Gemensamt för alla

Tabell för gymnasieprogrammens ämnen och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

Alla elever på gymnasieskolan läser kurser i de gymnasie­gemensamma ämnena. Du som väljer ett högskoleförberedande program läser fler kurser och får därmed grundläggande behörighet till högskolan. I tabellen kan du se hur mycket du läser av dessa ämnen.

Innehållet i kurserna anknyter till det program du läser. Man kan till exempel använda manualer och instruktioner i ämnena svenska och engelska. Du kan få lösa problem i matematik som är direkt användbart i ditt program.

Individuellt val 200 poäng

Här får du möjlighet att bestämma vilka kurser du vill läsa, men det är skolan som bestämmer vilka kurser de erbjuder som individuellt val. På samtliga program ska det erbjudas estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa. Går du på ett yrkesprogram måste skolan erbjuda dig de kurser du behöver läsa för att få grundläggande behörighet till högskolan – svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta gäller även för dig som läser lärlingsutbildning.

Gymnasiearbete 100 poäng

Alla elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng. Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med din utbildnings karaktärsämnen. Du kommer att ha en sakkunnig lärare som din handledare, men du kan också få hjälp av till exempel din APL-handledare på ett företag. Du kan arbeta själv eller tillsammans med någon kamrat.

Det är viktigt att du gör ett godkänt gymnasiearbete. Det är ett av villkoren för att få en gymnasieexamen. Det är också ett bevis på att du uppnått målen för ditt program.

Du kan enbart få betyget E eller F på ditt gymnasiearbete. Detta betyg räknas inte med när man räknar ut ditt betygsvärde.