Hotell- och turismprogrammet

För dig som…

vill lära dig ge service och bli duktig på att förstå andra människors önskemål och behov.

Du kan utbilda dig mot yrken inom konferensverksamhet, reception, turistinformation och guidning, reseplanering och resebyrå­arbete.

Du lär dig…

att kommunicera med andra människor, marknadsföring, försäljning och kunna tänka nytt och kreativt. Det handlar om att möta gäster och besökare på bästa sätt och att försöka ge en service som motsvarar förväntningarna.

Service och kommunikation

Du ska kunna sälja och ge god service på ett professionellt sätt. Det innebär att du är duktig på att förstå kundens behov och önskemål.

Det handlar om att vara känslig och lyhörd. Du får kunskap om olika former av boenden, från campingplats till kryssningsfartyg, och vilka olika arbetsuppgifter som finns.

Språkkunskaper är viktiga
Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper. Du läser två kurser i engelska, men har också möjlighet att läsa fler kurser i språk inom programfördjupningar.

Planering och organisation
Du blir duktig på planering, organisation och ekonomi. Många arbeten innebär att kunna göra fler saker samtidigt.

Konferens och evenemang
Du ska kunna känna till hur man planerar olika möten och konferenser. Allt från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. Det kan gälla bokningssystem, lokalernas utformning, teknisk utrustning, önskemål om service, aktiviteter och andra tjänster.

Företagande och entreprenörskap
Du läser en kurs i entreprenörskap, vilket innebär att du ska utveckla din företagsamhet, initiativförmåga och kreativitet. Detta gäller samtliga elever inom gymnasieskolan men är kanske extra betydelsefullt för dig som ska arbeta inom ett område där förmågan att anpassa sig efter situationen och att utveckla nya idéer är mycket viktiga.

Branschkunskap
Turismen är idag en viktig näring i stora delar av världen och sysselsätter många människor. Det är också en bransch i ständig förändring. Du ska förstå hur man tar fram, paketerar, marknadsför, informerar och säljer resor och tjänster. Här ingår att anpassa sig efter samhällsförändringar och trender.
Du ska också känna till vanliga resmål i Sverige och i andra länder.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Språk är viktigt
I ditt yrke behöver du kunna tala med dina kunder/gäster. Vill du studera vidare är goda språkkunskaper i många fall nödvändiga.

Varierande arbetstider
Många arbeten inom branschen innebär arbete på kvällar och helger. Du ska finnas tillgänglig när andra är lediga.

Olika områden

Programmet har inga nationella inriktningar men du kan välja kurser inom programfördjupningen som ger möjlighet till specialisering. Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Skolor kan också erbjuda fördjupningar/profiler mot verksamheter eller arbeten inom besöksnäringen.

Hotell och konferens
På ett hotell tar man emot gäster, ser till att de får den service de förväntar sig, iordningställer ibland för möten och konferenser och tar hand om våningsservice som städning och bäddning.

Du lär dig redskap och utrustning som används vid frukost- och bufféservering. Här ingår till exempel tillagning och uppläggning av vanliga frukosträtter.

Som receptionist ska du vara hotellets ansikte mot kunderna. Du säljer hotellets tjänster, bokar in gästerna, tar betalt och hjälper dem tillrätta. Du behöver kunskaper i ekonomi och data.

Konferensanläggningar – och många hotell – anordnar konferenser och möten. Du får organisera i stort och smått, boka och förbereda hotellrum och konferenslokaler, beställa mat och ordna fikapauser.

Ett område som växer allt mer är arrangemang av olika event. Det kan gälla mässor, konserter men också arrangemang för olika företag, till exempel kick-off, kundträffar och personalfester.

Turism och resor
Inom turism lär du dig olika resmål och resvägar och att söka information. Det gäller att marknadsföra olika destinationer och produkter. Här ingår även kunskap om tidtabeller, bokningssystem, rabatter med mera. Du ska kunna ta hand om resenärer som har olika krav, till exempel affärsresenären och turisten.
Du får träning i att informera kunder, både skriftligt och muntligt. Här ingår att kunna producera informationsmaterial. Du får också möjlighet att träna på att guida grupper.

Du får kunskap om man planerar olika aktiviteter. Det gäller allt från traditionella charterresor till den nya upplevelseturismen.

Exempel på yrken: Aktivitets- och eventvärd, konferensvärd, mötes- och eventplanerare, receptionist, turistinformation, våningsservice.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrkesområden.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du kan få vara på till exempel hotell, konferens- och fritidsanläggningar, resebyråer, turistbyråer, hos olika slag av arrangörer med mera.

Du får vanligtvis följa de ordinarie arbetstiderna, vilket kan innebära arbete på kvällar och helger. Du får praktiskt använda de kunskaper du fått i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Du kan till exempel söka arbete på hotell- och konferensanläggningar eller som reseplanerare. Du kommer att arbeta med service och ofta i direkt kontakt med dina kunder.

Vi lever i ett samhälle där vi ofta är ute och reser, vilket innebär att vi ibland behöver bo och äta utanför hemmet. För att vi ska trivas och ha de bra på resmålet behövs välutbildad personal som kan ge god service till alla gäster och besökare.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns många utbildningar inom till exempel hotell och turism. Ett område som växer allt mer är kunskap om att organisera och marknadsföra olika event, till exempel mässor, konserter och företagsarrangemang.

Du läser engelska 6 inom programgemensamma ämnen. Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha en yrkesexamen och godkänt betyg i kurserna 2 och 3 inom svenska/svenska som andraspråk. Du kan läsa dessa kurser inom individuellt val eller som utökat program.

Du kan läsa mer om fortsatta studier på sidorna 92–95. Där finns till exempel information om antagningsreglerna till högskolan.

Det finns även utbildningar utomlands, främst i Frankrike och Schweiz, om du vill vidareutbilda dig i hotellbranschen.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Hotell- och turismprogrammet – HT

Det finns inga inriktningar inom programmet.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 700 p

 • Besöksnäringen, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Konferens och evenemang, 100 p
 • Logi, 100 p
 • Hållbar turism, 100 p
 • Resmål och resvägar, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Administration, affärskommunikation, aktiviteter och värdskap, dryckeskunskap, eventteknik, företagsekonomi, försäljning och kundservice, konferens och evenemang, moderna språk, naturguidning, programmering, reception, reseproduktion och marknadsföring, serveringskunskap, service och bemötande, svenska 2/svenska som andraspråk 2, tillämpad programmering, våningsservice

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

 • Konferensvärd
 • Receptionist
 • Våningsservice
 • Aktivitets- och eventvärd
 • Mötes-, event- och gruppbokning

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 34 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan.