International Baccalaureate, IB

International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd studentexamen. Den ger tillträde till fortsatta studier på högskolor och universitet i fler än 70 länder.IB-programmet är i Sverige treårig och undervisningen bedrivs på engelska. Det första året är ett förberedelseår (Pre-IB). Läroplaner och examination administreras från Cardiff och Genève. Mer information hittar du på internet – www.ibo.org.

IB finns på närvarande på följande skolor:
• Aranäsgymnasiet, Kungsbacka
• Bladins International School of Malmö
• Carlforsska gymnasiet, Västerås
• Grennaskolan, (fristående skola)
• Haganässkolan, Älmhult
• Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
• ISSR International School of the Stockholm region
• International High School of the Gothenburg Region
• Internationella Engelska Gymnasiet, Stockholm
• NTI-gymnasiet i Skövde (fristående skola)
• Katedralskolan, Linköping
• Katedralskolan, Lund
• Katedralskolan, Skara
• Katedralskolan, Uppsala
• Malmö Borgarskola
• Per Brahegymnasiet, Jönköping
• Rudbecksgymnasiet, Örebro
• S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna
• Sannarpsgymnasiet, Halmstad
• Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk, (fristående skola)
• Stockholm International School
• Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
• Söderportgymnasiet, Kristianstad
• The International School of Helsingborg
• Torsbergsgymnasiet, Bollnäs
• Täljegymnasiet, Södertälje
• Växjö Katedralskola
• Åva Gymnasium, Täby

Utbildningar

Barn- och fritidsprogrammet
Anläggningsfordon
Husbyggnad

Ekonomiprogrammet
Ekonomi

El- och energiprogrammet
Elteknik

Estetiska programmet
Musik

Fordons- och transportprogrammet
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport

Introduktionsprogrammen
Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet/
Teknikcollege

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

Vård- och omsorgsprogrammet/
Vård- och omsorgscollege

Nationell idrottsutbildning (NIU)
– Handboll och skidskytte

Gymnasiesärskolan
Individuella programmet
Nationella program:
– Hantverk och produktion
– Administration, handel och varuhantering