Vård- och omsorgs­programmet

För dig som…

vill arbeta inom sjukvården som undersköterska, till exempel på ett sjukhus eller vårdcentral.

Du kan även söka arbete inom hemsjukvården, där du kommer att möta människor som är äldre, funktionsnedsatta och psykiskt sjuka.

Programmet kan också ligga till grund för fortsatta studier till sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra yrken inom vårdområdet.

Du lär dig…

mycket om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas eller botas.

Vård, hälsa och omsorg

Du får lära dig mycket om oss människor. Vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika. Du läser kurser i psykologi och psykiatri och får grundläggande kunskaper om våra känslor och upplevelser och vad dessa kan betyda för vår hälsa.

Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då de är sjuka eller hamnar i en svår situation. Du ska kunna se vårdtagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Vad är hälsa?
Du får fundera kring begreppet hälsa och vad det kan betyda för olika människor. Det är viktigt att förstå hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa.

Kropp och medicin
Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och utveckling från livets början till dess slut. Här ingår kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och medicinska behandlingar. Du får lära dig grunderna i att utföra första hjälpen vid skada eller akut sjukdom.
Du får också lära dig vikten av att arbeta hygieniskt för att inte sprida bakterier och andra mikroorganismer.

Funktionsnedsättningar
Du får kunskap och får fundera över hur en funktionsnedsättning kan påverka människors liv. Vilka möjligheter finns för en människa med funktionsnedsättning att vara delaktig i samhället på samma sätt som andra människor. Du får diskutera begrepp som normalt, funktionsnedsättning, avvikelse, delaktighet och likvärdighet.

Teknik i vården
Inom vården används informationsteknik och annan teknisk utrustning. Du får lära dig hantera dessa hjälpmedel.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Stimulerande och krävande
Arbetsuppgifterna innehåller tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Du bör därför ha god fysik. Eksem, överkänslighet mot vatten och metaller kan vara ett problem.

Specialisering

Programmet har inga inriktningar men du kan välja ytterligare kurser inom program­fördjupningen.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Du får lära dig om olika variationer av funktionsnedsättningar och hur det påverkar människors liv, utveckling och deltagande i samhället.

Du får kunskap om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar och du lär dig att möta alla människor med respekt.

Hälso- och sjukvård
Du lär dig mer om människokroppens uppbyggnad samt om olika sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Här ingår också att kunna göra undersökningar och medicinska behandlingar samt att ge vård och omsorg. Du får också kunskaper om vanliga läkemedel.

Du får insikt om hur människor kan reagera i kris eller vid stor smärta och på vilket sätt man kan hjälpa. Det gäller även att förstå hur man prioriterar (väljer) vilken patient som först behöver hjälp. Du lär dig också hur viktigt det är att dokumentera vad man gjort.

Psykiatri
Du får kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar och lär dig att möta dessa människor på ett respektfullt och empatiskt sätt. Du får lära dig om olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.

Undervisningen ska göra dig medveten om fördomar som finns om psykiska sjukdomar. Du får tillfälle att diskutera psykisk hälsa och vad som bidrar till att psykisk ohälsa uppstår och ökar i samhället.

Vård och omsorg om äldre
Du läser kurser inom gerontologi och geriatrik – vård av äldre. Det gäller att förstå vad som händer i vår kropp och våra tankar när vi åldras. Du lär dig om de speciella sjukdomar som speciellt hör till åldrandet. Här ingår till exempel olika demenssjukdomar. Du lär dig hur miljön och relationer till närstående och vårdare påverkar en äldre människa hälsa.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

På Vård- och omsorgsprogrammet blir du undersköterska och kan börja arbeta inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst.

Du kan till exempel arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus där patienterna ofta är inlagda en längre tid. Du kan också arbeta på en mottagning eller inom Närhälsan där patienterna kommer på kortare besök. Och du kan även arbeta med äldre personer samt människor som är funktionshindrade eller har intellektuell funktionsnedsättning. Dessa vårdas ofta i hemmet eller på gruppboenden.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Vård- och omsorgsprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 3, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 1.400 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Psykolog, 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a2, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

TOTALT

2.700 poäng

Programfördjupningar, 200 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Barn- och ungdomshälsa, 100 p
 • Barn- och ungdomssjukvård, 200 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Ergonomi, 100 p
 • Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • Internationellt arbete, 100 p
 • Kost och hälsa, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Matematik 2a, 100 p
 • Mental träning, 100 p
 • Människans säkerhet, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2b, 50 p
 • Rättspsykiatri, 100 p
 • Socialpedagogik, 100 p
 • Socialt arbete 1, 100 p
 • Socialt arbete 2, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Vård och omsorg – Specialisering, 50 p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100 p

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.