Ekonomiprogrammet

För dig som…

vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du lär dig…

grunderna i:

 • samhällsekonomi
 • företagsekonomi
 • entreprenörskap
 • juridik.

Du får läsa om hur man använder samhällets resurser på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och hur det svenska rättsväsendet fungerar.

Ekonomi och juridik

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

I ämnet företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Här ingår kunskap om till exempel finansiering, kalkylering, redovisning och internationell handel.

Du får fundera över vilket juridiskt och moraliskt ansvar du har om du ska driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande.

Ekonomi är komplext och viktigt
Du får kunskaper om hur det ekonomiska flödet mellan företag, hushåll och det offentliga i ett land hänger samman. Du läser om länders olika krav för handel samt om grunderna för internationella samarbeten och avtal. Det är också viktigt att kunna se ekonomi i ett historiskt sammanhang.

Svenska rättssystemet
Du läser om det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt och arbetsrätt.

Begrepp inom ekonomi och juridik
Du lär dig centrala begrepp, teorier och modeller inom ekonomi och juridik. Du ska kunna diskutera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Kunskap om människan
Du får också förståelse för hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Inriktningar

 • Ekonomi
 • Juridik

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Ekonomi

Luleå Gymnasieby

 • Ekonomi
 • Juridik

Strömbackaskolan

 • Ekonomi
 • Juridik

Älvsbyns gymnasium

 • Ekonomi
 • Juridik

Tänk på!

Studietakten är hög
Studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser 
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Ekonomi

Du får fördjupade kunskaper inom redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du lär dig om företag och hur du startar och driver ett företag.

Du lär dig om olika företagsformer, hur du gör kalkyler, bokför och gör bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam och vilka lagar och regler som gäller.

Du lär dig se vägen från idé till att starta ett företag. Hur värderar du en affärsidé och hur bygger du ett varumärke? Det gäller att nätverka för fler kunder och nya kontakter.

Du använder programvaror för ekonomi, databashantering och redovisning. Vidare lär du dig att skriva affärsbrev, göra ekonomiska kalkyler, lägga upp register, sköta bokföring samt att göra broschyrer, foldrar och annat informationsmaterial.

Det är vanligt att du löser arbetsuppgifter tillsammans med andra. Det kan gälla att utforma marknadsföringen för en produkt, göra företagspresentationer eller öppna en egen affär.

Juridik

Du får kunskaper om hur internationell rätt påverkar rättsordningens i ett demokratiskt samhälle. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du läser om rättsväsendets betydelse i samhället. Hur det har vuxit fram, hur det är organiserat och hur det fungerar. Här ingår till exempel kunskap om våra grundlagar, straffrätt, processrätt, EU-rätt samt kunskap om vanliga juridiska begrepp.

Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden. Det gäller att förstå hur lagar och avtal påverkar företagandet. Du ska kunna söka information om juridiska problem och förstå juridiska dokument som används i näringslivet.

I ämnet filosofi får du fundera kring centrala etiska frågeställningar och lära dig argumentera för dina ståndpunkter. Du ska kunna analysera och värdera information.

I ämnet psykologi fördjupar du dig i mänskligt beteende och beslutsfattande. Vad styr våra beslut och vårt handlande?

Efter gymnasieskolan

Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du blir behörig till utbildningar på högskolan inom exempelvis ekonomi, juridik, psykologi eller utbildning.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar måste du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan du göra inom till exempel den kommunala vuxenutbildningen. Högskolan erbjuder också olika ettåriga utbildningar där du kan komplettera dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknologi.

Du kan läsa mer om dina möjligheter till fortsatta studier via länken nedan. Där finns till exempel information om antagningsreglerna till högskolan.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 1.250 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Matematik 2b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 350 p

 • Företagsekonomi 1, 100 p
 • Privatjuridik, 100 p
 • Moderna språk, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Ekonomi

 • Entreprenörskap och företagande, 100 p
 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Matematik 3b, 100 p

Juridik

 • Affärsjuridik, 100 p
 • Filosofi 1, 50 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Rätten och samhället, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Administration 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Affärsjuridik, 100 p
 • Affärskommunikation, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Entreprenörskap och företagande, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Filosofi 1 och 2, 50 p + 50 p
 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Företagsekonomi – specialisering, 100 p
 • Geografi 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Grafisk kommunikation 1, 100 p
 • Historia 2a och 3, 100 p + 100 p
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Information och kommunikation 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Marknadsföring, 100 p
 • Matematik 3b och 4, 100 p + 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Moderna språk
 • Naturkunskap 2, 100 p
 • Personaladministration, 100 p
 • Politik och hållbar utveckling, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2a och 2b, 50 p + 50 p
 • Redovisning 2, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Rätten och samhället, 100 p
 • Samhällskunskap 3,100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Sociologi, 100 p
 • Textkommunikation, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.