Barn- och fritidsprogrammet

För dig som…

vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna.

Du kan till exempel arbeta:

 • inom idrotts- och fritidsverksamheter för alla åldrar
 • inom barn- och skolbarnsomsorgen, t.ex. förskolor
 • i en förening som behöver ledare och tränare
 • på fritidsgårdar och fritidsverksamhet för elever i skolan
 • med människor som har en funktionsnedsättning och kan behöva hjälp för att leva ett aktivt liv. Det kan vara i skolan, i hemmet eller under den övriga fritiden.
 • som väktare inom bevakningsområdet

Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskaper om människan är av stort värde.

Du lär dig…

hur vi människor utvecklas genom livet. Du får kunskaper om hur vi lär oss olika saker. Ute i arbetslivet planerar och leder du aktiviteter för både barn och vuxna. Här ingår även att var ett stöd för människor med funktionsnedsättningar. För att klara allt detta får du under utbildningen utveckla dina ledaregenskaper.

Ledarskap och människokunskap

Du får kunskap om barn och ungdomars utveckling och om hur vi lär oss olika saker. Det är viktigt att du förstår och respekterar att vi människor har olika behov.

Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda en mängd olika aktiviteter.

Du får utveckla dig själv
Du får pröva olika fritidsaktiviteter inom till exempel idrott, kultur och friluftsliv. Du utvecklar din fantasi och din skapande förmåga. Redan i skolan lär du dig att ta ansvar, att vara aktiv och att kunna samarbeta. Du ska också förstå vikten av att äta rätt, motionera och hur valet av livsstil påverkar hälsan.

Vi människor är olika
Du får lära dig att ordna aktiviteter för människor med skilda åldrar och behov. Det kan gälla barn i förskolan, barn och ungdomar i skolan eller som ledare inom olika fritidsaktiviteter. Du ska också kunna möta och stödja människor som har olika funktionsnedsättningar.

Högskolestudier
Programmet är yrkesinriktat men du har möjlighet att genom dina val av kurser få grundläggande behörighet till högskolan inom ramen för programmet. Många skolor kommer att erbjuda ”paket” av kurser för elever som har dessa planer.

Inriktningar

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Strömbackaskolan

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Tänk på!

Arbete med andra människor
Du är den som leder och organiserar verksamheten och får då vara i centrum för andra människors uppmärksamhet.

Lyft och obekväma arbetsställningar
Om du har problem med rygg eller knän bör du tala med skolhälsovården.

Killar och tjejer
Detta gäller framför allt om du vill arbeta med barn och ungdomar. De behöver både män och kvinnor som förebilder när de växer upp.

Inriktningar

Fritid och hälsa

Du får arbeta med människor i alla åldrar, även om tonvikten är mot barn och ungdomar.
Du lär dig hur man utformar fritids- och friskvårdsverksamhet så att så många som möjligt känner sig välkomna. Du får lära dig att arbeta för att förbättra din och andra människors hälsa.

På bad- och idrottsanläggningar kan du få hjälpa till att planera och leda olika aktiviteter. I en simhall kan du även få delta i simskoleverksamheten. Andra exempel på arbetsplatser är gym, idrottshallar, tennishallar och skidanläggningar. Du kan även arbeta inom någon förening som ledare eller tränare.

Exempel på yrken:
Bad- och sporthallspersonal, personal på idrotts- och fritidsanläggningar, personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du förbereder dig för arbete med barn i olika skolverksamheter, alternativt för arbete inom funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.
Du lär dig att leda olika aktiviteter för barnen samt att vara med och planera verksamheten. Genom olika aktiviteter som att rita, måla, snickra, läsa och sjunga uppmuntrar du barnens skapande förmåga.

Du får lära dig om vilket stöd och hjälp som kan ges till människor som har funktionsnedsättningar eller människor med sociala problem.
Du får också möjlighet att inrikta dig mot arbete inom bevakning och tillsyn.

Exempel på yrken:
Barnskötare, elevassistent, personlig assistent, stöd och service inom funktionshinderområdet, väktare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan skilda paket av kurser riktat mot olika yrken eller fortsatta studier.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildnings­tiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.

Du kan få vara på till exempel en fritidsgård, förskola, skola, inom idrottsverksamhet eller liknande. Du deltar i den dagliga verksamheten och får även själv ta hand om olika aktiviteter

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på om detta erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärling

Efter gymnasieskolan

Programmet är inriktat mot arbete med människor. Du kan arbeta inom fritidsverksamheter för alla åldrar, inom barn- och skolbarnsomsorgen eller med människor som har funktionsnedsättningar eller en svår social situation.

Du kan välja kurser med inriktning på ett visst yrke, men om du ändrar dig är du inte låst vid ditt tidigare val av yrke. Programmet ger dig en bred utbildning som är en bra grund för alla de yrken som finns inom området.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Inom yrkeshögskolan finns flera utbildningar inom de pedagogiska och sociala områdena och inom fritids- och friskvårdssektorn.

Du läser svenska/svenska som andraspråk inom programgemensamma ämnen. Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6. Kursen i svenska kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och du kan läsa båda kurserna inom individuellt val eller som utökat program.

Om du vill läsa vidare till exempelvis förskollärare, fritidspedagog eller lärare kan det krävas fler kurser i andra ämnen, till exempel matematik. Många skolor erbjuder ”paket” av kurser för dig som vill fortsätta läsa på högskolan.

Många kommuner har utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen riktade mot arbete som barnskötare, elevassistent och pedagogisk assistent.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Barn- och fritidsprogrammet – BF

Inriktningar:

 • Fritid och hälsa – BFFRI
 • Pedagogiskt och socialt arbete – BFPEA

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 700 p

 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Naturkunskap 1a2, 50 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Samhällskunskap 1a2, 50 p
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p

Gymnasiearbete och Individiuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar

Fritid och hälsa

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 p
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 p

Pedagogiskt och socialt arbete

 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Socialt arbete 1, 100 p

TOTALT

2.500 p

Programfördjupningar, 600 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Aktiviteter och värdskap, brand, bevakning och säkerhet, dansorientering, digitalt skapande, entreprenörskap, engelska, estetisk kommunikation, eventteknik, fritids- och friskvårdsverksamheter, fritids- och idrottskunskap, grundläggande vård och omsorg, historia, hälsa, idrott och hälsa, juridik, konferens och evenemang, larm och säkerhetsteknik, massage, matematik, mediekommunikation, musik, naturguidning, naturkunskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, programmering, psykologi, reseproduktion och marknadsföring, socialt arbete, sociologi, specialpedagogik, svenska/svenska som andraspråk, tillämpad programmering, träningslära, yttre miljö

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Samtliga yrkesutgångar innehåller en kurs i entreprenörskap. Du utvecklar din kreativa förmåga och lär dig att genomföra och ta ansvar för olika projekt.

Fritid och hälsa

 • Bad/sporthallspersonal
 • Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Personlig tränare

Pedagogiskt och socialt arbete

 • Barnskötare, Elevassistent
 • Personlig assistent
 • Stöd och service inom funktionshinderområdet
 • Väktare

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 40,5 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen i svenska/svenska som andraspråk kan du även läsa inom programfördjupningar.