konferens och evenemang, larm och säkerhetsteknik, massage, matematik, mediekommunikation, musik, naturguidning, naturkunskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, programmering, psykologi, reseproduktion och marknadsföring, socialt arbete, sociologi, specialpedagogik, tillämpad programmering, träningslära, yttre miljö

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser