Handels- och administrations­­programmet

För dig som…

vill arbeta med till exempel inköp, försäljning, marknadsföring, administration, ekonomi, löner och bokföring.

Du kan arbeta som försäljare i en butik, på ett företags försäljnings- eller ekonomiavdelning, med webbpublicering, i en reception, ett konferenscenter med mera. Goda kunskaper om handel och ekonomi är dessutom till nytta i många andra arbeten.

Du lär dig…

försäljningsteknik, service och administration. Här ingår att känna till hur företag och förvaltningar är uppbyggda och fungerar. Du ska få kunskaper om vad det innebär att starta och driva ett företag.

Du får även lära dig att använda all den nya teknik som idag finns inom försäljning, exempelvis datoriserade kassa­apparater, olika ekonomi och administrativa datorprogram och annan informationsteknik.

Handel, ekonomi och administration

Du får kunskaper om inköp och försäljning, service och ekonomi. Du får också lära dig kommunicera och informera i olika omgivningar.

Du läser entreprenörskap och lär dig hur man sätter igång och genomför ett projekt. Du får till exempel kunskap i att starta och driva företag och förstå hur vi människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål.

Försäljning och kundservice
Du lär dig att sälja och ge service. Här ingår att kunna sälja olika varor och tjänster inom skilda branscher.

Du blir duktig på att kommunicera
Det innebär att du blir duktig att i tal och skrift kunna sammanfatta information eller tala om vad du tycker. Här ingår att kunna använda rätt informationsteknik vid rätt tillfälle. Du lär dig hantera de vanliga datorprogrammen för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.

Att ta initiativ och ansvar
Du ska bli självständig och våga ta egna initiativ. På många skolor får du möjlighet att starta ett eget företag, ibland inom en verksamhet som heter Ung Företagsamhet.

Inriktningar

>  Administrativ service
>  Handel och service

Skolor

Luleå Gymnasieby
>  Handel och service
Strömbackaskolan
>  Handel och service

Tänk på!

Kundkontakt
Inom försäljning, service och administration arbetar du mycket med människor. Det krävs därför att du har lätt för att få kontakt med andra och att du kan lösa problem.

Datorn som arbetsredskap
Mer och mer arbete inom detta område utförs idag med datorn som arbetsredskap. Arbetsuppgifterna har blivit mer kvalificerade och kräver därför personal med god utbildning.

Inriktningar

Administrativ service

Du utbildas för att kunna ”ha många bollar i luften” och vara duktig på att organisera olika arbetsuppgifter. Det gäller att både kunna arbeta självständigt och att samarbeta med andra.

Du lär dig grunderna i ekonomi, personalfrågor, information och kommunikation. Du lär dig arbeta med anbud och beställningar och att utforma presentations- och informationsmaterial i affärssammanhang. Här ingår att kunna använda olika IT-verktyg och datorprogram och känna till hur man upprättar, använder och underhåller en databas.

Du ska förstå hur vi människor fungerar i grupp. Varför fungerar vissa grupper bra medan det bli konflikter och bråk i andra? Hur löser man en konflikt?

Exempel på yrken: Kundtjänstbiträde, Marknadsassistent, Personalassistent, Redovisningsassistent, Säljassistent.

Handel och service

Du förbereder dig för arbete inom detaljhandel (butiker), företagsförsäljning och telefonförsäljning.

Du lär dig mycket om marknadsföring av varor och tjänster och får mer erfarenhet av att göra informations- och reklammaterial, både för hand och med hjälp av datorer. Här ingår att kunna exponera (visa upp) en vara på ett säljande sätt samt att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar.

Du utvecklar din förmåga som säljare. Du ska kunna arbeta kundorienterat och målinriktat i servicesituationer. Det gäller att utgå från kundens behov. Du lär dig också att arbeta med inköp.

Du får mer kunskap om internethandel, till exempel hur man startar och underhåller en nätbutik.

Exempel på yrken: Butikssäljare, Företagssäljare, Inköpsassistent, Lagerarbetare

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Du kan läsa mer om detta här >>

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.
Du får vara ute på till exempel butiker, företags ekonomi- och försäljningsavdelningar, receptioner, med mera. Du får praktiskt använda de kunskaper du fått i skolan. Läs mer om APL här >>

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskor dit du söker. Läs mer om lärlingsutbildning här >>

Efter gymnasieskolan

Kunskaperna du får på programmet har du nytta av i många yrken.

Du kan längre ner på sidan se många exempel på yrken som programmet kan utbilda till. Det finns dessutom många andra arbeten där goda kunskaper om handel och ekonomi är till stor nytta.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar inom till exempel ekonomi, data och ekonomi, försäljning, marknadsföring, turism, ledarskap i butik, inköp med mera.

Högskolan har också ett stort antal utbildningar inom dessa områden. Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha en yrkesexamen och godkända betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kurserna engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 2 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna.

Du kan också välja att läsa kurserna som individuellt val eller utökat program. Många utbildningar inom de ekonomiska eller administrativa områdena kräver dessutom att du läser kurserna matematik 2 och 3.

Du kan läsa mer om fortsatta studier här >> Där finns till exempel information om antagningsreglerna till högskolan.

Studievägskoder

Handels- och administrations­programmet – HA

Inriktningar:
Administrativ service – HAADM
Handel och service – HAHAN

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

– Engelska 5, 100 p
– Historia 1a1, 50 p
– Idrott och hälsa 1, 100 p
– Matematik 1a, 100 p
– Naturkunskap 1a1, 50 p
– Religionskunskap 1, 50 p
– Samhällskunskap 1a1, 50 p
– Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

– Branschkunskap inom handel och administration, 100 p
– Entreprenörskap, 100 p
– Information och kommunikation 1, 100 p
– Servicekunskap, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 500 p

Administrativ service
– Administration 1, 100 p
– Affärskommunikation, 100 p
– Information och kommunikation 2, 100 p
– Intern och extern kommunikation, 100 p
– Ledarskap och organisation, 100 p

Handel och service
– Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
– Inköp 1, 100 p
– Näthandel 1, 100 p
– Personlig försäljning 1, 100 p
– Praktisk marknadsföring 1, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Administration, affärskommunikation, aktiviteter och värdskap, dator- och kommunikationsteknik, engelska, eventteknik, fastighetsförvaltning, företagsekonomi, försäljning och kundservice, godshantering, grafisk kommunikation, handel, hygienkunskap, information och kommunikation, inköp och logistik, konferens och evenemang, lager och terminal, ledarskap och organisation, matematik, mat och butik, medier samhälle och kommunikation, moderna språk, näthandel, programmering, svenska/svenska som andraspråk, svenska (retorik), tillämpad programmering, utställningsdesign, webbutveckling

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

OBS! Kurserna engelska 6 och svenska 2/svenska som andraspråk 2 ingår i många yrkesutgångar. Dessa kurser ger dig inte bara bra yrkeskunskaper utan är också två av de tre kurser som du behöver läsa för att få grundläggande behörighet till högskolan.

Administrativ service
• Kundtjänstbiträde
• Marknadsassistent
• Personalassistent
• Redovisningsassistent
• Säljassistent

Handel och service
• Butikssäljare
• Företagssäljare
• Inköpsassistent
• Lagerarbetare

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

– Engelska 6, 100 p*
– Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
– Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
– Kurser inom idrott och hälsa
– Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kurserna engelska 6 och svenska 2/svenska som andraspråk 2 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningar.