VVS- och fastighets­programmet

För dig som…

vill arbeta inom områdena där kunskaper om energi och miljö är viktiga. Du utbildar dig för yrken som fastighetsskötare, kylmontör, ventilationsmontör, VVS-montör, industrirörmontör med mera.

Du lär dig…

service, underhåll, installation, drift och produktion inom energiområdet. Du ska kunna hantera den utrustning som används för att värma upp fastigheter och andra lokaler, för att kyla eller värma livsmedel med mera. VVS-inriktningen ger dig arbete inom byggbranschen med nybyggnad, reparation och underhåll.

Praktisk energi­användning och VVS

Du utbildas för att arbeta med olika tekniska system i fastigheter, system som styr och reglerar värme och kyla, ventilation samt vatten och avlopp. Du ska få dessa system att fungera effektivt och miljövänligt med minsta möjliga energiåtgång.

Du får grundläggande kunskaper i energianvändning, ellära, mät- och reglerteknik, datorkunskap. Det gäller att förstå och kunna läsa av mätare, läsa ritningar och skrivna instruktioner, göra beräkningar samt ställa in styrutrustningar och maskiner.

ELEKTROTEKNIK
Du lär dig grunderna i elektroteknik och här ingår kunskap om till exempel enklare installationer och att arbeta säkert.
Effektiv energianvändning

Du ska förstå VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem – deras funktion och konstruktion. Det gäller att förstå hur till exempel byggnaders konstruktion och dimensioneringen (storleken) av rör påverkar hur mycket energi som används.

Inriktningar

 • Fastighet
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • Ventilation
 • VVS

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • VVS

Strömbackaskolan

 • VVS (VVS och Industrirörmontör)

Tänk på!

Självständigt arbete
Du kommer i många fall att arbeta ensam eller i ett litet arbetslag. Då måste du kunna ta egna initiativ.

Servicearbete
Du får i många fall ett serviceyrke som kräver att du kan uppträda trevligt och korrekt. Du ska kunna förklara för andra människor vad som är fel och vad du ska göra.

Teknik och naturvetenskap
Det är en fördel om du är intresserad av teknik, fysik och matematik. Du ska läsa och förstå instruktioner och ritningar, göra beräkningar samt tolka prover och mätresultat.

Inriktningar

Fastighet

Du lär dig hur man förvaltar (tar hand om) fastigheter så att det uppstår så lite fel som möjligt och att fastigheterna inte slits för mycket. Här ingår att kunna sköta värme och ventilation av fastigheterna.

Du ska kunna läsa av mätare och ställa in utrustningen på bästa och mest energisnåla sätt. Det gäller även att kunna laga tvättmaskiner, byta säkringar, organisera städning och veta en del om trädgårdsskötsel och ekonomi.

Exempel på yrken: Fastighetstekniker.

Kyl- och värmepumpsteknik

Du får fördjupade kunskaper i installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar.

Det är idag ökade krav på inomhusklimatet. Det beror bland annat på att elektronisk utrustning och moderna maskiner har krav när det gäller temperatur och luftfuktighet. I affärer finns stora kyl- och frysanläggningar. Luftkonditionering i båtar, bilar, bussar och tåg ökar också. Du får lära dig utföra installation, drift, underhåll och service på dessa kyl- och värmepumpsanläggningar.

Med tanke på miljön och kostnader är det viktigt att du lär dig energioptimering – hur man får ut mesta möjliga effekt med minsta möjliga mängd energi till lägsta möjliga kostnad.

Exempel på yrken: Kyl- och värmepumpsmontör.

Ventilation

Du får lära dig mer om service, drift och underhåll av olika ventilationsanläggningar

Du ska kunna göra felsökningar och åtgärda fel med hjälp av rätt utrustning och verktyg. Det gäller att kunna olika typer av ventilationsanläggningar samt känna till vilket underhåll man behöver göra. Här ingår att kunna läsa ritningar och flödesscheman.

Du ska förstå behovet av god ventilation och vilka effekter bristande ventilation kan innebära.

Exempel på yrken: Ventilationsmontör.

VVS

Du lär dig att installera och reparera värme-, vatten-, avloppsanläggningar, kyl- och värmepumpsaggregat. VVS = Värme, Ventilation och Sanitet.
De flesta VVS-montörerna arbetar med nyinstallation vid byggen eller då man renoverar gamla hus. Ett annat stort område är att reparera fel som uppkommer i fastigheter. Du kan även få arbete vid industrier som har stora röranläggningar.

Du lär dig hur man konstruerar byggnader och drar rör för att få bästa möjliga effekt vid uppvärmning och ventilation. Du får också göra enklare installationer, reparationer, felsökningar och underhållsarbeten i en VVS- anläggning.

Du får även kunskaper om olika material och sammanfogningsmetoder för rörledningar.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom sanitetsteknik, industrirörteknik, VVS-teknik med mera.

Exempel på yrken: VVS-montör, industrirörmontör, isoleringsmontör.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Du kan läsa mer om detta här >>

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du kan få vara på till exempel inom fastighetsskötsel, som kylmontör, som ventilationsmontör eller inom VVS-området. Du får praktiskt använda de kunskaper du lärt dig i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Den tekniska grundkunskap du får inom programmet är användbar inom många områden. Du kan arbeta med service, underhåll och installation inom energiområdet.

Yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar till anläggningsingenjör, byggnadsingenjör, fastighetstekniker och fastighetsingenjör, industrimontör, VVS-projektör med mera.

För grundläggande behörighet till högskolan behövs yrkesexamen och godkända betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen engelska 6 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna 2 och 3 inom svenska/svenska som andraspråk kan du läsa inom individuellt val. Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program.

Du kan även behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Du kan läsa kursen matematik 2a inom programfördjupningar.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

VVS- och fastighetsprogrammet – VF

Inriktningar:

 • Fastighet – VFFAS
 • Kyl- och värmepumpsteknik – VFKYL
 • Ventilation – VFVET
 • VVS – VFVVS

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Elkraftteknik, 100 p
 • Systemuppbyggnad, 100 p
 • Värmelära, 100 p
 • Verktygs- och materialhantering, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300-500 p

Fastighet

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Fastighetsförvaltning, 100 p
 • Fastighetsservice – byggnader, 100 p

Kyl – och värmepumpsteknik

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Kyl- och värmepumpsteknik – grund, 100 p
 • Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet, 100 p

Ventilation

 • Ventilationsisolering, 100 p
 • Ventilationsmontering 1, 100 p
 • Ventilationsmontering 2, 200 p
 • Ventilationsservice, 100 p

VVS

 • Entreprenadteknik, 100 p
 • Sanitetsteknik, 100 p
 • Värmeteknik 1, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700–900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
CAD, elmätteknik, ellära, energiteknik, engelska, entreprenörskap, fastighetsautomation, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, företagsekonomi, industrirörteknik, industrirör svets VVS, kyl – och värmepumpsteknik, matematik, mekatronik, mät, styr- och reglerteknik, programmering, skötsel av utemiljöer, sprinklerteknik, systemkunskap, teknisk isolering, tillämpad programmering, ventilation – installation, ventilation – plåtslageri, ventilationsteknik, VVS – installation, växtkunskap, yttre miljö

Exempel på yrkesutgångar mot olika yrkesområden

Fastighet

 • Fastighetstekniker

Kyl- och värmepumpsteknik

 • Kyl- och värmepumpsmontör

Ventilation

 • Ventilationsmontör

VVS

 • VVS-montör
 • Industrirörsmontör
 • Isoleringsmontör

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 35,7 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan.
Kursen engelska 6 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna.