Riksrekryterande utbildning och särskild variant inom Fyrkanten

Matematik | Riksrekryterande utbildningar | Luleå

Inom Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen vänder sig till dig som har intresse och talang för matematik och som dessutom söker nya utmaningar i ämnet och är beredd på en högre studietakt. Syftet med studier i programmet är främst:

  • att stimulera det matematiska tänkandet
  • att använda matematik och informationsteknologi för att lösa problem inom naturvetenskap och teknik
  • att utveckla kunskaper inom naturvetenskap och andra ämnesområden.

Vid sidan av spetskunskaper i matematik ger utbildningen kompetens motsvarande Naturvetenskapsprogrammet. Utbildningen sker i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling | Boden

Inom Estetiska programmet

Hos oss får du redan på gymnasiet börja ditt kunskapsbyggande inom spel- och spelutveckling. Du får verktyg för att kunna förstå och arbeta med spelet som medium. Du får lära dig utveckla dataspel, skriva interaktiva berättelser och skapa underhållande spelmoment. Möjligheten till tät samverkan med YH-utbildningar och spelföretag borgar för en kvalitativ och modern utbildning.

Det första året kommer du att läsa gemensamma kurser för att under andra året välja inriktningar att fördjupa dig inom. Det tredje året blir att vara del i ett spelföretag där du förutom att skapa spel även får lära dig de entreprenöriella förutsättningarna som råder kring spelvärlden.

På annan ort:

Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar

Det finns några exempel på utbildningar som är vid sidan av de nationella programmen eller de nationella inriktningarna.

Det är Skolverket som bestämmer vilka skolor som får anordna dessa speciella utbildningar. Gemensamt för utbildningarna är att skolorna har möjlighet att ha särskilda behörighetskrav. Skolorna kan även anordna urvalsprov som komplement till betygen vid antagningen.

Särskilda varianter
Dessa finns inom ett nationellt program, men avviker mer än 300 poäng från kursplanen för programmet. Det är tänkt att skolorna ska kunna ge ett program en egen profil utifrån skolans möjligheter eller det lokala arbetslivet. En särskild variant kan sägas vara en lokalt utformad inriktning. En del av dessa är riksrekryterande men ibland får du söka inom ramen för frisök. De kan börja både första, andra eller tredje året.

Estetiska varianter inom de högskoleförberedande programmen
Ett antal skolor har fått tillstånd att erbjuda estetiska särskilda varianter inom de högskoleförberedande programmen. Dessa söker du inom ramen för frisök.

Riksrekryterande utbildningar
Riksrekryterande utbildningar kan du söka oavsett var du bor. Det är alltså utbildningar som man ansett så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem för alla elever i hela landet. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program.

Utbildningar med egna examensmål
Det finns 6 riksrekryterande utbildningar som avviker genom att inte tillhöra något av de nationella programmen och genom att ha egna examensmål.

  • Flygteknikerutbildning
  • Marinteknikerutbildning
  • Sjöfartsutbildning
  • Samiska näringar
  • Tågteknikerutbildning
  • Yrkesdansarutbildning

Spetsutbildningar
Spetsutbildningarna ska ge dig som har förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora extra stimulans i din kunskapsutveckling. Du kan söka dessa utbildningar oavsett var du bor.

Du kommer att få läsa i en avsevärt högre studietakt och ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna måste vara inom ett ämnesområde med anknytning till vetenskaplig forskning.

Läs mer på spetsutbildningar.se.

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning
Dessa utbildningar är inom ramen för det Estetiska programmet. Kravet är att man har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det ”vanliga” Estetiska programmet.