El- och energiprogrammet

För dig som…

vill arbeta med datorer, elektronik, elteknik och energiteknik. Du kan utbilda dig till yrken som automationstekniker, driftoperatör, elektriker, nätverkstekniker med mera.

Du lär dig…

grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, energiteknik och styrteknik. Det är viktigt att kunna läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker.
Du läser en stor del teori, däribland matematik. Framför allt får du använda dina kunskaper i formellösning.

Ellära, elektronik, energi och datorkunskap

Du får lära dig grunderna i ellära, energiteknik, mätteknik och ritningsläsning.

Du får göra olika beräkningar med hjälp av formler, men även göra många praktiska uppgifter som att löda, byta kontaktdon, skarva kabel och fiber, lära dig olika verktyg för att mäta, kabeldragning och andra grundläggande elarbeten.

Du lär dig mycket om datorer
Datorn används till att göra beräkningar, ritningar och olika mätningar. Du får grundläggande kunskap om datorer och datornätverk.

Mekatronik
Du får grunderna i mekatronik och lär dig tekniska lösningar som bygger på mekanik, elektronik och datorteknik. Ett bra exempel på detta är tvättmaskinen, vars mekaniska tvättrumma drivs med en elektrisk motor. Denna motor styrs i sin tur av ett system av olika tvättprogram.

Energiteknik
Du lär dig även grunden inom energiteknik. Det innebär att förstå hur man får en effektiv energihantering, energiinnehåll i olika bränslen samt kunskap om förnyelsebara energikällor som sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon.

Felsökning är viktigt
Det är mycket viktigt att du lär dig att självständigt läsa ritningar, scheman och manualer samt att du kan göra mätningar.

Kundkontakter är viktiga
Många av dina kommande arbetsuppgifter är förlagda till kundens arbetsplats eller hem. Du ska kunna uppträda med vänlighet och respekt. Det är också viktigt att du kan förklara vad du tänker göra på ett sätt som kunden förstår.

Inriktningar

 • Automation
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Elteknik
 • Energiteknik

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Elteknik

Luleå Gymnasieby

 • Elteknik

Strömbackaskolan

 • Automation/Teknikcollege
 • Elteknik

Älvsbyns gymnasium – Lärling

 • Elteknik

Tänk på!

Yrkesämnena innehåller mycket teori
Du lär dig ellära och får göra matematiska beräkningar. Du ska kunna läsa ritningar och instruktionsböcker. Det underlättar om du är intresserad av fysik och matematik.

Viktigt med språkkunskaper
Du kommer i kontakt med manualer och liknande som är skrivna på främmande språk, särskilt engelska.

Hur är ditt färgseende?
För att markera olika ledningar och ange värdet på olika komponenter använder man sig av färger. Om du inte har fullgott färgseende bör du därför kontakta skolhälsovården, antingen på din grundskola eller på någon gymnasieskola som anordnar El- och energiprogrammet.

Inriktningar

Automation

Du lär dig maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem.

Utrustningarna styrs med hjälp av datorer och elektronik. Ett exempel är industrirobotar. Du får lära dig att installera, programmera, övervaka och utföra underhåll på dessa maskiner och utrustningar.

Ett viktigt område är mätteknik. Det gäller att kunna ställa in apparatur så att de fungerar på bästa sätt, men även att förstå om något är fel.

Du läser praktisk ellära och lär dig elsystemets uppbyggnad och funktion samt om elektriskt material som till exempel ledare, halvledare och isolatorer.

Exempel på yrken: Automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

Du lär dig installera, administrera och reparera datorer och nätverk och annan utrustning för kommunikation.

Du får en bred utbildning för arbete med datorer och annan utrustning för ljud och bild. Här ingår kunskaper om olika typer av kommunikation mellan datorer och deras kringutrustningar, till exempel skrivare och scanner.

Du ska kunna bygga upp kommunikationsnät för tele, data och media. Här ingår också kunskap om olika säkerhetsregler som inloggning och behörighet.

De valbara kurserna ger dig möjlighet till fördjupning inom dator- och kommunikationsteknik, nätverksteknik, programmering, support och servicearbete med mera.

Exempel på yrken: Elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker.

Elteknik

Du får kunskaper för arbete inom det elkrafttekniska området.

En elektriker kopplar och drar fram ledningar för elektricitet. Du kan även arbeta med att förebygga och reparera fel.

Du får kunskap om hur man arbetar säkert och lär dig de lagar och förordningar som gäller vid elarbete. Dessa kurser ger dig senare möjlighet att få behörighet att självständigt arbeta som elektriker.

Du får fördjupade kunskaperna i elektrisk mätteknik och hur man beräknar olika värden. Du lär dig också att installera kommunikationsnät för tele, data och media, larm och övervakning.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom till exempel ellära, elmätteknik, installationsteknik, larm och säkerhetsteknik med mera.

Exempel på yrken: Distributionselektriker, installationselektriker, industrielektriker, järnvägstekniker – el och signal.

Energiteknik

Du utbildar dig för arbete på kraftverk, vattenverk, avloppsreningsverk, industrin, vid fritidsanläggningar med mera.

Du kan inrikta dig mot arbete med övervakning och underhåll på kraft- eller värmeverk som kan drivas med olika energikällor. Du får kunskap om hur man använder energi på det bästa sättet både vad gäller miljön och ekonomi. Det är särskilt viktigt att du lär dig att läsa av mätare och göra beräkningar. Du ska också kunna göra felsökningar och avhjälpa vanliga fel som kan uppkomma.

Inriktningen ger dig grunderna i ellära. Du kan dessutom välja kurser inom kraft- och värmeteknik, vatten- och miljöteknik med mera.

Exempel på yrken: Driftoperatör – allmän, kraft- och värmepumpsteknik, vatten- och miljöteknik.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom vattenkraftteknik och eldistribution. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du kan få vara på till exempel en elfirma, dataföretag, energiverk eller verkstäder för olika elektroniska utrustningar.
Du får praktiskt använda de kunskaper du lärt dig i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Du arbetar vanligtvis med installation, underhåll, service, tillverkning och försäljning av elektrisk eller elektronisk utrustning eller med energiteknik.
Du kommer att arbeta inom ett område som ständigt utvecklas. Du får därför vara beredd på att kontinuerligt lära dig nya saker. Dina grundkunskaper i till exempel svenska, engelska och matematik är ofta viktiga för att följa med i den tekniska utvecklingen och klara av ditt arbete.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar inom datorteknik, programmering i olika programvaror, databasutveckling, spelutveckling och andra tillämpningar av virtuella upplevelser, vatten och miljöteknik med mera.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen engelska 6 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna 2 och 3 i svenska/svenska som andraspråk kan du läsa inom individuellt val. Du kan även välja att läsa kurserna som utökat program.

Du kan även behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk utbildning, till exempel inom de eltekniska eller energitekniska områdena.

Studier efter gymnasieskolan (Exempelvis information om antagningsreglerna till högskolan)

Studievägskoder

El- och energiprogrammet – EE

Inriktningar:

 • Automation – EEAUT
 • Dator- och kommunikationsteknik – EEDAT
 • Elteknik – EEELT
 • Energiteknik – EEENE

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400–500 p

Automation, 400 p

 • Mät- och styrteknik, 100 p
 • Mät- och reglerteknik, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Programmerbara styrsystem, 100 p

Dator- och kommunikationsteknik, 400 p

 • Dator – och nätverksteknik, 100 p
 • Elektronik och mikrodatorteknik, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Nätverksteknik, 100 p

Elteknik, 500 p

 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p

Energiteknik, 400 p

 • Avhjälpande underhåll1, 100 p
 • Energiteknik 2, 100 p
 • Förnybar energi, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700–800 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Automatiserade system, CAD, dator- och kommunikationsteknik, driftsäkerhet och underhåll, eldistributionsteknik, elektronik, elektronikproduktion, elektroniksystem – installation och underhåll, elektroteknik, ellära, elmotordrivsystem, elmätteknik, energiteknik, engelska, entreprenörskap, eventteknik, fastighetsautomation, företagsekonomi, försäljning och kundservice, gränssnittsdesign, hållbart samhälle, industriautomation, installationsteknik, järnvägsteknik, kemi, konstruktion, kraft- och värmeteknik, larm och säkerhetsteknik, marina elektroniksystem, matematik, medicinsk teknik, mekatronik, mät-, styr- och reglerteknik, naturkunskap, nätverksteknik, processautomation, programmering, sammanfogningsteknik, support och servicearbete, teknik, tillämpad programmering, vatten- och miljöteknik, vattenkraftteknik, verktygs- och material­hantering, webbserverprogrammering, webbutveckling

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Automation

 • Automationstekniker – fastighet
 • Automationstekniker – industri
 • Automationstekniker – process

Dator- och kommunikationsteknik

 • Elektronikproduktionstekniker
 • Hemservicetekniker
 • Nätverkstekniker

Elteknik

 • Distributionselektriker
 • Industrielektriker
 • Installationselektriker
 • Järnvägstekniker – el och signal

Energiteknik

 • Driftoperatör – allmän
 • Driftoperatör – kraft- och värmeteknik
 • Driftoperatör – vatten- och miljöteknik

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 48,5 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen engelska 6 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna