Industritekniska programmet

För dig som…

vill arbeta med modern teknik som datorer och avancerade styrsystem, varvat med uppgifter som ställer höga krav på hantverksskicklighet.
Du utbildar dig för att till exempel arbeta som:

 • mekaniker
 • tekniker
 • operatör
 • svetsare.

Du lär dig…

att arbeta med tillverkning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning. Du kan till exempel arbeta med metaller, trä, textilier och kemikalier, inom mikroteknik, tryckning/tryckteknik eller med distribution och lagerhållning.

Modern teknik och hantverkskunnande

Inom industrin sker bearbetning av olika material vid tillverkning av produkter och detaljer. Det kan vara en färdig produkt som en bil, kläder och möbler, eller detaljer som motordelar eller byggnadsmaterial.

Ett företag kan ha anställda inom hundra olika yrken medan andra bara har några få. Det behövs personal med skilda kunskaper och färdigheter som i olika moment till exempel utformar, tillverkar och monterar det som blir slutprodukten.

Bred utbildning
Du varvar teori med praktiskt arbete och lär dig till exempel datoranvändning, kvalitetsteknik, säkerhetsföreskrifter, svetsning och underhållsteknik.
Det är viktigt att du får kunskap om hela tillverkningsprocessen – från idé till produktion till återvinning. Denna breda kunskap gör att du behärskar fler arbetsuppgifter och ger dig större möjligheter att få ett arbete.

I många företag arbetar man i par eller grupp. Du förväntas kunna samarbeta med andra och tillsammans får ni ta ett stort ansvar för arbetet. Du ska också förstå vikten av att följa regler och arbeta på ett sätt som är både säkert och uppfyller krav på kvalitet.

Den tekniska utvecklingen inom industrin går snabbt. Du måste därför vara beredd att fortsatta lära dig på dina framtida arbeten.

Inriktningar

 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Processteknik
 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Svetsteknik

Strömbackaskolan

 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

Tänk på!

Du får många möjligheter
Programmet innehåller många olika utbildningar som leder till vitt skilda arbetsuppgifter. Högteknologi och hantverksskicklighet värdesätts på lika villkor på många industrier.

Du bör inte ha allergiproblem
Misstänker du att det finns risk för allergi ska du kontakta skolhälsovården innan du bestämmer dig. Att exempelvis vara nickelallergiker och arbeta inom verkstadsindustrin är olämpligt, även om du inte direkt kommer i kontakt med metaller.

Inriktningar

För var och en av inriktningarna finns exempel på vilka yrken de kan leda till. Det är ofta så att utbildningen anpassas till den industri som finns på orten. Har man kemisk industri anordnas processinriktning med fördjupning inom kemiproduktion, finns det mycket verkstadsindustri anordnas verkstadsutbildning och så vidare.

Du kan också få möjlighet att läsa kurser inom ämnena biologi, engelska, fysik och matematik. Kurser inom dessa ämnen ökar dina möjligheter till fortsatta studier. Du kan till exempel utbilda dig till tekniker eller ingenjör.

Driftsäkerhet och underhåll

Du får lära dig hur man underhåller maskiner och verktyg för att undvika felaktigheter och driftstopp. Utrustning som krånglar eller inte fungerar innebär stora kostnader och risker.

Du ska lära dig att snabbt kunna hitta fel och på så sätt se till att driften hålls igång. Det gäller också att arbeta med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar, allt för att undvika problem. Du ska kunna göra felsökningar och känna till olika material.

Exempel på yrken:
Automationsmekaniker, servicemekaniker, underhållsmekaniker.

Processteknik

Ett arbete i processindustrin innebär ofta att du har ansvar för en del av tillverkningen i en lång kedja av komplicerade tekniska och/eller kemiska moment.

Exempel på processindustrier är massa- och pappersindustri, järnverk och kemisk industri. Vilka yrkesutbildningar som erbjuds beror till stor del på vilka industrier som finns där du bor.

Det finns möjlighet att välja kurser med en naturvetenskaplig inriktning. Det gäller dig som till exempel vill arbeta på ett laboratorium.

Exempel på yrken:
Industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri, processoperatör – kemi.

Produkt och maskinteknik

Inriktningen för dig som vill arbeta i verkstadsindustrin eller i andra branscher som anställer utbildade verkstadsarbetare.

Du kan arbeta som till exempel maskinoperatör. Det innebär att du lär dig montering och hur man arbetar efter ritningar. Du läser också CNC-teknik, teknologi och yrkesmatematik. Mätmetoder och ritningslära är andra viktiga delar av din utbildning. Inriktningen kan också leda till arbeten som innefattar såväl design, tryckning, konstruktion som produktion.

Exempel på yrken:
CNC-operatör metall, CNC-operatör trä, gjutare, maskinsnickare, låssmed, sågverksoperatör, verktygsmakare.

Svetsteknik

Du lär dig olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment.

Du ska kunna sammanfoga material med olika metoder och tekniker. Det gäller att förstå vilken metod som är lämpligast att välja för olika uppgifter. Du ska kunna bedöma att resultatet håller god kvalitet.

Du lär dig olika svetsmetoder till exempel kälsvets, stumsvets och rörsvets.

Exempel på yrken:
Internationell svetsare, svetsare.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den del av utbildningen där du praktiskt förbereder dig för yrket. Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor av utbildningstiden.

Lärlingsutbildning

På vissa skolor kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Då gör du halva utbildningen i skolan och andra halvan på en arbetsplats. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen.

Efter gymnasieskolan

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta på ett industriföretag som:

 • mekaniker
 • tekniker
 • operatör
 • svetsare

Idag sker en snabb teknisk utveckling inom industrin. Det behövs kunniga anställda som är beredda på att vidareutbilda sig och arbeta med nya uppgifter.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.
Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram även det som krävs för att nå grund­läggande behörighet till högskolan. På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på Industritekniska programmet är:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, 200 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

Här kan du läsa mer om studier efter gymnasieskolan.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 900 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a, 150 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Industritekniska processer 1, 100 p
 • Människan i industrin 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300–400 p

Driftsäkerhet och underhåll, 400 p

 • Avhjälpande underhåll 1, 100 p
 • Underhåll – driftsäkerhet, 100 p
 • Underhåll – elteknik, 100 p
 • Underhåll – lager och smörjteknik, 100 p

Processteknik 400 p

 • Industritekniska processer 2, 100 p
 • Produktionskunskap 2, 100 p
 • Produktionsutrustning 2, 100 p
 • Produktionsutrustning 3, 100 p

Produkt och maskinteknik, 300 p

 • Datorstyrd produktion 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 2, 100 p
 • Produktutveckling 1, 100 p

Svetsteknik 400 p

 • Kälsvets 1, 100 p
 • Produktutveckling 1, 100 p
 • Svets grund, 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100 p

TOTALT

2.800 poäng

Programfördjupningar, 800–900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Automatiserade system, bild, biologi, biologi – naturbruk, bygg- och anläggning, CAD, datorstyrd produktion, dator- och kommunikationsteknik, design, driftsäkerhet och underhåll, elektronik, elektronikproduktion, elektroteknik, elementmontering, ellära, energiteknik, entreprenörskap, fordonsteknik, fotografisk bild, fysik, företagsekonomi, grafisk kommunikation, grafisk produktion, husbyggnad, hygienkunskap, hållbart samhälle, hälsa, industriautomation, industriteknisk fördjupning, industritekniska processer, installationsteknik, kemi, konstruktion, lackerings­teknik, larm och säkerhetsteknik, ledarskap och organisation, livsmedels- och näringskunskap, lås- och passerteknik, matematik, materialkunskap, mekatronik, människan i industrin, mät-, styr- och reglerteknik, naturkunskap, produktionskunskap, produktionsutrustning, produktutveckling, programmering, sammanfogningsteknik, skog, mark och vatten, skogsproduktion, teknik, tillverkningsunderlag, tillämpad programmering, trä

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

Skolan ska erbjuda kurser inom idrott och hälsa samt någon/några estetiska kurser.