Hantverksprogrammet

För dig som…

vill ha en förberedande utbildning till ett speciellt yrke i en liten bransch. För att du ska lyckas på den här typen av utbildningar bör du vara händig, konstnärligt inriktad och ha ett intresse utöver det vanliga!

Du lär dig…

grunden i ett hantverksyrke. Yrkena är mycket olika och därför väljer du vanligtvis inriktning direkt till år1. Det gemensamma för alla hantverksyrken är att du lär dig den grundläggande tekniken, materialkunskap och företagande.

Kreativitet, skapande och stil

Du lär dig ett hantverksyrke och ska kunna utföra en arbetsuppgift från idé till färdig produkt.

Det innebär att du ska kunna se vilket behov kunden har, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.

Du börjar ofta direkt på din inriktning och undervisningen är anpassad efter vad som krävs inom ditt yrke.

Många hantverkare arbetar i små företag eller startar eget. Du får därför en insikt om hur det är att starta upp och driva ett företag. Det gäller att driva ett projekt från idé till verklighet.

Du får också lära ditt hantverks historia och tradition. Detta är grunden för att se in i framtiden. Här ingår till exempel att förstå vad den tekniska utvecklingen betytt för utvecklingen av ditt hantverk.

Inriktningar

 • Finsnickeri
 • Florist
 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
 • Textil design
 • Övriga hantverk

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Tänk på!

Du arbetar inte bara med händerna
Du ska lära dig planera ditt arbete, skaffa lämpligt material, rita, tillverka, beräkna kostnader och till sist sälja din produkt.

Många hantverkare arbetar i små företag eller startar eget
Du får därför insikt i hur det är att starta upp och driva ett företag. Det gäller att driva ett projekt från idé till verklighet.

Inriktningar

Finsnickeri

Du lär dig att utifrån ritningar tillverka möbel- och inredningssnickerier.

Här ingår att kunna olika tillverkningsmetoder och att ha kunskap om olika material. Du får arbeta både med dina händer och med moderna datorstyrda maskiner. Du kan läsa mer ekonomi för att kunna arbeta inom trä- och byggvaruhandeln.

Exempel på yrken: Båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare, trä- och byggvaruhandel.

Florist

Du lär dig göra blomsterarrangemang för olika tillfällen, som bröllop, begravningar, utställningar och fester.

Blomsterbinderi, växtkännedom, färg och form är exempel på vad du får lära dig. Dessutom ingår kunskaper inom marknadsföring och andra arbetsuppgifter som förekommer i en blomsterhandel.

Exempel på yrken: Florist.

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Du lär dig kundservice, ekonomi, och färglära och får öva klippning och frisyrdesign, permanentbehandling och frisörteknik.

Skolan har ofta en egen salong med kundmottagning. Du växlar mellan att arbeta som herr- och damfrisör. Du får lära dig tekniker för håruppsättning, makeup och skäggdesign. Du kan också få en inblick i hur man tillverkar peruker.

Exempel på yrken: Barberare, frisörsaspirant, hår- och makeupstylist.

Textil design

Du lär dig formge mönster, skapa egna kreationer och blir duktig på att sy.

Här ingår hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om olika textila material. Du kan läsa mer ekonomi för att arbeta med till exempel inköp.

Exempel på yrken: Inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion.

Övriga hantverk

Det finns möjligheter att anordna utbildningar till många olika hantverksyrken som till exempel glasblåsare, silversmed, guldsmed, instrumentbyggare eller möbelrenoverare.

Du kan i en del fall få hela den praktiska delen av din yrkesutbildning som lärlingsutbildning. Du kommer bara till skolan för att läsa gemensam yrkesteori.
Du lär dig teknik och hantering av verktyg. Här ingår även kunskaper om material som förekommer inom det valda yrket.

Exempel på yrken: Bössmakare, glasblåsare, guldsmed, juvelfattare, kakelugnsmakare, keramiker, låssmed, sadelmakare, segelmakare, silversmed, skomakare, smed, sotare, tapetserare, timmerman, urmakare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel båtbyggare, glasblåsare, guldsmed och urmakare. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Du väljer vanligtvis inriktning direkt från årskurs 9.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av
kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.

Du gör din APL på en arbetsplats som bäst passar till den inriktning du valt inom Hantverksprogrammet. Det kan exempelvis vara som frisör på en frisörsalong, som florist i en blomsteraffär, som finsnickare på ett möbelsnickeri, som silversmed med mera. Du får praktiskt använda de kunskaper du fått i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Detta är ganska vanligt inom inriktningen övriga hantverk. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

När du gått färdigt Hantverksprogrammet har du fått en grund i ett yrke.

På dessa hantverksutbildningar förbereder du dig för en yrkesbana och kan oftast börja arbeta direkt efter utbildningen. För dig som går inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist är du inte färdigutbildad efter gymnasiet utan får arbeta som lärling med särskilda avtal under cirka 3.000 timmar. Du kan sedan gå vidare och göra ett gesällprov.

Fortsatta studier
Du kan i många fall skaffa dig mer utbildning inom ditt yrkesområde vid någon skola med specialinriktning mot hantverk. Som exempel kan vi nämna Capellagården, Stenebyskolan, Konstfack eller Textilhögskolan i Borås. Folkhögskolor har ofta utbildningar med estetiska kurser och hantverksinriktning. På en del skolor får du betala avgifter.

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns bland annat utbildningar inom skönhets- och hälsovård, till exempel arbeten på spa- och friskvårdsanläggningar, gym, skönhets- och frisörsalonger.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du förutom yrkesexamen ha godkända betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen svenska 2/svenska som andraspråk 2 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 kan du läsa inom individuellt val. Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program.

Om du söker en konstnärlig högskoleutbildning krävs dessutom ofta arbetsprover för att bli antagen.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Hantverksprogrammet – HV

Inriktningar:

 • Finsnickeri – HVFIN
 • Florist – HVFLO
 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist – HVFRS
 • Textil design – HVTEX
 • Övriga hantverk – skilda koder för olika fördjupningar

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Entreprenörskap, 100 p
 • Hantverk – introduktion, 200 p
 • Tradition och utveckling, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 500 p

Finsnickeri

 • Finsnickeri 1, 200 p
 • Finsnickeri 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

Florist

 • Florist 1, 200 p
 • Florist 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

Frisör

 • Frisör 1, 200 p
 • Frisör 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

Textil design

 • Material och miljö, 100 p
 • Textil design 1, 200 p
 • Textil design 2, 200 p

Övriga hantverk

 • Hantverksteknik 1, 200 p
 • Hantverksteknik 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Administration, affärskommunikation, arkitektur, bild, CAD, datoriserad mönsterhantering, datorstyrd produktion, design, digitalt skapande, elektroteknik, formgivning, företagsekonomi, försäljning och kundservice, handel, hantverk, hantverkskunskap, historia, inköp och logistik, kemi, larm- och säkerhetsteknik, manuell mönsterkonstruktion, massage, matematik, medicin, naturkunskap, programmering, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk, tillämpad programmering, utställningsdesign, växtkunskap

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Finsnickeri
Båtbyggare
Elkraftteknik, finsnickeri 3 och 4, hantverk-introduktion,

Inredningssnickare
Cad 1 och 2, Finsnickeri 3 och 4

Möbelsnickare
Entreprenörskap och företagande, finsnickeri 3 och 4

Trä- och byggvaruhandel
Finsnickeri 3, personlig försäljning 1, praktisk marknadsföring 1,
utställningsdesign 1

Florist
Florist
Florist 3 och 4, florist 4 och 5 – specialisering, utställningsdesign 1, växtkunskap 1

Frisör
Frisöraspirant
Frisör 3–5, frisör 6a

Textil design
Inköpsassistent
Affärskommunikation, textil design 3, inköp 1 och 2

Sömmerska
Mönsterkonstruktion 1, textil design 3 och 4

Textil och konfektion
Datoriserad mönsterhantering 1, mönsterkonstruktion 1 och 2, textil design 3

Övriga hantverk
Bössmakare
Hantverksteknik 3 – 5, hantverksteknik 4 och 5 – specialisering

Glasblåsare
Entreprenörskap och företagande, formgivning 1, hantverksteknik 3 och 4, hantverksteknik 4 och 5 – specialisering

Guldsmed
Cad 1, hantverksteknik 3–5, hantverksteknik 4 – specialisering

Hår- och makeupstylist, juvelfattare, kakelugnsmakare, keramiker, sadelmakare, segelmakare, silversmed, skomakare, smed, sotare, tapetserare, timmerman, urmakare
Hantverksteknik 3 och 4, hantverksteknik 4 och 5 – specialisering

Hudvård
Personlig försäljning 1, kemi 1, massage 1 och 2, medicin 1 och 2, naturkunskap 1a2

Låssmed
Hantverksteknik 3–5, larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen svenska 2/svenska som andraspråk 2
kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna.