Om anna

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har anna skapat 35 blogginlägg för.

International Baccalaureate, IB

International Baccalaureate, IB

Flaggor

International Baccalaureate Diploma Programme är en högskoleförberedande, internationellt erkänd utbildning. För mer information om programmet www.boden.se/utbildning/bjorknasgymnasiet.

IB-programmet förbereder för studier i Sverige eller utomlands. Dina betyg sätts av externa examinatorer genom ett standardiserat system som gör prestationerna jämförbara oavsett var i världen utbildningen genomförs. Ditt arbetsspråk på IB är engelska.

I Sverige läser eleverna ett förberedande år, IB1, som liknar åk 1 på SA- och NA-programmen, men där innehåll och arbetsmetoder utformas så att du förbereds för International Baccalaureate Diploma Programme.

År två och tre läser du sex ämnen som du själv valt under IB1, tre på Higher Level och tre på Standard Level. Valet av ämnen ger dig möjlighet att anpassa utbildningen efter behov och intresse. Förutom ämnesstudier finns även tre kärnkomponenter. En av dem är Theory of Knowledge, ToK, en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar ditt kritiska tänkande. Den andra är Extended Essay, EE, en forskningsuppgift som du självständigt utför inom ramen för ett av dina sex ämnen. Den tredje kärnkomponenten är CAS, Creativity, Activity and Service. Syftet med CAS är utveckla hela din person.

Examensproven, som äger rum år tre, är skriftliga och gemensamma för IB över hela världen. Innan det är dags för final exams har du fått göra en träningsexamen, mock examinations, som följs av en repetitionsperiod där återkopplingen från mocks naturligtvis är viktig. Utöver examensprov ingår skriftliga uppgifter som du arbetar med under längre tid. Även dessa uppgifter sänds iväg för extern bedömning. I språken ingår även muntlig examination.

IB är ett utmärkt val för dig som vill satsa helhjärtat på dina studier och samtidigt på att utveckla hela din person.

English

International Baccalaureate Diploma Programme is an education which is globally respected and recognized.

The tuition is in English, external examiners assess your written components and tests, which means that you also are graded by external examiners. In languages there are oral examinations, which equally are assessed by external examiners.

Year one is a preparatory year, it is similar to the Swedish social and natural science programmes. Before the Diploma Programme, year two and three, you choose six subjects, three at higher level and three at standard level. Since you choose your subjects, you design your own education. Some subjects, your best language, mathematics, one natural science/Environmental Systems and Socieites (ESS) and one social science (or ESS), are mandatory.

In the Diploma Programme there are also three core components – Theory of Knowledge (ToK), Creativity, Activity & Service (CAS) and the Extended Essay.
The final exams take place in May year three. Students all over the world sit the same exams at the same time. In order to prepare for the final exams, you do a mock examination in February/March. After “mocks” you have revision period for approximately six weeks when you revise and of course, pay close attention to the feedback given to you from the mock examinations.

If you choose the IB Diploma Programme you have to be prepared to work and to develop not only the academic side, but also your understanding for other people’s situation.

Studier efter gymnasieskolan

Studier efter gymnasieskolan

Högskolan

Högskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskolor och universitet.

All utbildning vid högskolorna sker i form av kurser. Studietiden på högskolan räknas i poäng där 20 veckors heltidsstudier (= 1 termin) motsvarar 30 poäng.

Du kan välja att läsa ett program eller så kan du själv välja de kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning.

Yrkesexamina

Vissa utbildningar leder till yrkesexamina. Detta gäller utbildningarna till exempelvis läkare, civilingenjör, lärare, arkitekt, fysioterapeut eller psykolog. Dessa har till stora delar fastställda ramar för hur utbildningen ska se ut.

Grundläggande behörighet

Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet.

Från hösten 2023 innehåller alla nationella program det som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. På yrkesprogrammen kan du välja bort högskolebehörigheten om du vill. Var noga då du väljer kurser om du siktar på fortsatta studier.

Särskild behörighet

Förutom krav på grundläggande behörighet har vissa högskoleutbildningar också krav på speciella förkunskaper som kallas särskild behörighet. Särskild behörighet anges i form av krav på kunskaper i vissa kurser från gymnasiet, behörighetskurser. Du ska ha läst de kurser som anges och ha lägst betyget E.

Urval till högskolan

Vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare på högskolan ska minst en tredjedel av studenterna tas in på betyg från gymnasieskolan och minst en tredjedel utifrån resultat på högskoleprovet.

Skolorna har dessutom rätt att själva bestämma urvalet för upp till 1/3 av platserna. Det innebär att man till exempel kan ta in studerande utifrån antagningsprov, intervjuer med mera. Detta är än så länge ganska ovanligt.

Urval genom betyg
Det är inte helt lätt att beskriva hur du ska räkna ut ditt jämförelsetal men det är viktigt att komma ihåg att:
– Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på högskolan.
– Ett betyg i en kurs som omfattar många gymnasiepoäng väger tyngre än ett betyg i en kurs med färre poäng.
– De betyg du får under år 1 och 2 väger lika tungt som betygen du får under år 3.
– Du kan enbart få betyget E eller F på ditt gymnasiearbete. Detta betyg räknas inte med när man räknar ut ditt betygsvärde.
– Du kan få upp till 2,5 p i extra meritpoäng.

Urval genom högskoleprovet
Högskoleprovet är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för alla högskoleutbildningar. Du kan göra högskoleprovet redan under ditt sista år på gymnasiet. Resultatet av ett högskoleprov gäller i åtta år och det är alltid det bästa resultatet som räknas.

Andra sätt att göra urval
Till vissa utbildningar kan skolorna få använda andra sätt att välja ut samtliga studerande. Detta gäller de konstnärligt inriktade utbildningarna och andra utbildningar som ställer krav på vissa personliga egenskaper. Man kan använda intervjuer, arbetsprover, uppspel, med mera.

Direktgrupp och kompletteringsgrupp
Man delar upp de sökande med gymnasiebetyg i två grupper. Den ena gruppen består av sökande som söker på enbart sin gymnasieexamen. Den andra gruppen består av sökande som kompletterat sitt gymnasiebetyg i efterhand.

De som söker enbart på sitt gymnasiebetyg tilldelas fler platser i förhållande till antalet sökande. Du ska belönas om du i gymnasieskolan läser de kurser som krävs för särskild behörighet.

OBS! Om du läser ett yrkesprogram och i efterhand enbart läser in kurser för att få grundläggande behörighet så placeras du i gruppen som söker enbart på sitt gymnasiebetyg.

Yrkeshögskolan

Inom yrkeshögskolan finns det utbildningar som kombinerar teori och praktik.

Du som har en examen från ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Vad kan du läsa?

Du kan söka utbildningar som ger dig fördjupade yrkeskunskaper både praktiskt och teoretiskt. Det ingår ofta mycket praktik ute på olika arbetsplatser. En del utbildningar fördjupar kunskaperna inom ett visst program, men andra är inte knutna till ett speciellt gymnasieprogram. En del utbildningar kräver viss yrkeserfarenhet.

Konst- och kulturutbildningar

Det finns även så kallade konst- och kulturutbildningar som enbart är eftergymnasiala.

Utbildningarna ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor och ska även leda till ett yrke inom konst- och kulturområdet. På några av utbildningarna kan det förekomma antagningsprov eller arbetsprover. Till vissa av utbildningarna har du rätt till studiestöd. Skolorna får ta ut en studerandeavgift.

OBS! Inom yrkeshögskolan finns utbildningar även för dig som läst ett högskoleförberedande program.

Folkhögskolan

På folkhögskolan kan du läsa allmänna kurser eller kurser inom områden som journalistik, fritid, teater, media, bild och form, data, miljö och idrott, med mera.

För de flesta utbildningar på folkhögskolan gäller en åldersgräns på 18 år, men det finns även skolor som anordnar utbildningar för dig som är yngre.

Kommunal vuxenutbildning

På den kommunala vuxenutbildningen har du möjlighet att studera från och med det år du fyller 20 eller då du avslutat din gymnasieutbildning.

På kommunal vuxenutbildning kan du till exempel komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du behöver för att söka olika utbildningar på högskolan.

Särskild behörighet (PDF – 35,5 kB)

Detta gäller för meritpoäng:

Du har möjlighet att få tillgodoräkna dig upp till 2,5 poäng extra om du läst vissa meritkurser på gymnasieskolan. Ditt totala jämförelsetal kan alltså bli 20,0 + 2,5 = 22,5 poäng när du söker till högskolan.

Motivet till dessa meritpoäng är att man vill uppmuntra eleverna på gymnasieskolan att läsa de kurser som högskolan efterfrågar istället för att välja ”enklare” kurser.

Meritpoäng – Maximalt 2,5 poäng

Du kan skaffa dig meritpoäng för vissa kurser i engelska, moderna språk, svenskt teckenspråk för hörande och matematik. Du måste ha lägst betyget E och du kan inte få fler meritpoäng om du skulle ha högre betyg. En behörighetsgivande kurs ger inte meritpoäng. Det innebär att meritpoängen blir olika för olika utbildningar, beroende på vilka krav respektive utbildning har för särskild behörighet.

Detta gäller för meritpoäng:

Engelska (lägst betyget E)
Engelska 7 = 1,0 meritpoäng
Maximalt 1,0 meritpoäng för engelska

Moderna språk (lägst betyget E)
Moderna språk 3 = 0,5 meritpoäng

Moderna språk 4 = ytterligare 1,0 meritpoäng

Om moderna språk 3 krävs för behörighet får du 0,5 meritpoäng för:
– moderna språk 5 eller
– moderna språk 2 i ett annat modernt språk

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng på samma villkor som moderna språk.
Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk

Matematik (lägst betyget E)
Om behörighetskravet är grundläggande behörighet:
Matematik 2, 3 och 4 = 0,5 meritpoäng per kurs

Om behörighetskravet är Matematik 2:
Matematik 3, 4 och 5 = 0,5 meritpoäng per kurs
Matematik 5 kan ersättas av Matematik specialisering

Om behörighetskravet är Matematik 3:
Matematik 4 = 0,5 meritpoäng och Matematik 5 = 1,0 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng)
Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng per kurs

Om behörighetskravet är Matematik 4:
Matematik 5 = 1,0 meritpoäng och Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng).
Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering. Tre kurser Matematik specialisering ger alltså 1,5 meritpoäng.

Observera att man kan ha betyg i flera kurser Matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan ge meritpoäng.
Maximalt 1,5 meritpoäng för matematik

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgs­programmet

För dig som…

vill arbeta inom sjukvården som undersköterska, till exempel på ett sjukhus eller vårdcentral.

Du kan även söka arbete inom hemsjukvården, där du kommer att möta människor som är äldre, funktionsnedsatta och psykiskt sjuka.

Programmet kan också ligga till grund för fortsatta studier till sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra yrken inom vårdområdet.

Du lär dig…

mycket om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas eller botas.

Vård, hälsa och omsorg

Du får lära dig mycket om oss människor. Vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika. Du läser kurser i psykologi och psykiatri och får grundläggande kunskaper om våra känslor och upplevelser och vad dessa kan betyda för vår hälsa.

Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då de är sjuka eller hamnar i en svår situation. Du ska kunna se vårdtagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Vad är hälsa?
Du får fundera kring begreppet hälsa och vad det kan betyda för olika människor. Det är viktigt att förstå hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa.

Kropp och medicin
Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och utveckling från livets början till dess slut. Här ingår kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och medicinska behandlingar. Du får lära dig grunderna i att utföra första hjälpen vid skada eller akut sjukdom.
Du får också lära dig vikten av att arbeta hygieniskt för att inte sprida bakterier och andra mikroorganismer.

Funktionsnedsättningar
Du får kunskap och får fundera över hur en funktionsnedsättning kan påverka människors liv. Vilka möjligheter finns för en människa med funktionsnedsättning att vara delaktig i samhället på samma sätt som andra människor. Du får diskutera begrepp som normalt, funktionsnedsättning, avvikelse, delaktighet och likvärdighet.

Teknik i vården
Inom vården används informationsteknik och annan teknisk utrustning. Du får lära dig hantera dessa hjälpmedel.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Stimulerande och krävande
Arbetsuppgifterna innehåller tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Du bör därför ha god fysik. Eksem, överkänslighet mot vatten och metaller kan vara ett problem.

Specialisering

Programmet har inga inriktningar men du kan välja ytterligare kurser inom program­fördjupningen.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Du får lära dig om olika variationer av funktionsnedsättningar och hur det påverkar människors liv, utveckling och deltagande i samhället.

Du får kunskap om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar och du lär dig att möta alla människor med respekt.

Hälso- och sjukvård
Du lär dig mer om människokroppens uppbyggnad samt om olika sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Här ingår också att kunna göra undersökningar och medicinska behandlingar samt att ge vård och omsorg. Du får också kunskaper om vanliga läkemedel.

Du får insikt om hur människor kan reagera i kris eller vid stor smärta och på vilket sätt man kan hjälpa. Det gäller även att förstå hur man prioriterar (väljer) vilken patient som först behöver hjälp. Du lär dig också hur viktigt det är att dokumentera vad man gjort.

Psykiatri
Du får kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar och lär dig att möta dessa människor på ett respektfullt och empatiskt sätt. Du får lära dig om olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.

Undervisningen ska göra dig medveten om fördomar som finns om psykiska sjukdomar. Du får tillfälle att diskutera psykisk hälsa och vad som bidrar till att psykisk ohälsa uppstår och ökar i samhället.

Vård och omsorg om äldre
Du läser kurser inom gerontologi och geriatrik – vård av äldre. Det gäller att förstå vad som händer i vår kropp och våra tankar när vi åldras. Du lär dig om de speciella sjukdomar som speciellt hör till åldrandet. Här ingår till exempel olika demenssjukdomar. Du lär dig hur miljön och relationer till närstående och vårdare påverkar en äldre människa hälsa.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

På Vård- och omsorgsprogrammet blir du undersköterska och kan börja arbeta inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst.

Du kan till exempel arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus där patienterna ofta är inlagda en längre tid. Du kan också arbeta på en mottagning eller inom Närhälsan där patienterna kommer på kortare besök. Och du kan även arbeta med äldre personer samt människor som är funktionshindrade eller har intellektuell funktionsnedsättning. Dessa vårdas ofta i hemmet eller på gruppboenden.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Vård- och omsorgsprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 3, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 1.400 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Psykolog, 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a2, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

TOTALT

2.700 poäng

Programfördjupningar, 200 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Barn- och ungdomshälsa, 100 p
 • Barn- och ungdomssjukvård, 200 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Ergonomi, 100 p
 • Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • Internationellt arbete, 100 p
 • Kost och hälsa, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Matematik 2a, 100 p
 • Mental träning, 100 p
 • Människans säkerhet, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2b, 50 p
 • Rättspsykiatri, 100 p
 • Socialpedagogik, 100 p
 • Socialt arbete 1, 100 p
 • Socialt arbete 2, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Vård och omsorg – Specialisering, 50 p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100 p

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighets­programmet

För dig som…

vill arbeta inom områdena där kunskaper om energi och miljö är viktiga.

Du utbildar dig för yrken som:

 • fastighetstekniker
 • kyl- och värmepumpsmontör
 • ventilationsmontör
 • VVS-montör

Du lär dig…

 • installation
 • drift
 • underhåll
 • felsökning
 • reparation

Du ska kunna hantera de installationer och anläggningar som används för att vatten, avlopp, ventilation, värme och kyla i fastigheter och andra lokaler.

Praktisk energi­användning och VVS

Du utbildas för att arbeta med olika tekniska system i fastigheter, system som styr och reglerar värme och kyla, ventilation samt vatten och avlopp. Du ska få dessa system att fungera effektivt och miljövänligt med minsta möjliga energiåtgång.

Du får grundläggande kunskaper i energianvändning, ellära, mät- och reglerteknik, datorkunskap. Det gäller att förstå och kunna läsa av mätare, läsa ritningar och skrivna instruktioner, göra beräkningar samt ställa in styrutrustningar och maskiner.

Elektronik
Du lär dig grunderna i elektroteknik och här ingår kunskap om till exempel enklare installationer och att arbeta säkert.

Effektiv energianvändning
Du ska förstå VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem – deras funktion och konstruktion. Det gäller att förstå hur till exempel byggnaders konstruktion och dimensioneringen (storleken) av rör påverkar hur mycket energi som används.

Inriktningar

 • Fastighet
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • Ventilation
 • VVS

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • VVS

Strömbackaskolan

 • VVS (VVS och Industrirörmontör)

Tänk på!

Självständigt arbete
Du kommer i många fall att arbeta ensam eller i ett litet arbetslag. Då måste du kunna ta egna initiativ.

Servicearbete
Du får i många fall ett serviceyrke som kräver att du kan uppträda trevligt och korrekt. Du ska kunna förklara för andra människor vad som är fel och vad du ska göra.

Teknik och naturvetenskap
Det är en fördel om du är intresserad av teknik, fysik och matematik. Du ska läsa och förstå instruktioner och ritningar, göra beräkningar samt tolka prover och mätresultat.

Inriktningar

Fastighet

Du lär dig hur man förvaltar (tar hand om) fastigheter så att det uppstår så lite fel som möjligt och att fastigheterna inte slits för mycket. Här ingår att kunna sköta värme och ventilation av fastigheterna.

Du ska kunna läsa av mätare och ställa in utrustningen på bästa och mest energisnåla sätt. Det gäller även att kunna laga tvättmaskiner, byta säkringar, organisera städning och veta en del om trädgårdsskötsel och ekonomi.

Exempel på yrken: Fastighetstekniker.

Kyl- och värmepumpsteknik

Du får fördjupade kunskaper i installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar.

Det är idag ökade krav på inomhusklimatet. Det beror bland annat på att elektronisk utrustning och moderna maskiner har krav när det gäller temperatur och luftfuktighet. I affärer finns stora kyl- och frysanläggningar. Luftkonditionering i båtar, bilar, bussar och tåg ökar också. Du får lära dig utföra installation, drift, underhåll och service på dessa kyl- och värmepumpsanläggningar.

Med tanke på miljön och kostnader är det viktigt att du lär dig energioptimering – hur man får ut mesta möjliga effekt med minsta möjliga mängd energi till lägsta möjliga kostnad.

Exempel på yrken: Kyl- och värmepumpsmontör.

Ventilation

Du får lära dig mer om service, drift och underhåll av olika ventilationsanläggningar

Du ska kunna göra felsökningar och åtgärda fel med hjälp av rätt utrustning och verktyg. Det gäller att kunna olika typer av ventilationsanläggningar samt känna till vilket underhåll man behöver göra. Här ingår att kunna läsa ritningar och flödesscheman.

Du ska förstå behovet av god ventilation och vilka effekter bristande ventilation kan innebära.

Exempel på yrken: Ventilationsmontör.

VVS

Du lär dig att installera och reparera värme-, vatten-, avloppsanläggningar, kyl- och värmepumpsaggregat. VVS = Värme, Ventilation och Sanitet.
De flesta VVS-montörerna arbetar med nyinstallation vid byggen eller då man renoverar gamla hus. Ett annat stort område är att reparera fel som uppkommer i fastigheter. Du kan även få arbete vid industrier som har stora röranläggningar.

Du lär dig hur man konstruerar byggnader och drar rör för att få bästa möjliga effekt vid uppvärmning och ventilation. Du får också göra enklare installationer, reparationer, felsökningar och underhållsarbeten i en VVS- anläggning.

Du får även kunskaper om olika material och sammanfogningsmetoder för rörledningar.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom sanitetsteknik, industrirörteknik, VVS-teknik med mera.

Exempel på yrken: VVS-montör, industrirörmontör, isoleringsmontör.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Den tekniska grundkunskap du får inom programmet är användbar inom många områden. Du kan arbeta med service, underhåll och installation inom energiområdet.

Exempel på yrken du kan söka dig till är:

 • fastighetstekniker
 • industrirörsmontör
 • isoleringsmontör
 • kyl- och värmepumpsmontör
 • VVS-montör
 • ventilationsmontör

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på VVS- och fastighetsprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Elkraftteknik, 100 p
 • Systemuppbyggnad, 100 p
 • Värmelära, 100 p
 • Verktygs- och materialhantering, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300-500 p

Fastighet

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Fastighetsförvaltning, 100 p
 • Fastighetsservice – byggnader, 100 p

Kyl – och värmepumpsteknik

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Kyl- och värmepumpsteknik – grund, 100 p
 • Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet, 100 p

Ventilation

 • Ventilationsisolering, 100 p
 • Ventilationsmontering 1, 100 p
 • Ventilationsmontering 2, 200 p
 • Ventilationsservice, 100 p

VVS

 • Entreprenadteknik, 100 p
 • Sanitetsteknik, 100 p
 • Värmeteknik 1, 100 p

TOTALT

2.800 poäng

Programfördjupningar, 700–900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

CAD, elmätteknik, ellära, energiteknik, entreprenörskap, fastighetsautomation, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, företagsekonomi, industrirörteknik, industrirör svets VVS, kyl – och värmepumpsteknik, matematik, mekatronik, mät, styr- och reglerteknik, programmering, sammanfogningsteknik, skötsel av utemiljöer, sprinklerteknik, systemkunskap, teknisk isolering, tillämpad programmering, ventilation – installation, ventilation – plåtslageri, ventilationsteknik, VVS – installation, växtkunskap, yttre miljö

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

För dig som…

vill ha en högskoleförberedande utbildning med inslag av teknik, konstruktion, design, ekonomi och praktiska uppgifter. Du får en teknisk grundutbildning om du vill arbeta med data/IT, nätverk, produktion, kvalitetsarbete och produktutveckling på olika arbetsplatser.

Du lär dig…

att lösa problem och vara kreativ. Det handlar om produktutveckling och utformning, val av tekniker, verktyg och material, om ekonomiska aspekter, hur och var man ska producera och till sist leverans eller färdigställande. Du läser även kurser i matematik, fysik och kemi.

Teknik och kreativitet

Du som arbetar med tekniska lösningar bör ha ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund, vara en problemlösare och ha förståelse för hur det du gör påverkar andra människor och deras miljö. Lika viktigt är att du kan förmedla dina tankar och idéer till andra människor.

Programmet har tre viktiga delar.

 • Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö.
 • Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem.
 • Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi. Detta ger dig en grund för dina tekniska studier och ger dig också utökad behörighet till studier på högskolan.

Teknikutvecklingsprocessen
Du ska få kunskaper om vad teknik är, hur den utvecklas och hur den fungerar i relation till människan – det man kallar en teknikutvecklingsprocess. Du får delta i hela processen idé – design – konstruktion – produktion – distribution – försäljning – service – återvinning – analys. Det innebär att du ska bli en praktisk problemlösare.

Varor och tjänster produceras i samspel med kunderna. Därför är det viktigt att du kan lyssna, förklara sammanhang (även för icke-tekniker) och dokumentera ditt arbete. Du lär dig tekniska termer på både svenska och engelska.

Du får göra teoretiska beräkningar som sedan provas. Antingen kan man pröva en idé genom att laborera eller bygga upp en modell eller prototyp. Man kan också simulera en händelseutveckling i datorn och skapa virtuella miljöer.

Du får också lära dig projektarbete, entreprenörskap och företagande.

Matematik och naturvetenskap
Studierna i matematik, fysik och kemi är några av grunderna för dina tekniska studier. Matematik är ett viktigt ämne. Förutom matematiska beräkningar får du analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

I kursen kemi 1 lär du dig till exempel olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Du lär dig att tolka och skriva kemiska formler. Kunskaperna ska dessutom hjälpa dig att ta ställning i viktiga frågor som resursanvändning, produktval, avfallshantering och återvinning.

I fysik läser du om rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet. Mätteknik ingår eftersom det är en viktig kunskap då man gör experiment och undersökningar.

Inriktningar

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Teknikvetenskap

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik

Luleå Gymnasieby

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö

Strömbackaskolan

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik

Älvsbyns gymnasium

 • Design och produktutveckling
 • Teknikvetenskap

Tänk på!

Studietakten är hög
På Teknikprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser 
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Design och produktutveckling

Du får kunskaper i datorstyrd design och konstruktion.

Du lär dig lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Du ska självständigt kunna välja material och arbetssätt.

Kursen i konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Du ska kunna använda matematiska modeller och kombinera experimentlusta och praktisk problemlösning.

CAD (computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.
Inom programfördjupningarna kan du fördjupa dig inom CAD, design, konstruktion med mera.

Informations- och medieteknik

Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik.

Du får kunskaper om datorkommunikation och lär dig vanliga begrepp och standarder. Här ingår att kunna arbeta med enklare rit- och simuleringsprogram.

Du får grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering och lär dig vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk.

Kursen i webbutveckling lär dig webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa.

Inom programfördjupningarna kan du välja kurser inom till exempel programmering och webbutveckling.

Produktionsteknik

Du får kunskaper om produktion och företagande.

Du får kunskaper om hur produktionen går till i ett modernt företag. Det gäller att känna till modern teknisk utrustning – ofta datorstyrd – och hur man lägger upp produktionslinjer.

Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig hur mekanik, elektroteknik och styr- och reglerteknik samverkar.
Inom programfördjupningen kan du välja kurser inom industritekniska processer, produktionskunskap, entreprenörskap, teknik specialisering, robotteknik, datorstyrd produktion med mera.

Samhällsbyggande och miljö

Du får kunskaper om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du ska kunna se på byggandet ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Byggande är inte bara väggar och tak utan även lösningar för inomhusklimat, avfallshantering, kommunikationer, grönytor samt skolor och annan samhällsservice.

Det innebär att du ska kunna teknik, men även känna till hur hus, vägar och annan infrastruktur bör byggas för att hålla på lång sikt. Det gäller samtidigt att ha sinne för vad som både är vackert och funktionellt.

Inom programfördjupningarna kan du välja kurser inom arkitektur, design med mera.

Teknikvetenskap

Du får kunskaper om hur man arbetar med att utveckla teknik. Du läser dessutom kurser i matematik och fysik.

Inriktningen är främst till för dig som tänker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbildningar – till exempel utbildningarna till civilingenjör. Du läser därför kurserna matematik 4 och fysik 2.

Kursen teknik 2 lär dig att använda matematiska modeller, att simulera, styra och reglera. Du ska förstå hur man tänker och arbetar med teknik.

Efter gymnasieskolan

Teknikprogrammet förbereder för fortsatta studier eller arbete. Du får särskild behörighet till flera högskoleutbildningar, framför allt inom det tekniska området.

Du kan även söka utbildningar vid yrkeshögskolan. Dessa finns inom exempelvis produktionsteknik, produktutveckling, media och logistik.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Gymnasieingenjör
På vissa skolor i landet kan du läsa ett fjärde år på Teknikprogrammet och skaffa dig gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen är riksrekryterande och du behöver ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet samt uppfylla vissa förkunskapskrav. Du varvar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande ute i arbetslivet. Utbildningen kan till exempel leda till arbete som arbetsledare, designer, projektledare eller produktionstekniker.

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.100 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1c, 100 p
 • Matematik 2c, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1bm 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Fysik 1a, 150 p
 • Kemi 1, 100 p
 • Teknik 1, 150 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Design och produktutveckling

 • Bild och form 1a1, 50 p
 • CAD 1, 50 p
 • Design1, 100 p
 • Konstruktion 1, 100 p

Informations- och medieteknik

 • Dator- och nätverksteknik, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Webbutveckling 1, 100 p

Produktionsteknik

 • Mekatronik 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p

Samhällsbyggande och miljö

 • Arkitektur – hus, 100 p
 • Byggnadsverk, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Teknikvetenskap

 • Fysik 2, 100 p
 • Matematik 4, 100 p
 • Teknik 2, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 400 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

 • Animation
 • Arkitektur
 • Bild
 • Biologi
 • Cad
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Datorstyrd produktion
 • Design
 • Digitalt skapande
 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Elektronik
 • Ellära
 • Energiteknik
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Eventteknik
 • Fartygsteknik
 • Film- och Tv-produktion
 • Filosofi
 • Flygyrkesteknik
 • Fotografisk bild
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Grafisk kommunikation
 • Gränssnittsdesign
 • Historia
 • Hållbart samhälle
 • Industriautomation
 • Industritekniska processer
 • Kemi
 • Konst och kultur
 • Konstruktion
 • Ledarskap och organisation
 • Ljudproduktion
 • Matematik
 • Medicinsk teknik
 • Medieproduktion
 • Mekatronik
 • Moderna språk
 • Musik
 • Människan i industrin
 • Mät -, styr- och reglerteknik
 • Naturvetenskaplig specialisering
 • Nätverksteknik
 • Pedagogik
 • Processautomation
 • Produktionskunskap
 • Produktionsutrustning
 • Produktutveckling
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällsbyggande
 • Samhällskunskap
 • Sammanfogningsteknik
 • Svenska
 • Systemkunskap
 • Teater
 • Teknik
 • Tillämpad programmering
 • Visuell kommunikation
 • Webbserverprogrammering
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som…

vill förbereda dig för högskolestudier inom samhällsvetenskapliga områden, till exempel:

 • juridik
 • kommunikation
 • psykologi
 • språk
 • statsvetenskap
 • utbildning.

Du lär dig…

hur samhället organiseras, styrs, och förändras och vad som lagt grunden till dagens samhälle.

Du lär dig bland annat om:

 • relationer och ledarskap
 • mänskliga rättigheter
 • demokrati
 • ekonomi
 • mediernas roll i samhället
 • hållbart samhälle.

Du utvecklar också dina förmågor i främmande språk, argumentation och vetenskapligt arbetssätt.

Samhället, media och människan

Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt.

Ett viktigt mål är att du ska träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera olika kunskaper och informationer. Du får till exempel diskutera aktuella samhällsfrågor med lärare och klasskamrater och utvecklar därmed också din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.

Språk är viktigt
Undervisningen i moderna språk är viktig eftersom internationella kontakter blir allt vanligare. Många arbeten kräver idag att du kan ett eller flera främmande språk. Kurserna i moderna språk ger dig även kunskaper om kulturer och traditioner i de länder där språken talas.

Kunskap om människan
Du läser kurser i filosofi och psykologi och får sätta dig in i kända filosofiska och psykologiska teorier.

Filosofi 1 lär dig att skilja mellan begreppen information, kunskap och vetenskap. Du får kunskap om grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Här ingår att fundera över rätt och orätt – rättvist och orättvist samt om vad som utmärker ett gott liv.

Kursen psykologi 1 lär dig förstå egna och andras reaktioner och upplevelser, människors relationer samt annat om mänskligt beteende. Hur vi utvecklas genom samspelet mellan arvet och miljön. Du får kunskap om skillnaden mellan psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Du får göra olika undersökningar
Undervisningen är inte bara teoretisk, utan du får dessutom tillfälle att göra olika undersökningar. Här lär du dig till exempel att ställa upp olika teoretiska modeller som du sedan får pröva i verkligheten. Det är vanligt att du arbetar tillsammans med andra.

Du lär dig att söka information på bibliotek, på internet och genom att intervjua människor.

Inriktningar

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Samhällsvetenskap

Luleå Gymnasieby

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Strömbackaskolan

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Älvsbyns gymnasium

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Tänk på!

Studietakten är hög
Studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser 
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor. Här ingår att förstå olika typer av organisationer och ledarskap.

Du ska förstå hur vi beter oss som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Du får kunskap om hur gruppdeltagare kommunicerar, löser problem, tar beslut och håller ihop. Du ser värdet av ledarskap för grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du ska utveckla dig själv som ledare.

I ämnet psykologi utvecklar du din kunskap om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Ämnet sociologi handlar om hur vi människor i grunden är gruppvarelser, hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.

Du läser samhällskunskap och lär dig om den politiska utvecklingen i det moderna samhället. Du får insikt i frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning.

Medier, information och kommunikation

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur du använder medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Inriktningen innebär att du studerar journalistik, information och reklam i både teori och praktik.

Du lär dig hur vi människor uppfattar och påverkas av information. Hur skapar vi vår bild av omvärlden? Hur når vi ut till rätt människor (målgrupp) via information, reklam och sociala medier?

Du får också praktiskt arbeta med att utforma information. Du ska kunna kombinera text, bild och ljud så att informationen blir effektiv och intressant och når rätt målgrupp. Tillsammans med andra får du göra en informationsbroschyr eller en tidning, ett radioprogram eller en podcast och olika filmer för sociala medier eller tv. Du får prova flera olika roller som till exempel skribent, fotograf, ljudtekniker och redigerare. Du kan även prova att stå framför kameran.
Många skolor kan erbjuda dig fördjupande kurser inom till exempel animation, digitalt skapande, film- och tv-produktion, fotografisk bild, grafisk kommunikation och ljudproduktion.

Du läser psykologi och får utveckla din kunskap och förståelse om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Samhällsvetenskap

Du får en samhällsinriktad utbildning med fokus på samhällskunskap, historia, geografi och religion.

Ämnet samhällskunskap ger dig kunskap om det moderna samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, religion och genus (kön). Vad betyder dessa för makt och ekonomiska villkor? Du utvecklar också din förmåga att kritiskt granska information från olika medier.

Ämnet historia ökar din förmåga att kritiskt granska historiska uppgifter på egen hand. Du får göra olika fördjupningar och temaarbeten samt göra historiska jämförelser över tid och rum.

Du läser även geografi och lär dig förstå hur vårt liv påverkas av det som naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan.

Efter gymnasieskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du blir behörig till utbildningar på högskolan inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller vård.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar måste du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan du göra inom den kommunala vuxenutbildningen. Högskolan erbjuder också olika ettåriga utbildningar där du kan komplettera dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknologi. Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Matematik 2b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 300 p

 • Filosofi 1, 50 p
 • Moderna språk, 200 p
 • Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 350–450 p

Beteendevetenskap, 450 p

 • Kommunikation, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p
 • Sociologi, 100 p

Medier, information och kommunikation, 350 p

 • Journalistik, reklam och information 1, 100 p
 • Medieproduktion 1, 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Psykologi 2a, 50 p

Samhällsvetenskap, 450 p

 • Geografi 1, 100 p
 • Historia 2a, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 200 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300–400 p

Skolan kan erbjuda dig följande ämnen:

 • Animation
 • Bild
 • Biologi
 • Digitalt skapande
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Film- och TV-produktion
 • Filosofi
 • Form
 • Fotografisk bild
 • Geografi
 • Grafisk kommunikation
 • Gränssnittsdesign
 • Historia
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
 • Hållbart samhälle
 • Juridik
 • Konst och kultur
 • Ledarskap och organisation
 • Ljudproduktion
 • Matematik
 • Mediekommunikation
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Medieproduktion
 • Moderna språk
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Sociologi
 • Svenska
 • Tillämpad programmering
 • Utställningsdesign
 • Visuell kommunikation
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

För dig som…

vill arbeta med att laga mat på restaurang, baka bröd eller med försäljning av mat och dryck. Du bör ha blick för färg och form och måste vara noga med hygienen då du handskas med livsmedel. Du får en känsla för service och kunskap om det du säljer.

Du utbildar dig till yrken som till exempel:

 • kock
 • servitör
 • bagare
 • försäljare av olika livsmedelsprodukter.

Du lär dig…

 • laga mat
 • servera
 • baka
 • göra konditorivaror som till exempel choklad och konfektyrer.

Du ska göra din del av arbetet för att skapa en helhet av miljö, smak och doft. Här ingår även kunskaper om försäljning, service, hygien, näringslära, specialkost och alkoholhantering.

Restaurang och bageri

När vi äter ute på en restaurang, beställer hem mat eller köper bröd i bageriet vill vi att det vi beställer ska var gjort på bra råvaror, se tilltalande ut och vara gott och nyttigt. Dessutom vill vi mötas av trevlig och serviceinriktad personal.

Du får grundläggande kunskaper om vikten av en god personlig hygien och ska också känna till de bestämmelser som finns beträffande livsmedelshygien.

Du får kunskap om olika råvaror, deras näringsinnehåll och hur man använder och förvarar dem på bästa sätt.

Du lär dig hela tillverkningen, från råvaror till färdig mat eller bakverk. När du dekorerar ett bakverk eller lägger upp maten får du utlopp för din fantasi och skaparglädje.

Arbete i grupp
Att arbeta i ett restaurangkök eller i ett bageri är ett lagarbete. Alla samarbetar för att det som serveras ska smaka gott, se bra ut och bli färdigt i tid.

Service är viktigt
Vi vill alla bli trevligt bemötta som kunder och få det som vi beställt. Du får utveckla din känsla för service, vilket innebär att kunna känna av andra människors önskemål och behov.

De flesta skolor har restauranger eller butiker där du får laga mat eller baka. Dit kommer kunder som betalar för maten eller brödet.

Olika yrken och företag
Du får en bred orientering om olika typer av företag och yrken inom området. Undervisningen ger dig insikt om måltiden som helhetsupplevelse och alla dess delar som mat, dryck, bröd och servering.

Internationell bransch
Du utbildar dig inom en internationell bransch som hela tiden påverkas av andra kulturer och mattraditioner. Det finns också många möjligheter att arbeta och studera utomlands.

Inriktningar

 • Bageri och konditori
 • Kök och servering

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Kök och servering

Luleå Gymnasieby

 • Bageri och konditori
 • Kök och servering

Strömbackaskolan

 • Kök och servering

Tänk på!

Snygg presentation
Du får använda din fantasi när du lägger upp maten, dekorerar ett bakverk eller lägger upp varor i en butik. Ser en matvara eller en skyltning aptitlig ut, höjer det också smaken och försäljningen.

Hygien är viktigt
Hygien är viktigt när det gäller livsmedel, både när man framställer, lagrar, fraktar och säljer matvaror.

Du ska ha bra fysik
Du får vara beredd på tunga lyft och obekväma arbetsställningar även om tekniken förbättras och ger bättre och bättre arbetsförhållanden. Är du allergiker kan du få problem med både metaller och mjöl. Är du osäker om något ska du kontakta skol­hälsovården.

Inriktningar

Bageri och konditori

Du får lära dig hur mjöl och andra råvaror framställs och hur man tillverkar olika sorters bröd, bakverk och konditorivaror, till exempel choklad och konfektyr.

Du ska kunna följa recept, välja och hantera råvaror. Det gäller att producera bröd och konditorivaror som är både tilltalande och smakrika.

Många skolor har egna butiker med försäljning av bröd- och konditorivaror. Du lär dig kundservice och redovisning. Du får även lära dig hur man förpackar, förvarar och fraktar livsmedel.

Exempel på yrken: Bagare, konditor.

Kök och servering

Du förbereds för arbete i kök eller med servering.

Du får sammanställa matsedlar, se till att råvaror finns på plats och laga mat som sedan serveras till gäster. Skolan har vanligtvis en restaurang där eleverna tillagar och serverar maten för betalande gäster.

I varmköket lagas maten. Du ska komponera matsedlar, välja råvaror och planera arbetet samt lära dig att kunna arbeta i ett högt tempo.
I kallköket lär du dig att tillreda smörgåsar och snittar, sallader, kalla såser och desserter. Du bör vara något av konstnär för att kunna göra det där lilla extra som får maten att se aptitlig ut.

Allergier, sjukdomar, överkänslighet och övertygelse har drivit på en utveckling mot anpassad kost. Du kan välja att lära dig laga näringsriktiga, smakliga och tilltalande specialkost. Mat som uppskattas av veganer eller vegetarianer, men även mat som man måste äta om man till exempel är diabetiker eller glutenintolerant.

Du läser även en kurs i servering. Du lär dig arbeta som servitör/servitris, att ta hand om hela miljön i matsalen, duka, kunna ge råd om mat och dryck och se till att gästerna får vad de beställt.

Exempel på yrken: Kock, servitör/servitris.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Du kan till exempel söka arbete på restauranger, storkök, bagerier och livsmedelsbutiker. Du kommer att arbeta med service på både stora och små arbetsplatser och i direkt kontakt med dina kunder.

Försäljning är en stor näringsgren. Livsmedelsföretag, stora matbutiker och småbutiker behöver alla arbetskraft med säljvana och produktkännedom.
I bageribranschen får du räkna med att börja mycket tidigt på morgonen. Om du arbetar inom handeln gäller affärstider, vilket kan innebära kvälls- och helgarbete.

Inom några av yrkena i branschen kan du avlägga gesällprov när du fått mer erfarenhet och kunskaper.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Restaurang- och livsmedelsprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p
 • Hygien, 100 p
 • Livsmedels- och näringskunskap 1, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Bageri och konditori, 300 p

 • Bageri 1, 100 p
 • Choklad och konfektyr, 100 p
 • Konditori 1, 100 p

Kök och servering, 300 p

 • Matlagning 1, 100 p
 • Mat och dryck i kombination, 100 p
 • Servering 1, 100 p

TOTALT

2.800 poäng

Programfördjupningar, 900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Aktiviteter och värdskap, bageri- och konditorikunskap, charkuterikunskap, dryckeskunskap, entreprenörskap, företagsekonomi, försäljning och kundservice, handel, konferens och evenemang, ledarskap och organisation, livsmedels- och näringskunskap, matlagningskunskap, mat och butik, mat och dryck i kombination, moderna språk, programmering, reception, serveringskunskap, service och bemötande, styckningskunskap, tillämpad programmering

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskaps­programmet

För dig som…

vill ha en högskoleförberedande utbildning som är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan. Du får dessutom behörighet till att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

Du lär dig…

främst matematik, fysik, kemi och biologi, men läser även kurser i många andra ämnen. Det finns även en inriktning där du får kombinera kunskaperna inom naturvetenskap med kunskaper inom geografi och samhällskunskap.

Matematik och naturvetenskap

Utbildningens karaktärsämnen är matematik, fysik, kemi och biologi.

Matematik är ett viktigt ämne. Du lär dig inte att enbart räkna utan det viktiga är att du lär dig analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet.

Du lär dig många nya formler. Du ska kunna förstå dem och lära dig att kunna härleda (bevisa) dem. Det handlar inte om att lära sig utantill utan att i grunden förstå vad du gör. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

Det ingår studier inom områden som ekvationer, funktioner, statistik och gränsvärde.

Dessa kunskaper använder du i studierna av de naturvetenskapliga ämnena. Du ska kunna beräkna acceleration, friktion, tyngder, koncentration av ämnen med mera.

I fysik 1a läser du till exempel om rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet samt materiens uppbyggnad av mindre beståndsdelar.

I kursen kemi 1 lär du dig till exempel olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Du lär dig att tolka och skriva kemiska formler. Kunskaperna ska dessutom hjälpa dig att ta ställning i viktiga frågor som resursanvändning, produktval, avfallshantering och återvinning.

Kursen biologi 1 lär dig till exempel de vetenskapliga teorierna om livets uppkomst och mångfald. Du ska förstå ett ekosystems uppbyggnad och funktion. I kursen studeras arvets och miljöns betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar.

Du får räkna och göra laborationer
Undervisningen är inte bara teoretisk utan även praktisk. Här ingår många laborationer och undersökningar.

Grundtanken med dina naturvetenskapliga studier är att du genom laborationer, fältarbeten och liknande själv får undersöka olika fenomen. Du ska kunna ställa upp problem och hypoteser och lära dig att göra iakttagelser och dra slutsatser. Detta utvecklar din förmåga till problemlösning och ökar din kreativitet.

Du läser språk och samhällsorienterande ämnen
Kunskaper i språk är viktiga idag och krävs i många arbeten. På högskolan kan stora delar av kurslitteraturen vara på engelska. De övriga ämnena ger dig en bred allmänbildning som du både har nytta av i ditt privata liv och i dina framtida arbeten och studier.

Inriktningar

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap Matematik
  • Riksrekryterande spetsutbildning

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Naturvetenskap

Luleå Gymnasieby

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap Matematik
  • Riksrekryterande spetsutbildning

Strömbackaskolan

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Älvsbyns gymnasium

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Tänk på!

Studietakten är hög
På Naturvetenskapsprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser –
Det finns kurser som ger meritpoäng
Du kan få meritpoäng om du läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Meritpoäng är bonuspoäng som höjer meritvärdet av ditt gymnasiebetyg vilket ger fördelar vid antagningen till högskolan.

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Inriktningar

Naturvetenskap

Du får en naturvetenskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier.

Kursen biologi 2 handlar om hur virus och celler är uppbyggda och fungerar. Du läser humanfysiologi, om hur organsystem i kroppen samverkar och regleras. Kursen handlar också om molekylärbiologi och genteknik.

I kursen kemi 2 fördjupar du dina kunskaper inom organisk kemi och biokemi. Biokemi handlar om de reaktioner som sker i våra celler, både cellernas energiförsörjning samt deras förökning, där DNA spelar en stor roll. Kursen innehåller också analytisk kemi, där man bestämmer hur mycket av ett visst ämne som ett prov innehåller.

Kurserna biologi 2 och kemi 2 krävs båda för att få behörighet till läkar-, tandläkar-, veterinär- och optikerutbildningarna.

Kursen fysik 2 behandlar till exempel elektromagnetism och universums utveckling och struktur. Du ska förstå hur man arbetar med modeller och teorier för att förklara och förenkla verkligheten.

Du läser även kursen matematik 4 som ger behörighet till matematikintensiva utbildningar inom högskolan som till exempel utbildningarna till civilingenjör.

Naturvetenskap och samhälle

Du får komplettera dina studier inom matematik och naturvetenskap med att studera geografi och samhällskunskap.

Du läser en kurs i geografi och lär dig förstå hur människan samverkar med de förutsättningar som naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan. Du övar förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma vilka konsekvenser som olika handlingar innebär, till exempel det ömsesidiga beroendet i vår globala värld.

Kursen i samhällskunskap lär dig mer om hur vårt samhälle är organiserat, hur beslut fattas, om lagstiftning och hur vår demokrati fungerar. Du får också grunden i olika nationalekonomiska teorier. Detta ska ge dig större möjligheter att ta ställning i viktiga frågor som till exempel miljölagstiftning.
Du får även välja en av kurserna biologi 2, kemi 2 och fysik 2.

Naturvetenskap Matematik – Riksrekryterande spetsutbildning, Luleå

Utbildningen vänder sig till dig som har intresse och talang för matematik och som dessutom söker nya utmaningar i ämnet och är beredd på en högre studietakt.

Syftet med studier i programmet är främst:

 • att stimulera det matematiska tänkandet
 • att använda matematik och informationsteknologi för att lösa problem inom naturvetenskap och teknik
 • att utveckla kunskaper inom naturvetenskap och andra ämnesområden.

Vid sidan av spetskunskaper i matematik ger utbildningen kompetens motsvarande Naturvetenskapsprogrammet. Utbildningen sker i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Efter gymnasieskolan

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de mest omfattande möjligheterna till fortsatta studier.

Du får kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan.

Undervisningen i de olika ämnena förbereder dig för högre studier. Du kan få mer omfattande läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Detta kräver att du själv kan planera ditt skolarbete.

Du får lära dig hur man ställer upp hypoteser som du sedan prövar genom olika undersökningar eller laborationer. Här ingår att göra olika beräkningar med hjälp av formler. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­gemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1c, 100 p
 • Matematik 2c, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 450 p

 • Biologi 1, 100 p
 • Fysik 1a, 150 p
 • Kemi 1, 100 p
 • Moderna språk, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300–400 p

Naturvetenskap, 400 p

 • Biologi 2, 100 p
 • Fysik 2, 100 p
 • Kemi 2, 100 p
 • Matematik 4, 100 p

Naturvetenskap och samhälle, 300 p

 • Ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi 2/fysik 2/kemi 2, 100 p
 • Geografi 1, 100 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 200–300 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Biologi 2, 100 p
 • Bioteknik, 100 p
 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Dator- och nätverksteknik, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Filosofi 1 och 2, 50 p + 50 p
 • Fysik 2 och 3, 100 p + 100 p
 • Entreprenörskap och företagande 100 p
 • Geografi 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Geografiska informationssystem, 100 p
 • Historia 2a och 3, 100 p + 100 p
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Kemi 2, 100 p
 • Konstruktion 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Matematik 4 och 5, 100 p + 100 p
 • Matematik – specialisering, 100 p
 • Miljö- och energikunskap, 100 p
 • Moderna språk
 • Naturvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Politik och hållbar utveckling, 100 p
 • Programmering 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Psykologi 1, 2a och 2b, 50 p + 50 p + 50 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 100 p + 100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Teknik 1 och 2, 150 p + 100 p
 • Teknik – specialisering, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Träningslära 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Webbutveckling 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Webbserverprogrammering 1 och 2, 100 p + 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet

För dig som…

vill utbilda dig för yrken inom exempelvis:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • djurvård
 • hästhållning
 • naturturism
 • odling
 • andra verksamheter som hör till naturbruk.

Du lär dig…

mycket om olika växter och djur och om samspelet mellan människan och naturen – både i teori och praktik. Utbildningen ger dig även goda kunskaper om vår miljö.

Om du är inriktad mot något bestämt område kan det vara bra att redan i årskurs 9 söka till en skola som kan erbjuda dig den inriktning och fördjupning som du önskar. Du kan vanligtvis söka till samtliga naturbruksgymnasier i det län där du bor.

Djur och natur

Du får lära dig vård och skötsel av mark, vatten, skog, växter och djur.

All undervisning är präglad av miljö- och kretsloppstänkande.

Du får till exempel lära dig:

 • livets uppkomst och utveckling
 • ärftlighetens mekanismer och genteknik
 • olika typer av celler och deras växelverkan med omgivningen
 • organismers byggnad, funktion och beteende för överlevnad och förökning
 • olika ekosystem och samspel mellan organismer
 • människans roll i naturen och ekologiskt hållbar utveckling.

Grunden inom naturbruk
Alla elever får en introduktion till naturbrukets miljöer med växter, djur, natur och skog samt de yrken som finns inom dessa områden. Naturbruk omfattar många olika verksamheter för produktion av varor och tjänster.

Använda dina kunskaper praktiskt
Du får göra laborationer i skolan och fältstudier i naturen. Här ingår även att till exempel sköta djur, så och skörda olika grödor och växter eller att fälla träd och ta hand om virke. Allt på ett säkert sätt för att undvika olyckor och skador.

Skötsel av maskiner och utrustning
Du lär dig hur olika verktyg, basmaskiner och tekniska hjälpmedel används inom naturbruksområdet. Lika viktigt är att du lär dig hantera den moderna datoriserade utrustningen som idag finns inom naturbruket.

Entreprenörskap
Du läser kursen entreprenörskap eftersom många som arbetar inom naturbruk är egna företagare. Du lär dig företagande och ska också utveckla din egen kreativitet och förmåga att omsätta en idé till verklighet.

Naturvetenskapliga ämnen
Du har möjlighet att läsa kurser i ämnen som fysik, kemi och biologi. Dessa kurser ger dig behörighet till högskolestudier inom naturvetenskap med koppling till naturbruket. Det är många naturbruksskolor som erbjuder paket av kurser för dig som är inriktad mot fortsatta studier på högskolan.

Inriktningar

 • Djurvård
 • Hästhållning
 • Lantbruk
 • Naturturism
 • Skogsbruk
 • Trädgård

Tänk på!

Mycket teori, väder och årstider
Du läser olika naturvetenskapliga ämnen, teknik, ekonomi med mera. För vissa inriktningar arbetar du ute i alla typer av väder och under alla årstider.

Du kanske får flytta hemifrån
De skolor där du kan läsa Naturbruksprogrammet ligger ofta i lantlig miljö. Det kan innebära att du måste flytta hemifrån och bo inackorderad på skolan. Kontakta den skola som du tänker söka till och ta reda på kostnader med mera.

Läs mer om inackoderingstillägg och studieekonomi

Inriktningar

Djurvård

Du lär dig om skötsel och vård av olika djur. Det kan gälla djur inom jordbruket, djurparksdjur och sällskapsdjur.

Du läser om olika djurarters egenskaper, behov och skötsel. Du får kunskap om husdjurs biologi och ursprung samt färdigheter i att sköta och hantera djuren. Det är också viktigt att du har kunskap om hygien, desinfektion, smittsamma sjukdomar och smittvägar.

Du har många möjligheter till fördjupningar. Du kan inrikta dig mot djurens hälso- och sjukvård, arbete med hundar, skötsel av djur på djurparker och mycket annat.

Exempel på yrken: Arbete med hund, djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård, djurvårdare inriktning forskningsdjur, djurparksdjur, arbete inom zoohandel.

Hästhållning

Hästar har stor betydelse för många människor i olika sammanhang.

Du får kunskaper om hästar och om deras beteende och hälsa. Du får lära dig hur du sköter om och utfordrar hästar, skötsel av stall och hästutrustning samt tillhörande anläggningar. Du utvecklar din förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Du utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare inom olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och skötsel av arbetshästar.

Exempel på yrken: Hästskötare med inriktning mot ridning, hästskötare med inriktning mot trav.

Lantbruk

Du lär dig grunderna för att driva ett modernt jordbruk.

Du lär dig jordbearbetning, växtnäringstillförsel, skörd, transport och lagring av grödor under olika förhållanden och med lämplig teknik. Det gäller att känna till olika jordars och grödors egenskaper och hur de ska skötas.

Du läser om djurs egenskaper, behov och skötsel. Här ingår anatomi och fysiologi samt grundläggande kunskaper om djurskyddsbestämmelser. Du får även lära dig om foder och näringsfysiologi och måste känna till vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas.

En lantbrukare ska kunna det mesta. Därför lär du dig ekonomi, fordonsteknik samt vård och skötsel av ekonomibyggnader (ladugårdar, garage för jordbruksmaskiner, magasin med mera) och egen skog. Du kan genom val av kurser lära dig mer om lantbruksdjur, mark- och växtkunskap, natur- och landskapsvård med mera.

Exempel på yrken: Arbete med lantbrukets växtodling, Arbete med lantbruksdjur, arbete med lantbruksmaskiner

Naturturism

Här är naturupplevelsen i centrum. Du lär dig bland annat om att guida grupper och leda aktiviteter i naturen.

Du får lära dig om naturens mångfald och att utveckla hållbara naturupplevelser för individer och grupper. Du utvecklar din serviceanda och din förmåga om ledarskap ock kommunikation. Du tränas i att planera och genomföra naturturismaktiviteter för olika målgrupper. Du får lära dig om säkerhet vid hantering och användning av utrustning och veta hur du ska agera vid olycksfall. Du får också kunskaper för att sköta anläggningar och tillhörande miljöer för naturturism.

Exempel på yrken: Naturguidning.

Skogsbruk

Du lär dig skogsskötsel, fordonsteknik och virkesbehandling.

Du ska kunna utföra markundersökningar, rensa hyggen, plantera, röja och stämpla skog. Det gäller också att kunna göra volymberäkningar av virke, beräkning av priser samt kunna läsa och tolka en skogsbruksplan.

Du lär dig använda motorsåg och röjmotorsåg, mobila maskiner, terrängfordon med mera. Skogen ska vara en förnybar och uthållig resurs. Du får kunskaper för att kunna arbeta långsiktigt.

Exempel på yrken: Fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, skogsvårdare, skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice.

Trädgård

Du lär dig att odla olika frukter, grönsaker och blommor, både för hand och med hjälp av olika maskiner och verktyg.

Det sker både i växthus och utomhus på friland. Arbetet omfattar jordbearbetning, gödsling, förökning och odling av plantor till färdig produkt. Du kan välja miljövänlig alternativodling eller blomsterbindning.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom till exempel natur- och landskapsvård, trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer.

Exempel på yrken: Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljöer, frilandsodling, samt växthusodling

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Du har många olika möjligheter till arbete och studier efter Naturbruksprogrammet. Dina möjligheter beror till stor del på vilka kurser du läser.

Du kan till exempel arbeta som lantbrukare, djurvårdare djurpark, trädgårdsmästare, hästskötare, park- och trädvårdare, jägmästare, skogsmaskinförare, naturguide.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Naturbruksprogrammet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Biologi 1, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Naturbruk, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 500-700 p

Djurvård

 • Djurens biologi, 100 p
 • Djuren i naturbruket, 100 p
 • Djurhållning, 100 p
 • Sällskapsdjur 1, 100 p
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p

Hästhållning

 • Djurens biologi, 100 p
 • Djurhållning, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Hästkunskap 1, 100 p
 • Hästkunskap 2, 100 p
 • Ridning och körning, 200 p

Lantbruk

 • Byggnadsunderhåll, 100 p
 • Djuren i naturbruket, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Lantbruksdjur 1, 100 p
 • Lantbruksmaskiner 1, 100 p
 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Växtodling 1, 100 p

Naturturism

 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
 • Mångbruk av skog, 100 p
 • Naturturism 1, 100 p
 • Naturturism 2, 100 p
 • Terrängtransporter, 100 p

Skogsbruk

 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 p
 • Mångbruk av skog, 100 p
 • Terrängtransporter, 100 p
 • Virkestransport med skotare, 100 p
 • Skogsskötsel 1, 100 p
 • Virkeslära, 100 p

Trädgård

 • Beskärning och trädvård, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Skötsel av utemiljöer, 100 p
 • Trädgårdsanläggning 1, 100 p
 • Trädgårdsodling, 100 p
 • Växtkunskap 1, 100 p

TOTALT

2.800 poäng

Programfördjupningar, 500-700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Aktiviteter och värdskap, arkitektur, biodling, biologi – naturbruk, design, djur, djur för forskningsändamål, djurparksdjur, djurvård inom djurens hälso- och sjukvård, energiteknik, fordon och redskap inom naturbruk, fysik, företagsekonomi, försäljning och kundservice, geografi, handel, hundkunskap, hygienkunskap, hästkunskap, kemi, lantbruksdjur, lantbruksmaskiner, lastmaskiner och truckar inom naturbruk, livsmedels- och näringskunskap, matematik, matlagningskunskap, mobila arbetsmaskiner, motor- och röjmotorsåg, naturbrukets byggnader, natur- och landskapsvård, naturguidning, naturturism, odling i växthus, pedagogik, programmering, ridning och körning, service och bemötande, serviceteknik – naturbruk, skog, mark och vatten, skogsmaskiner, skogsproduktion, skötsel av utemiljöer, tillämpad programmering, travkunskap, trädgårdsanläggning, trädgårdsmaskiner, trädgårdsodling, växtkunskap, växtodling

Exempel på yrkesutgångar

Djurvård

 • Arbete med hund
 • Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurvårdare inriktning forskningsdjur

Hästhållning

 • Hästskötare med inriktning mot ridning
 • Hästskötare med inriktning mot trav

Lantbruk

 • Arbete med lantbrukets växtodling
 • Arbete med lantbruksmaskiner
 • Arbete med lantbruksdjur

Naturturism

 • Naturguide

Skogsbruk

 • Skogsvårdare
 • Skogsmaskinförare
 • Arbete med skogsmaskinservice
 • Viltförvaltare

Trädgård

 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthusodling
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot frilandsodling
 • Trädgårdsarbetare med inriktning mot skötsel av utemiljöer

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

För dig som…

saknar behörighet och vill få möjlighet att komma in på ett nationellt program eller som vill få en utbildning som kan leda till arbete.

Du lär dig…

de kunskaper som du saknar för att komma in på ett nationellt program. Du kan också få praktisera på gymnasieskolan eller på olika arbetsplatser. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för att komma in på och klara av ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till en annan utbildning eller arbete.

Du står i centrum

Tanken med dessa program är att du ska få bästa möjliga hjälp att bli behörig till ett nationellt program inom gymnasieskolan eller att kanske komma ut och arbeta eller studera vidare på annat håll.

Dessa utbildningar är olika utformade i skilda kommuner. Du får med hjälp av din studie- och yrkesvägledare att ta reda på vad som erbjuds i din kommun. Här kommer en beskrivning av de program som måste eller brukar erbjudas i de flesta kommuner.

Inriktningar

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Luleå Gymnasieby

 • Programinriktat val
  – Yrkesintroduktion, individuellt utformad
  – Yrkesintroduktion, sökbar: Bagare och konditor, Måltidsbiträde, Vårdbiträde, Butiksmedarbetare, Hotellmedarbetare
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Strömbackaskolan

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
  – sökbara: Fastighets-skötare, Vårdbiträde
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Älvsbyns gymnasium

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Programinriktat val

Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett nationellt program och var nära att bli behörig.

Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt önskade program. I de flesta kommunerna läser du tillsammans med eleverna på ditt önskade program men du får extra stöd och hjälp för att så snart som möjligt bli behörig.

Hemkommunen ansvarar för att de elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds programmet. Det kan skilja mellan kommuner inom vilka program de erbjuder denna möjlighet och det är inte säkert att det erbjuds platser på de program som har många sökande.

Behörighetskrav till Programinriktat val

 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen.
  eller
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

OBS! I de flesta kommuner får du söka till dessa utbildningar på samma sätt som du söker till ett nationellt gymnasieprogram. Du anger utbildningen som ett alternativ ifall du inte blir behörig till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion

Du ska få möjligheten att få mer kunskap om ett eller flera yrken eller gymnasieprogram som intresserar dig.

Du får undervisning i skolan men du får vanligtvis också göra praktik ute på en eller flera arbetsplatser eller läsa en del kurser tillsammans med eleverna på gymnasieskolan. Det ska också finnas möjlighet för dig att läsa de ämnen där du behöver lägst betyget E för att bli behörig till att söka ett nationellt program.

Det finns dessutom möjlighet för skolan att erbjuda dig en yrkesutbildning som inte ger dig en gymnasieexamen men som kan hjälpa dig att få ett arbete.

Dessa utbildningar anordnas ofta i samarbete med det lokala arbetslivet. Du får ta reda på vad som erbjuds i din kommun. I vissa kommuner kan du söka till yrkesintroduktionen.

Individuellt alternativ

Detta är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket stöd för att kunna nå ett nationellt program.

Du ska få en utbildning anpassad efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar och har behov av.

Målet är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Detta är tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige.

Tyngdpunkten ligger på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du förbereder dig för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram.