Industritekniska programmet

För dig som…

vill arbeta med modern teknik som datorer och avancerade styrsystem, varvat med uppgifter som ställer höga krav på hantverksskicklighet. Du kan utbilda dig till mekaniker, tekniker, CNC-operatör, svetsare med mera.

Du lär dig…

att arbeta med tillverkning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning. Du kan till exempel arbeta med metaller, trä, textilier och kemikalier, inom mikroteknik, tryckning/tryckteknik eller med distribution och lagerhållning.

Modern teknik och hantverkskunnande

Inom industrin sker bearbetning av olika material vid tillverkning av produkter och detaljer. Det kan vara en färdig produkt som en bil, kläder och möbler, eller detaljer som motordelar eller byggnadsmaterial.

Ett företag kan ha anställda inom hundra olika yrken medan andra bara har några få. Det behövs personal med skilda kunskaper och färdigheter som i olika moment till exempel utformar, tillverkar och monterar det som blir slutprodukten.

Bred utbildning
Du varvar teori med praktiskt arbete och lär dig till exempel datoranvändning, kvalitetsteknik, säkerhetsföreskrifter, svetsning och underhållsteknik.
Det är viktigt att du får kunskap om hela tillverkningsprocessen – från idé till produktion till återvinning. Denna breda kunskap gör att du behärskar fler arbetsuppgifter och ger dig större möjligheter att få ett arbete.

I många företag arbetar man i par eller grupp. Du förväntas kunna samarbeta med andra och tillsammans får ni ta ett stort ansvar för arbetet. Du ska också förstå vikten av att följa regler och arbeta på ett sätt som är både säkert och uppfyller krav på kvalitet.

Den tekniska utvecklingen inom industrin går snabbt. Du måste därför vara beredd att fortsatta lära dig på dina framtida arbeten.

Inriktningar

 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Processteknik
 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Svetsteknik

Strömbackaskolan

 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

Tänk på!

Du får många möjligheter
Programmet innehåller många olika utbildningar som leder till vitt skilda arbetsuppgifter. Högteknologi och hantverksskicklighet värdesätts på lika villkor på många industrier.

Du bör inte ha allergiproblem
Misstänker du att det finns risk för allergi ska du kontakta skolhälsovården innan du bestämmer dig. Att exempelvis vara nickelallergiker och arbeta inom verkstadsindustrin är olämpligt, även om du inte direkt kommer i kontakt med metaller.

Inriktningar

För var och en av inriktningarna finns exempel på vilka yrken de kan leda till. Det är ofta så att utbildningen anpassas till den industri som finns på orten. Har man kemisk industri anordnas processinriktning med fördjupning inom kemiproduktion, finns det mycket verkstadsindustri anordnas verkstadsutbildning och så vidare.

Du kan också få möjlighet att läsa kurser inom ämnena biologi, engelska, fysik och matematik. Kurser inom dessa ämnen ökar dina möjligheter till fortsatta studier. Du kan till exempel utbilda dig till tekniker eller ingenjör.

Driftsäkerhet och underhåll

Du får lära dig hur man underhåller maskiner och verktyg för att undvika felaktigheter och driftstopp. Utrustning som krånglar eller inte fungerar innebär stora kostnader och risker.

Du ska lära dig att snabbt kunna hitta fel och på så sätt se till att driften hålls igång. Det gäller också att arbeta med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar, allt för att undvika problem. Du ska kunna göra felsökningar och känna till olika material.

Exempel på yrken: Automationstekniker, Servicemekaniker, Underhållsmekaniker.

Processteknik

Ett arbete i processindustrin innebär ofta att du har ansvar för en del av tillverkningen i en lång kedja av komplicerade tekniska och/eller kemiska moment.
Exempel på processindustrier är massa- och pappersindustri, järnverk och kemisk industri. Vilka yrkesutbildningar som erbjuds beror till stor del på vilka industrier som finns där du bor.

Det finns möjlighet att välja kurser med en naturvetenskaplig inriktning. Det gäller dig som till exempel vill arbeta på ett laboratorium.

Exempel på yrken: Industrilackerare, Laboratorietekniker inom kemisk industri, Processoperatör – kemi.

Produkt och maskinteknik

Inriktningen för dig som vill arbeta i verkstadsindustrin eller i andra branscher som anställer utbildade verkstadsarbetare.

Du kan arbeta som till exempel maskinoperatör. Det innebär att du lär dig montering och hur man arbetar efter ritningar. Du läser också CNC-teknik, teknologi och yrkesmatematik. Mätmetoder och ritningslära är andra viktiga delar av din utbildning. Inriktningen kan också leda till arbeten som innefattar såväl design, tryckning, konstruktion som produktion.

Exempel på yrken: CNC-operatör metall, CNC-operatör trä, Gjutare, Maskinsnickare, Sågverksoperatör, Verktygsmakare.

Svetsteknik

Du lär dig olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment.

Du ska kunna sammanfoga material med olika metoder och tekniker. Det gäller att förstå vilken metod som är lämpligast att välja för olika uppgifter. Du ska kunna bedöma att resultatet håller god kvalitet.

Du lär dig olika svetsmetoder till exempel kälsvets, stumsvets och rörsvets.

Exempel på yrken: Internationell svetsare, Svetsare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom grafisk medieproduktion (tryckeri) och stenteknik. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val gör du ofta direkt till år 1, men du kan få vänta till år 2.

Du väljer kurser inom program­fördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.

Du kommer ut på till exempel olika industriföretag eller andra företag där du praktiskt får använda de kunskaper du fått i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Inom industribranschen finns allt från små företag med ett fåtal anställda till mycket stora med tillverkning på många ställen, både i Sverige och utomlands. Dina kunskaper kan också ge dig arbete på andra företag. Du kan till exempel arbeta med service och reparation av utrustningen.

Idag sker en snabb teknisk utveckling inom industrin. Det behövs kunniga anställda som är beredda på att vidareutbilda sig och arbeta med nya uppgifter. Nya arbetsorganisationer ställer nya krav på alla anställda på ett företag.

Fortsatta studier
Det finns idag vidareutbildningar inom många av de yrkesområden som finns på Industritekniska programmet. Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där kan du söka utbildningar mot teknik och tillverkning. Det kan också finnas möjlighet till internutbildning.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du förutom yrkesexamen ha godkända betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen engelska 6 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna 2 och 3 i svenska/svenska som andraspråk kan du läsa inom individuellt val. Du kan också läsa någon eller några kurser som utökat program.

En del skolor kommer att erbjuda fördjupningar med paket av mer teoretiska ämnen för att öka din behörighet till fortsatta studier. Inom programfördjupningen kan du till exempel läsa kurser i fysik, kemi och matematik.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Industritekniska programmet – IN

Inriktningar:

 • Driftsäkerhet och underhåll – INDRI
 • Processteknik – INPRO
 • Produkt och maskinteknik – INPRK
 • Svetsteknik – INSVE

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Industritekniska processer 1, 100 p
 • Människan i industrin 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300–400 p

Driftsäkerhet och underhåll, 400 p

 • Avhjälpande underhåll 1, 100 p
 • Underhåll – driftsäkerhet, 100 p
 • Underhåll – elteknik, 100 p
 • Underhåll – lager och smörjteknik, 100 p

Processteknik 400 p

 • Industritekniska processer 2, 100 p
 • Produktionskunskap 2, 100 p
 • Produktionsutrustning 2, 100 p
 • Produktionsutrustning 3, 100 p

Produkt och maskinteknik, 300 p

 • Datorstyrd produktion 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 2, 100 p
 • Produktutveckling 1, 100 p

Svetsteknik 400 p

 • Kälsvets 1, 100 p
 • Produktutveckling 1, 100 p
 • Svets grund, 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 800–900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Automatiserade system, bild, biologi, biologi – naturbruk, bygg- och anläggning, CAD, datorstyrd produktion, dator- och kommunikationsteknik, design, driftsäkerhet och underhåll, elektronik, elektronikproduktion, elektroteknik, elementmontering, ellära, energiteknik, engelska, entreprenörskap, fordonsteknik, fotografisk bild, fysik, företagsekonomi, grafisk kommunikation, grafisk produktion, husbyggnad, hygienkunskap, hållbart samhälle, hälsa, industriautomation, industriteknisk fördjupning, industritekniska processer, installationsteknik, kemi, konstruktion, lackerings­teknik, ledarskap och organisation, livsmedels- och näringskunskap, matematik, materialkunskap, mekatronik, människan i industrin, mät-, styr- och reglerteknik, naturkunskap, produktionskunskap, produktionsutrustning, produktutveckling, programmering, sammanfogningsteknik, skog, mark och vatten, skogsproduktion, teknik, tillverkningsunderlag, tillämpad programmering, trä

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Flera av dessa paket innehåller kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi. Dessa kurser ger dig också särskild behörighet till utbildningar inom högskolan.

Driftsäkerhet och underhåll

 • Automationstekniker
 • Servicemekaniker
 • Underhållsmekaniker

Processteknik

 • Industrilackerare
 • Laboratorietekniker inom kemisk industri
 • Processoperatör-kemi

Produkt och maskinteknik

 • CNC-operatör metall
 • CNC-operatör trä
 • Gjutare
 • Maskinsnickare
 • Sågverksoperatör
 • Verktygsmakare

Svetsteknik

 • Internationell svetsare
 • Svetsare

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 44,5 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Skolan kan även erbjuda dig att läsa kursen engelska 6 inom programfördjupningarna.