Fordons- och transportprogrammet

För dig som…

vill arbeta med service och reparationer av personbilar, tunga fordon, mobila maskiner (t.ex. grävmaskin och hjullastare) med mera. Du kan också bli yrkesförare, bilskadereparatör, fordonslackerare, sälja reservdelar och tillbehör.

Du lär dig…

hur fordon fungerar och lär dig att hitta fel, reparera och utföra service på olika fordon. Du kan även lära dig hur man transporterar människor och gods.

Fordonsteknik och transporter

Programmet handlar om olika fordon, deras användningsområden och om tekniken i fordonen. Du lär dig använda verktyg, maskiner, testinstrument och andra hjälpmedel och lär dig även grundläggande trafikkunskap.

Under första året får du grundläggande kunskaper som du har nytta av inom samtliga inriktningar. Här ingår en hel del teori, men du får tillämpa kunskaperna i praktiken.

Du får kunskaper om vilka olika yrken och vilka olika typer av företag och verksamheter som finns i fordonsbranschen. Här ingår att förstå vilka krav och förväntningar de har på sin personal. Allt för att hjälpa dig i ditt val av inriktning.

Verklighetsnära undervisning
Dina lärare försöker göra sin undervisning så realistisk som möjligt. Många skolor samarbetar med företag som ställer moderna personbilar, lastbilar eller arbetsmaskiner till förfogande. Det är också vanligt att skolan tar in bilar eller last- och transportuppdrag från kunder.

Du får sedan, med hjälp av verkstadshandböcker, servicescheman och felsökningsinstrument ta reda på eventuella fel, beställa reservdelar och åtgärda felen. Du som väljer inriktningen transport får dessutom träna på att köra olika fordon. Oavsett vilken inriktning du väljer ingår mycket datakunskap. Datorn är ett viktigt hjälpmedel vid felsökning, att hämta information med mera.

När du arbetar i skolans verkstad är läraren din arbetsledare som förväntar sig att du först själv försöker lösa ett problem innan du frågar.

Inriktningar

 • Karosseri och lackering
 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport

Strömbackaskolan

 • Personbil
 • Transport

Tänk på!

Du utbildas till serviceyrken
Många utbildningar inom programmet leder till arbeten med kundkontakter. Du måste därför kunna uttrycka dig i tal och skrift för att ge en bra kundservice.

Lösningsmedel, tunga lyft och obekväma arbetsställningar
Det är viktigt med god fysik och att du är lungfrisk. Du får inte vara allergisk mot oljor, lösningsmedel eller metaller. Har du astma får du inte arbeta med härdplaster. Detta är särskilt viktigt om du väljer inriktningen karosseri och lackering. Tala med skolhälsovården om du vill få din hälsa bedömd.

Lämplighet och medicinska krav
Om du tänker utbilda dig till yrkesförare ställs det höga krav på lämplighet och även de medicinska kraven är högre för att få körkortstillstånd.

Inriktningar

Karosseri och lackering

Du får grundläggande kunskap om karossens form och funktion för att kunna reparera och ge service på karosser och karosseridetaljer, eller för att arbeta som billackerare.

Du får arbeta med olika svetsmetoder och avancerad utrustning, bland annat riktbänkar och mätinstrument. Det gäller att kunna återställa ett fordon till hur det såg ut från början.

I lackeringsteknik lär du dig att spackla, slipa, maskera och sprutlackera. Du kan även få pröva på att motivlackera.
Exempel på yrken: Bilskadereparatör, fordonslackerare.

Lastbil och mobila maskiner

Du specialiserar dig på tunga fordon och mobila maskiner som till exempel grävmaskiner och hjullastare.

Du lär dig tillsyn, felsökning, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner. I stort sett får du arbeta med samma saker som personbilsmekanikern, men du får lära dig mer om dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system.

Du ska kunna läsa arbetsinstruktioner och manualer, på både svenska och engelska.

Exempel på yrken: Lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, reservdelsspecialist tunga fordon.

Personbil

Du lär dig grunderna för att arbeta med service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.

Du läser el/elektronik, karosseri och inredning, lär dig om bromsar och andra mekaniska delar.

Fordon är idag uppbyggda av system som styrs av datorer och kännare. Du får därför använda olika mätinstrument − ofta datoriserade − när du arbetar med felsökning.

Du ska kunna läsa arbetsinstruktioner och manualer på både svenska och engelska.

Exempel på yrken: Personbilsmekaniker, reservdelsspecialist lätta fordon

Transport

Du lär dig grunderna i att arbeta med godshantering och att yrkesmässigt köra fordon av olika slag.

Du lär dig köra, lasta, lossa och hantera gods på terminaler. Till en början övar du på skolans övningsfält men allt eftersom du avlagt körprov får du framföra fordon på allmän väg. Du får också lära dig att utföra enklare reparationer.

Transportfordon har idag mycket avancerad kommunikationsutrustning som du måste kunna behärska. Du ska också kunna använda de hjälpmedel som används vid lastning, både med tanke på säkerheten men också för att använda fordonets lastmöjligheter så effektivt som möjligt.

Syftet med utbildningen är också att du ska uppnå målen för de behörigheter som krävs för att framföra tunga fordon och bussar i yrkesmässig trafik.

Exempel på yrken: Bussförare, lastbilsförare, budbilsförare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom flygplatspersonal och snöfordon. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.
Du får vara ute på till exempel verkstäder för bilar och maskiner, på transportföretag och på andra arbetsplatser inom fordonsbranschen. Du får praktiskt använda de kunskaper som du lärt dig i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Du kan arbeta med att hitta och reparera fel samt utföra service på olika fordon. Du kan även arbeta med transport av människor och gods. Det finns en stor variation av yrken och arbetsområden inom fordons- och transportbranschen.

Fordonsbranschen är en bransch i snabb teknisk utveckling och därför kommer du få lära dig mer på din framtida arbetsplats. Det finns även många möjligheter till fortsatta studier.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar som är både praktiska och teoretiska, till exempel utbildningar inom internationella transporter och logistik, transporter med flyg, transportledare, motorcykelmekaniker med mera.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna 2 och 3 inom svenska/svenska som andraspråk och engelska 6. Kursen engelska 6 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna 2 och 3 inom svenska/svenska som andraspråk kan du läsa inom individuellt val.

Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program. Du kan även behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk utbildning, till exempel en ingenjörsutbildning.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Fordons- och transportprogrammet – FT

Inriktningar:

 • Karosseri och lackering – FTKAR
 • Lastbil och mobila maskiner – FTLAS
 • Personbil – FTPER
 • Transport – FTTRA

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Fordons- och transportbranschens villkor och
  arbetsområden, 200 p
 • Fordonsteknik – introduktion, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400–500 p

Karosseri och lackering, 400 p

 • Lackeringsteknik – introduktion, 200 p
 • Riktningsteknik – introduktion, 200 p

Lastbil och mobila maskiner, 400 p

 • Lastbilar och mobila maskiner – basteknik, 100 p
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1, 100 p
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2, 100 p
 • Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 p

Personbil, 400 p

 • Personbilar – basteknik, 100 p
 • Personbilar – service och underhåll 1, 100 p
 • Personbilar – service och underhåll 2, 100 p
 • Personbilar – verkstad och elteknik, 100 p

Transport, 500 p

 • Yrkestrafik 1a, 200 p
 • Yrkestrafik 1b, 300 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700–800 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Aktiviteter och värdskap, ATV- och motorcykelteknik, bussteknik, el- och hybridfordonsteknik, engelska, entreprenörskap, flerbränslefordonsteknik, flygplatsteknik, försäljning och kundservice, godshantering, godstransporter, grönyte- och småmaskinsteknik, handel, hjulutrustningsteknik, husvagns- och husbilsteknik, inköp och logistik, karosseriteknik, lackeringsteknik, lager och terminal, lantbruksmaskinteknik, lastbilar och mobila maskiner – motorteknik, lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik, lastbilar – reparations- och systemteknik, lastbilspåbyggnadsteknik, marinmotorteknik, matematik, mobila maskiner – reparations- och systemteknik, personbilar – reparations- och systemteknik, personbilar – service- och underhållsteknik, persontransporter, programmering, reseproduktion och marknadsföring, service och bemötande, skogsbruksmaskinteknik, snöfordonsteknik, tillämpad programmering, transportteknik, truckteknik

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Karosseri och lackering

 • Billackerare
 • Bilskadereparatör

Lastbil och mobila maskiner

 • Lastbilsmekaniker
 • Maskinmekaniker
 • Reservdelsspecialist tunga fordon

Personbil

 • Personbilsmekaniker
 • Reservdelsspecialist lätta fordon

Transport

 • Bussförare
 • Lastbilsförare

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 38,3 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen engelska 6 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna.