Om anna

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har anna skapat 36 blogginlägg för.

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

För dig som…

vill arbeta med modern teknik som datorer och avancerade styrsystem, varvat med uppgifter som ställer höga krav på hantverksskicklighet. Du kan utbilda dig till mekaniker, tekniker, CNC-operatör, svetsare med mera.

Du lär dig…

att arbeta med tillverkning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning. Du kan till exempel arbeta med metaller, trä, textilier och kemikalier, inom mikroteknik, tryckning/tryckteknik eller med distribution och lagerhållning.

Modern teknik och hantverkskunnande

Inom industrin sker bearbetning av olika material vid tillverkning av produkter och detaljer. Det kan vara en färdig produkt som en bil, kläder och möbler, eller detaljer som motordelar eller byggnadsmaterial.

Ett företag kan ha anställda inom hundra olika yrken medan andra bara har några få. Det behövs personal med skilda kunskaper och färdigheter som i olika moment till exempel utformar, tillverkar och monterar det som blir slutprodukten.

Bred utbildning
Du varvar teori med praktiskt arbete och lär dig till exempel datoranvändning, kvalitetsteknik, säkerhetsföreskrifter, svetsning och underhållsteknik.
Det är viktigt att du får kunskap om hela tillverkningsprocessen – från idé till produktion till återvinning. Denna breda kunskap gör att du behärskar fler arbetsuppgifter och ger dig större möjligheter att få ett arbete.

I många företag arbetar man i par eller grupp. Du förväntas kunna samarbeta med andra och tillsammans får ni ta ett stort ansvar för arbetet. Du ska också förstå vikten av att följa regler och arbeta på ett sätt som är både säkert och uppfyller krav på kvalitet.

Den tekniska utvecklingen inom industrin går snabbt. Du måste därför vara beredd att fortsatta lära dig på dina framtida arbeten.

Inriktningar

 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Processteknik
 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Svetsteknik

Strömbackaskolan

 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

Tänk på!

Du får många möjligheter
Programmet innehåller många olika utbildningar som leder till vitt skilda arbetsuppgifter. Högteknologi och hantverksskicklighet värdesätts på lika villkor på många industrier.

Du bör inte ha allergiproblem
Misstänker du att det finns risk för allergi ska du kontakta skolhälsovården innan du bestämmer dig. Att exempelvis vara nickelallergiker och arbeta inom verkstadsindustrin är olämpligt, även om du inte direkt kommer i kontakt med metaller.

Inriktningar

För var och en av inriktningarna finns exempel på vilka yrken de kan leda till. Det är ofta så att utbildningen anpassas till den industri som finns på orten. Har man kemisk industri anordnas processinriktning med fördjupning inom kemiproduktion, finns det mycket verkstadsindustri anordnas verkstadsutbildning och så vidare.

Du kan också få möjlighet att läsa kurser inom ämnena biologi, engelska, fysik och matematik. Kurser inom dessa ämnen ökar dina möjligheter till fortsatta studier. Du kan till exempel utbilda dig till tekniker eller ingenjör.

Driftsäkerhet och underhåll

Du får lära dig hur man underhåller maskiner och verktyg för att undvika felaktigheter och driftstopp. Utrustning som krånglar eller inte fungerar innebär stora kostnader och risker.

Du ska lära dig att snabbt kunna hitta fel och på så sätt se till att driften hålls igång. Det gäller också att arbeta med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar, allt för att undvika problem. Du ska kunna göra felsökningar och känna till olika material.

Exempel på yrken: Automationstekniker, Servicemekaniker, Underhållsmekaniker.

Processteknik

Ett arbete i processindustrin innebär ofta att du har ansvar för en del av tillverkningen i en lång kedja av komplicerade tekniska och/eller kemiska moment.
Exempel på processindustrier är massa- och pappersindustri, järnverk och kemisk industri. Vilka yrkesutbildningar som erbjuds beror till stor del på vilka industrier som finns där du bor.

Det finns möjlighet att välja kurser med en naturvetenskaplig inriktning. Det gäller dig som till exempel vill arbeta på ett laboratorium.

Exempel på yrken: Industrilackerare, Laboratorietekniker inom kemisk industri, Processoperatör – kemi.

Produkt och maskinteknik

Inriktningen för dig som vill arbeta i verkstadsindustrin eller i andra branscher som anställer utbildade verkstadsarbetare.

Du kan arbeta som till exempel maskinoperatör. Det innebär att du lär dig montering och hur man arbetar efter ritningar. Du läser också CNC-teknik, teknologi och yrkesmatematik. Mätmetoder och ritningslära är andra viktiga delar av din utbildning. Inriktningen kan också leda till arbeten som innefattar såväl design, tryckning, konstruktion som produktion.

Exempel på yrken: CNC-operatör metall, CNC-operatör trä, Gjutare, Maskinsnickare, Sågverksoperatör, Verktygsmakare.

Svetsteknik

Du lär dig olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment.

Du ska kunna sammanfoga material med olika metoder och tekniker. Det gäller att förstå vilken metod som är lämpligast att välja för olika uppgifter. Du ska kunna bedöma att resultatet håller god kvalitet.

Du lär dig olika svetsmetoder till exempel kälsvets, stumsvets och rörsvets.

Exempel på yrken: Internationell svetsare, Svetsare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom grafisk medieproduktion (tryckeri) och stenteknik. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val gör du ofta direkt till år 1, men du kan få vänta till år 2.

Du väljer kurser inom program­fördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.

Du kommer ut på till exempel olika industriföretag eller andra företag där du praktiskt får använda de kunskaper du fått i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Inom industribranschen finns allt från små företag med ett fåtal anställda till mycket stora med tillverkning på många ställen, både i Sverige och utomlands. Dina kunskaper kan också ge dig arbete på andra företag. Du kan till exempel arbeta med service och reparation av utrustningen.

Idag sker en snabb teknisk utveckling inom industrin. Det behövs kunniga anställda som är beredda på att vidareutbilda sig och arbeta med nya uppgifter. Nya arbetsorganisationer ställer nya krav på alla anställda på ett företag.

Fortsatta studier
Det finns idag vidareutbildningar inom många av de yrkesområden som finns på Industritekniska programmet. Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där kan du söka utbildningar mot teknik och tillverkning. Det kan också finnas möjlighet till internutbildning.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du förutom yrkesexamen ha godkända betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen engelska 6 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna 2 och 3 i svenska/svenska som andraspråk kan du läsa inom individuellt val. Du kan också läsa någon eller några kurser som utökat program.

En del skolor kommer att erbjuda fördjupningar med paket av mer teoretiska ämnen för att öka din behörighet till fortsatta studier. Inom programfördjupningen kan du till exempel läsa kurser i fysik, kemi och matematik.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Industritekniska programmet – IN

Inriktningar:

 • Driftsäkerhet och underhåll – INDRI
 • Processteknik – INPRO
 • Produkt och maskinteknik – INPRK
 • Svetsteknik – INSVE

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Industritekniska processer 1, 100 p
 • Människan i industrin 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300–400 p

Driftsäkerhet och underhåll, 400 p

 • Avhjälpande underhåll 1, 100 p
 • Underhåll – driftsäkerhet, 100 p
 • Underhåll – elteknik, 100 p
 • Underhåll – lager och smörjteknik, 100 p

Processteknik 400 p

 • Industritekniska processer 2, 100 p
 • Produktionskunskap 2, 100 p
 • Produktionsutrustning 2, 100 p
 • Produktionsutrustning 3, 100 p

Produkt och maskinteknik, 300 p

 • Datorstyrd produktion 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 2, 100 p
 • Produktutveckling 1, 100 p

Svetsteknik 400 p

 • Kälsvets 1, 100 p
 • Produktutveckling 1, 100 p
 • Svets grund, 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 800–900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Automatiserade system, bild, biologi, biologi – naturbruk, bygg- och anläggning, CAD, datorstyrd produktion, dator- och kommunikationsteknik, design, driftsäkerhet och underhåll, elektronik, elektronikproduktion, elektroteknik, elementmontering, ellära, energiteknik, engelska, entreprenörskap, fordonsteknik, fotografisk bild, fysik, företagsekonomi, grafisk kommunikation, grafisk produktion, husbyggnad, hygienkunskap, hållbart samhälle, hälsa, industriautomation, industriteknisk fördjupning, industritekniska processer, installationsteknik, kemi, konstruktion, lackerings­teknik, ledarskap och organisation, livsmedels- och näringskunskap, matematik, materialkunskap, mekatronik, människan i industrin, mät-, styr- och reglerteknik, naturkunskap, produktionskunskap, produktionsutrustning, produktutveckling, programmering, sammanfogningsteknik, skog, mark och vatten, skogsproduktion, teknik, tillverkningsunderlag, tillämpad programmering, trä

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Flera av dessa paket innehåller kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi. Dessa kurser ger dig också särskild behörighet till utbildningar inom högskolan.

Driftsäkerhet och underhåll

 • Automationstekniker
 • Servicemekaniker
 • Underhållsmekaniker

Processteknik

 • Industrilackerare
 • Laboratorietekniker inom kemisk industri
 • Processoperatör-kemi

Produkt och maskinteknik

 • CNC-operatör metall
 • CNC-operatör trä
 • Gjutare
 • Maskinsnickare
 • Sågverksoperatör
 • Verktygsmakare

Svetsteknik

 • Internationell svetsare
 • Svetsare

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 44,5 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Skolan kan även erbjuda dig att läsa kursen engelska 6 inom programfördjupningarna.

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet

För dig som…

vill gå en studieförberedande utbildning där du förbereds för studier på högskolan inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Programmets tyngdpunkt ligger på svenska, moderna språk, språkkunskap, historia och filosofi.

Du lär dig…

förstå människan som en kulturell varelse. Utbildningen sätter människans skapande och tänkande i centrum och handlar om vårt kulturarv, samtida kultur, litteratur, historia, filosofi och språket som kulturbärare. Programmet ger dig de största möjligheterna att läsa kurser i moderna språk.

Kultur och språk

Människans språk och kultur är i fokus. Du får kunskap om människans förmåga att uttrycka sig i olika kulturer och sammanhang, både historiskt och i nutid. Det centrala är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Du får utveckla din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt din förmåga att på ett medvetet sätt använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. Dessa kunskaper blir ditt redskap för att analysera och tolka olika typer av texter och talat språk på svenska och engelska.

Diskutera och motivera
I ämnet filosofi lär du dig att skilja mellan fakta och värderingar. Du ska kunna argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina ställningstaganden. Det gäller även att kunna söka, välja och bearbeta information på ett medvetet och kritiskt sätt.

Du får också tillfälle att reflektera över etiska och filosofiska frågeställningar. Här ingår att förstå och tolka mänskligt handlande, till exempel olika sätt att uttrycka sig.

Språket i centrum
Du lär dig mer om vad ett språk är. Du ska känna till olika språk och språkfamiljer i världen, majoritets- och minoritetsspråk. Var och hur språken används och deras typiska egenskaper. Här ingår också språklig evolution (utveckling) och språkhistoria.

Du läser dessutom två kurser i moderna språk.

Inriktningar

 • Kultur
 • Språk

Skolor

Tänk på!

Studietakten är hög
På det Humanistiska programmet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser
Vid antagning till högskolan belönar man elever som läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande – de får så kallade meritpoäng.

Studier efter gymnasieskolan

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Inriktningar

Kultur

Du får än mer fördjupa dina kunskaper om allt som människor skapat genom tiderna.

Du får i kursen kultur- och idéhistoria en bred orientering om de olika konstnärliga strömningarna genom tiderna, från forntid till nutid. Du får också tillfälle att fundera över vad som kan menas med kultur och vad detta begrepp omfattar, till exempel förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

Du får också läsa centrala verk och tongivande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen.

I filosofi fördjupar du dig i olika uppfattningar om verkligheten och skilda kunskapsteorier.

I ämnet psykologi fördjupar du dig i människans beteende, känslor och tankar, både som individ och tillsammans med andra.

Språk

Inriktningen ger dig de största möjligheterna inom gymnasieskolan att lära dig moderna språk.

Du läser ytterligare tre kurser i moderna språk – totalt fem kurser. Dessutom finns det möjligheter att välja fler kurser i språk inom ramen för programfördjupningar och individuellt val.

Latin med allmän språkkunskap ger en inblick i Europas språkliga och kulturella arv. Du får dessutom kunskaper om antikens historia, kultur och föreställningsvärld. Du lär dig hur språk utvecklas och förändras och hur man använder språk i olika sammanhang.

Det finns flera kurser inom programfördjupningar för den språkintresserade. Du kan till exempel läsa klassisk grekiska, fler kurser i latin, svenska, engelska och moderna språk.

Programfördjupningar

Du kan välja bland många kurser inom programfördjupningar. De flesta kurserna är inom humaniora och språk, men du kan även läsa ekonomi, juridik, samhällskunskap med mera.

Kurser i ämnet matematik ökar din behörighet till fler utbildningar inom högskolan och kan ge dig meritpoäng.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Vissa skolor har fått rätt att anordna särskilda varianter inom det estetiska området.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer språk och kurser inom moderna språk
Detta val sker vanligtvis inför både år 1 och år 2. Det kan vara bra att fortsätta läsa ditt språk från högstadiet. Det ger dig värdefulla meritpoäng om du vill studera vidare efter gymnasieskolan.

Du ska välja kurser inom programfördjupningar
Du ser vilka kurser du välja längre ner på sidan.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valen inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola.

Efter gymnasieskolan

Programmet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom humaniora, språk och samhällsvetenskap.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du kan få längre läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Du får lära dig hur man ställer upp olika teoretiska modeller som man sedan prövar genom olika undersökningar eller laborationer. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar behöver du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Humanistiska programmet – HU

Inriktningar:

 • Kultur – HUKUL
 • Språk – HUSPR

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5 och 6, 200 p
 • Historia 1b och 2b – kultur, 200 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska 1–3/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 350 p

 • Filosofi 1, 50 p
 • Moderna språk, 200 p
 • Människans språk 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400 p

Kultur

 • Filosofi 2, 50 p
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Samtida kulturuttryck, 100 p

Språk

 • Latin – språk och kultur 1, 100 p
 • Språk, 300 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300 p

Skolorna kan erbjuda dig följande kurser:

 • Arkitektur – hus, 100 p
 • Arkitektur – rum, 100 p
 • Bild, 100 p
 • Bild och form 1a1, 50 p
 • Bild och form 1b, 100 p
 • Bildteori, 100 p
 • Dramapedagogik, 100 p
 • Dramatik och dramaturgi, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Estetisk kommunikation 1–3, 100 p + 100 p + 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Film- och Tv-kunskap, 100 p
 • Filosofi 2, 50
 • Geografi 1, 100 p
 • Historia 3, 100 p
 • Humanistisk och samhällsveten­skaplig specialisering, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Journalistik, reklam och information 1, 100 p
 • Klassisk grekiska – språk och kultur 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Konstarterna och samhället, 50
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Latin – språk och kultur 1–3, 100 p + 100 p + 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Matematik 2b, 3b och 4, 100 p + 100 p + 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Moderna språk
 • Modersmål 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 p
 • Människans språk 2, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Naturkunskap 2, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 1 50 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Psykologi 2b, 50 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Rätten och samhället, 100 p
 • Samhällskunskap 2 och 3, 100 p + 100 p
 • Samtida kulturuttryck, 100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Språk specialisering – retorik 1a 50 p
 • Språk specialisering – retorik 1b 100 p
 • Språk specialisering – skrivande 100 p
 • Sociologi, 100 p
 • Svenskt teckenspråk för hörande
 • Ungdomskulturer, 100 p
 • Teaterteori, 100 p
 • Textkommunikation, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p
 • Visuell kommunikation, 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

För dig som…

vill lära dig ge service och bli duktig på att förstå andra människors önskemål och behov.

Du kan utbilda dig mot yrken inom konferensverksamhet, reception, turistinformation och guidning, reseplanering och resebyrå­arbete.

Du lär dig…

att kommunicera med andra människor, marknadsföring, försäljning och kunna tänka nytt och kreativt. Det handlar om att möta gäster och besökare på bästa sätt och att försöka ge en service som motsvarar förväntningarna.

Service och kommunikation

Du ska kunna sälja och ge god service på ett professionellt sätt. Det innebär att du är duktig på att förstå kundens behov och önskemål.

Det handlar om att vara känslig och lyhörd. Du får kunskap om olika former av boenden, från campingplats till kryssningsfartyg, och vilka olika arbetsuppgifter som finns.

Språkkunskaper är viktiga
Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper. Du läser två kurser i engelska, men har också möjlighet att läsa fler kurser i språk inom programfördjupningar.

Planering och organisation
Du blir duktig på planering, organisation och ekonomi. Många arbeten innebär att kunna göra fler saker samtidigt.

Konferens och evenemang
Du ska kunna känna till hur man planerar olika möten och konferenser. Allt från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. Det kan gälla bokningssystem, lokalernas utformning, teknisk utrustning, önskemål om service, aktiviteter och andra tjänster.

Företagande och entreprenörskap
Du läser en kurs i entreprenörskap, vilket innebär att du ska utveckla din företagsamhet, initiativförmåga och kreativitet. Detta gäller samtliga elever inom gymnasieskolan men är kanske extra betydelsefullt för dig som ska arbeta inom ett område där förmågan att anpassa sig efter situationen och att utveckla nya idéer är mycket viktiga.

Branschkunskap
Turismen är idag en viktig näring i stora delar av världen och sysselsätter många människor. Det är också en bransch i ständig förändring. Du ska förstå hur man tar fram, paketerar, marknadsför, informerar och säljer resor och tjänster. Här ingår att anpassa sig efter samhällsförändringar och trender.
Du ska också känna till vanliga resmål i Sverige och i andra länder.

Programmet har inga nationella inriktningar

Tänk på!

Språk är viktigt
I ditt yrke behöver du kunna tala med dina kunder/gäster. Vill du studera vidare är goda språkkunskaper i många fall nödvändiga.

Varierande arbetstider
Många arbeten inom branschen innebär arbete på kvällar och helger. Du ska finnas tillgänglig när andra är lediga.

Olika områden

Programmet har inga nationella inriktningar men du kan välja kurser inom programfördjupningen som ger möjlighet till specialisering. Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Skolor kan också erbjuda fördjupningar/profiler mot verksamheter eller arbeten inom besöksnäringen.

Hotell och konferens
På ett hotell tar man emot gäster, ser till att de får den service de förväntar sig, iordningställer ibland för möten och konferenser och tar hand om våningsservice som städning och bäddning.

Du lär dig redskap och utrustning som används vid frukost- och bufféservering. Här ingår till exempel tillagning och uppläggning av vanliga frukosträtter.

Som receptionist ska du vara hotellets ansikte mot kunderna. Du säljer hotellets tjänster, bokar in gästerna, tar betalt och hjälper dem tillrätta. Du behöver kunskaper i ekonomi och data.

Konferensanläggningar – och många hotell – anordnar konferenser och möten. Du får organisera i stort och smått, boka och förbereda hotellrum och konferenslokaler, beställa mat och ordna fikapauser.

Ett område som växer allt mer är arrangemang av olika event. Det kan gälla mässor, konserter men också arrangemang för olika företag, till exempel kick-off, kundträffar och personalfester.

Turism och resor
Inom turism lär du dig olika resmål och resvägar och att söka information. Det gäller att marknadsföra olika destinationer och produkter. Här ingår även kunskap om tidtabeller, bokningssystem, rabatter med mera. Du ska kunna ta hand om resenärer som har olika krav, till exempel affärsresenären och turisten.
Du får träning i att informera kunder, både skriftligt och muntligt. Här ingår att kunna producera informationsmaterial. Du får också möjlighet att träna på att guida grupper.

Du får kunskap om man planerar olika aktiviteter. Det gäller allt från traditionella charterresor till den nya upplevelseturismen.

Exempel på yrken: Aktivitets- och eventvärd, konferensvärd, mötes- och eventplanerare, receptionist, turistinformation, våningsservice.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrkesområden.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du kan få vara på till exempel hotell, konferens- och fritidsanläggningar, resebyråer, turistbyråer, hos olika slag av arrangörer med mera.

Du får vanligtvis följa de ordinarie arbetstiderna, vilket kan innebära arbete på kvällar och helger. Du får praktiskt använda de kunskaper du fått i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Du kan till exempel söka arbete på hotell- och konferensanläggningar eller som reseplanerare. Du kommer att arbeta med service och ofta i direkt kontakt med dina kunder.

Vi lever i ett samhälle där vi ofta är ute och reser, vilket innebär att vi ibland behöver bo och äta utanför hemmet. För att vi ska trivas och ha de bra på resmålet behövs välutbildad personal som kan ge god service till alla gäster och besökare.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns många utbildningar inom till exempel hotell och turism. Ett område som växer allt mer är kunskap om att organisera och marknadsföra olika event, till exempel mässor, konserter och företagsarrangemang.

Du läser engelska 6 inom programgemensamma ämnen. Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha en yrkesexamen och godkänt betyg i kurserna 2 och 3 inom svenska/svenska som andraspråk. Du kan läsa dessa kurser inom individuellt val eller som utökat program.

Du kan läsa mer om fortsatta studier på sidorna 92–95. Där finns till exempel information om antagningsreglerna till högskolan.

Det finns även utbildningar utomlands, främst i Frankrike och Schweiz, om du vill vidareutbilda dig i hotellbranschen.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Hotell- och turismprogrammet – HT

Det finns inga inriktningar inom programmet.

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 700 p

 • Besöksnäringen, 100 p
 • Engelska 6, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Konferens och evenemang, 100 p
 • Logi, 100 p
 • Hållbar turism, 100 p
 • Resmål och resvägar, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 900 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Administration, affärskommunikation, aktiviteter och värdskap, dryckeskunskap, eventteknik, företagsekonomi, försäljning och kundservice, konferens och evenemang, moderna språk, naturguidning, programmering, reception, reseproduktion och marknadsföring, serveringskunskap, service och bemötande, svenska 2/svenska som andraspråk 2, tillämpad programmering, våningsservice

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

 • Konferensvärd
 • Receptionist
 • Våningsservice
 • Aktivitets- och eventvärd
 • Mötes-, event- och gruppbokning

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 34 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet

För dig som…

vill ha en förberedande utbildning till ett speciellt yrke i en liten bransch. För att du ska lyckas på den här typen av utbildningar bör du vara händig, konstnärligt inriktad och ha ett intresse utöver det vanliga!

Du lär dig…

grunden i ett hantverksyrke. Yrkena är mycket olika och därför väljer du vanligtvis inriktning direkt till år1. Det gemensamma för alla hantverksyrken är att du lär dig den grundläggande tekniken, materialkunskap och företagande.

Kreativitet, skapande och stil

Du lär dig ett hantverksyrke och ska kunna utföra en arbetsuppgift från idé till färdig produkt.

Det innebär att du ska kunna se vilket behov kunden har, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.

Du börjar ofta direkt på din inriktning och undervisningen är anpassad efter vad som krävs inom ditt yrke.

Många hantverkare arbetar i små företag eller startar eget. Du får därför en insikt om hur det är att starta upp och driva ett företag. Det gäller att driva ett projekt från idé till verklighet.

Du får också lära ditt hantverks historia och tradition. Detta är grunden för att se in i framtiden. Här ingår till exempel att förstå vad den tekniska utvecklingen betytt för utvecklingen av ditt hantverk.

Inriktningar

 • Finsnickeri
 • Florist
 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
 • Textil design
 • Övriga hantverk

Skolor

Luleå Gymnasieby

 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Tänk på!

Du arbetar inte bara med händerna
Du ska lära dig planera ditt arbete, skaffa lämpligt material, rita, tillverka, beräkna kostnader och till sist sälja din produkt.

Många hantverkare arbetar i små företag eller startar eget
Du får därför insikt i hur det är att starta upp och driva ett företag. Det gäller att driva ett projekt från idé till verklighet.

Inriktningar

Finsnickeri

Du lär dig att utifrån ritningar tillverka möbel- och inredningssnickerier.

Här ingår att kunna olika tillverkningsmetoder och att ha kunskap om olika material. Du får arbeta både med dina händer och med moderna datorstyrda maskiner. Du kan läsa mer ekonomi för att kunna arbeta inom trä- och byggvaruhandeln.

Exempel på yrken: Båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare, trä- och byggvaruhandel.

Florist

Du lär dig göra blomsterarrangemang för olika tillfällen, som bröllop, begravningar, utställningar och fester.

Blomsterbinderi, växtkännedom, färg och form är exempel på vad du får lära dig. Dessutom ingår kunskaper inom marknadsföring och andra arbetsuppgifter som förekommer i en blomsterhandel.

Exempel på yrken: Florist.

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Du lär dig kundservice, ekonomi, och färglära och får öva klippning och frisyrdesign, permanentbehandling och frisörteknik.

Skolan har ofta en egen salong med kundmottagning. Du växlar mellan att arbeta som herr- och damfrisör. Du får lära dig tekniker för håruppsättning, makeup och skäggdesign. Du kan också få en inblick i hur man tillverkar peruker.

Exempel på yrken: Barberare, frisörsaspirant, hår- och makeupstylist.

Textil design

Du lär dig formge mönster, skapa egna kreationer och blir duktig på att sy.

Här ingår hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om olika textila material. Du kan läsa mer ekonomi för att arbeta med till exempel inköp.

Exempel på yrken: Inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion.

Övriga hantverk

Det finns möjligheter att anordna utbildningar till många olika hantverksyrken som till exempel glasblåsare, silversmed, guldsmed, instrumentbyggare eller möbelrenoverare.

Du kan i en del fall få hela den praktiska delen av din yrkesutbildning som lärlingsutbildning. Du kommer bara till skolan för att läsa gemensam yrkesteori.
Du lär dig teknik och hantering av verktyg. Här ingår även kunskaper om material som förekommer inom det valda yrket.

Exempel på yrken: Bössmakare, glasblåsare, guldsmed, juvelfattare, kakelugnsmakare, keramiker, låssmed, sadelmakare, segelmakare, silversmed, skomakare, smed, sotare, tapetserare, timmerman, urmakare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel båtbyggare, glasblåsare, guldsmed och urmakare. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Du väljer vanligtvis inriktning direkt från årskurs 9.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av
kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.

Du gör din APL på en arbetsplats som bäst passar till den inriktning du valt inom Hantverksprogrammet. Det kan exempelvis vara som frisör på en frisörsalong, som florist i en blomsteraffär, som finsnickare på ett möbelsnickeri, som silversmed med mera. Du får praktiskt använda de kunskaper du fått i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Detta är ganska vanligt inom inriktningen övriga hantverk. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

När du gått färdigt Hantverksprogrammet har du fått en grund i ett yrke.

På dessa hantverksutbildningar förbereder du dig för en yrkesbana och kan oftast börja arbeta direkt efter utbildningen. För dig som går inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist är du inte färdigutbildad efter gymnasiet utan får arbeta som lärling med särskilda avtal under cirka 3.000 timmar. Du kan sedan gå vidare och göra ett gesällprov.

Fortsatta studier
Du kan i många fall skaffa dig mer utbildning inom ditt yrkesområde vid någon skola med specialinriktning mot hantverk. Som exempel kan vi nämna Capellagården, Stenebyskolan, Konstfack eller Textilhögskolan i Borås. Folkhögskolor har ofta utbildningar med estetiska kurser och hantverksinriktning. På en del skolor får du betala avgifter.

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns bland annat utbildningar inom skönhets- och hälsovård, till exempel arbeten på spa- och friskvårdsanläggningar, gym, skönhets- och frisörsalonger.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du förutom yrkesexamen ha godkända betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen svenska 2/svenska som andraspråk 2 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 kan du läsa inom individuellt val. Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program.

Om du söker en konstnärlig högskoleutbildning krävs dessutom ofta arbetsprover för att bli antagen.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Hantverksprogrammet – HV

Inriktningar:

 • Finsnickeri – HVFIN
 • Florist – HVFLO
 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist – HVFRS
 • Textil design – HVTEX
 • Övriga hantverk – skilda koder för olika fördjupningar

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Entreprenörskap, 100 p
 • Hantverk – introduktion, 200 p
 • Tradition och utveckling, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 500 p

Finsnickeri

 • Finsnickeri 1, 200 p
 • Finsnickeri 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

Florist

 • Florist 1, 200 p
 • Florist 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

Frisör

 • Frisör 1, 200 p
 • Frisör 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

Textil design

 • Material och miljö, 100 p
 • Textil design 1, 200 p
 • Textil design 2, 200 p

Övriga hantverk

 • Hantverksteknik 1, 200 p
 • Hantverksteknik 2, 200 p
 • Material och miljö, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Administration, affärskommunikation, arkitektur, bild, CAD, datoriserad mönsterhantering, datorstyrd produktion, design, digitalt skapande, elektroteknik, formgivning, företagsekonomi, försäljning och kundservice, handel, hantverk, hantverkskunskap, historia, inköp och logistik, kemi, larm- och säkerhetsteknik, manuell mönsterkonstruktion, massage, matematik, medicin, naturkunskap, programmering, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk, tillämpad programmering, utställningsdesign, växtkunskap

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Finsnickeri
Båtbyggare
Elkraftteknik, finsnickeri 3 och 4, hantverk-introduktion,

Inredningssnickare
Cad 1 och 2, Finsnickeri 3 och 4

Möbelsnickare
Entreprenörskap och företagande, finsnickeri 3 och 4

Trä- och byggvaruhandel
Finsnickeri 3, personlig försäljning 1, praktisk marknadsföring 1,
utställningsdesign 1

Florist
Florist
Florist 3 och 4, florist 4 och 5 – specialisering, utställningsdesign 1, växtkunskap 1

Frisör
Frisöraspirant
Frisör 3–5, frisör 6a

Textil design
Inköpsassistent
Affärskommunikation, textil design 3, inköp 1 och 2

Sömmerska
Mönsterkonstruktion 1, textil design 3 och 4

Textil och konfektion
Datoriserad mönsterhantering 1, mönsterkonstruktion 1 och 2, textil design 3

Övriga hantverk
Bössmakare
Hantverksteknik 3 – 5, hantverksteknik 4 och 5 – specialisering

Glasblåsare
Entreprenörskap och företagande, formgivning 1, hantverksteknik 3 och 4, hantverksteknik 4 och 5 – specialisering

Guldsmed
Cad 1, hantverksteknik 3–5, hantverksteknik 4 – specialisering

Hår- och makeupstylist, juvelfattare, kakelugnsmakare, keramiker, sadelmakare, segelmakare, silversmed, skomakare, smed, sotare, tapetserare, timmerman, urmakare
Hantverksteknik 3 och 4, hantverksteknik 4 och 5 – specialisering

Hudvård
Personlig försäljning 1, kemi 1, massage 1 och 2, medicin 1 och 2, naturkunskap 1a2

Låssmed
Hantverksteknik 3–5, larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen svenska 2/svenska som andraspråk 2
kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna.

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrations­­programmet

För dig som…

vill arbeta med till exempel inköp, försäljning, marknadsföring, administration, ekonomi, löner och bokföring.

Du kan arbeta som försäljare i en butik, på ett företags försäljnings- eller ekonomiavdelning, med webbpublicering, i en reception, ett konferenscenter med mera. Goda kunskaper om handel och ekonomi är dessutom till nytta i många andra arbeten.

Du lär dig…

försäljningsteknik, service och administration. Här ingår att känna till hur företag och förvaltningar är uppbyggda och fungerar. Du ska få kunskaper om vad det innebär att starta och driva ett företag.

Du får även lära dig att använda all den nya teknik som idag finns inom försäljning, exempelvis datoriserade kassa­apparater, olika ekonomi och administrativa datorprogram och annan informationsteknik.

Handel, ekonomi och administration

Du får kunskaper om inköp och försäljning, service och ekonomi. Du får också lära dig kommunicera och informera i olika omgivningar.

Du läser entreprenörskap och lär dig hur man sätter igång och genomför ett projekt. Du får till exempel kunskap i att starta och driva företag och förstå hur vi människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål.

Försäljning och kundservice
Du lär dig att sälja och ge service. Här ingår att kunna sälja olika varor och tjänster inom skilda branscher.

Du blir duktig på att kommunicera
Det innebär att du blir duktig att i tal och skrift kunna sammanfatta information eller tala om vad du tycker. Här ingår att kunna använda rätt informationsteknik vid rätt tillfälle. Du lär dig hantera de vanliga datorprogrammen för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.

Att ta initiativ och ansvar
Du ska bli självständig och våga ta egna initiativ. På många skolor får du möjlighet att starta ett eget företag, ibland inom en verksamhet som heter Ung Företagsamhet.

Inriktningar

>  Administrativ service
>  Handel och service

Skolor

Luleå Gymnasieby
>  Handel och service
Strömbackaskolan
>  Handel och service

Tänk på!

Kundkontakt
Inom försäljning, service och administration arbetar du mycket med människor. Det krävs därför att du har lätt för att få kontakt med andra och att du kan lösa problem.

Datorn som arbetsredskap
Mer och mer arbete inom detta område utförs idag med datorn som arbetsredskap. Arbetsuppgifterna har blivit mer kvalificerade och kräver därför personal med god utbildning.

Inriktningar

Administrativ service

Du utbildas för att kunna ”ha många bollar i luften” och vara duktig på att organisera olika arbetsuppgifter. Det gäller att både kunna arbeta självständigt och att samarbeta med andra.

Du lär dig grunderna i ekonomi, personalfrågor, information och kommunikation. Du lär dig arbeta med anbud och beställningar och att utforma presentations- och informationsmaterial i affärssammanhang. Här ingår att kunna använda olika IT-verktyg och datorprogram och känna till hur man upprättar, använder och underhåller en databas.

Du ska förstå hur vi människor fungerar i grupp. Varför fungerar vissa grupper bra medan det bli konflikter och bråk i andra? Hur löser man en konflikt?

Exempel på yrken: Kundtjänstbiträde, Marknadsassistent, Personalassistent, Redovisningsassistent, Säljassistent.

Handel och service

Du förbereder dig för arbete inom detaljhandel (butiker), företagsförsäljning och telefonförsäljning.

Du lär dig mycket om marknadsföring av varor och tjänster och får mer erfarenhet av att göra informations- och reklammaterial, både för hand och med hjälp av datorer. Här ingår att kunna exponera (visa upp) en vara på ett säljande sätt samt att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar.

Du utvecklar din förmåga som säljare. Du ska kunna arbeta kundorienterat och målinriktat i servicesituationer. Det gäller att utgå från kundens behov. Du lär dig också att arbeta med inköp.

Du får mer kunskap om internethandel, till exempel hur man startar och underhåller en nätbutik.

Exempel på yrken: Butikssäljare, Företagssäljare, Inköpsassistent, Lagerarbetare

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Du kan läsa mer om detta här >>

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.
Du får vara ute på till exempel butiker, företags ekonomi- och försäljningsavdelningar, receptioner, med mera. Du får praktiskt använda de kunskaper du fått i skolan. Läs mer om APL här >>

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskor dit du söker. Läs mer om lärlingsutbildning här >>

Efter gymnasieskolan

Kunskaperna du får på programmet har du nytta av i många yrken.

Du kan längre ner på sidan se många exempel på yrken som programmet kan utbilda till. Det finns dessutom många andra arbeten där goda kunskaper om handel och ekonomi är till stor nytta.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar inom till exempel ekonomi, data och ekonomi, försäljning, marknadsföring, turism, ledarskap i butik, inköp med mera.

Högskolan har också ett stort antal utbildningar inom dessa områden. Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha en yrkesexamen och godkända betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kurserna engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 2 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna.

Du kan också välja att läsa kurserna som individuellt val eller utökat program. Många utbildningar inom de ekonomiska eller administrativa områdena kräver dessutom att du läser kurserna matematik 2 och 3.

Du kan läsa mer om fortsatta studier här >> Där finns till exempel information om antagningsreglerna till högskolan.

Studievägskoder

Handels- och administrations­programmet – HA

Inriktningar:
Administrativ service – HAADM
Handel och service – HAHAN

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

– Engelska 5, 100 p
– Historia 1a1, 50 p
– Idrott och hälsa 1, 100 p
– Matematik 1a, 100 p
– Naturkunskap 1a1, 50 p
– Religionskunskap 1, 50 p
– Samhällskunskap 1a1, 50 p
– Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

– Branschkunskap inom handel och administration, 100 p
– Entreprenörskap, 100 p
– Information och kommunikation 1, 100 p
– Servicekunskap, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 500 p

Administrativ service
– Administration 1, 100 p
– Affärskommunikation, 100 p
– Information och kommunikation 2, 100 p
– Intern och extern kommunikation, 100 p
– Ledarskap och organisation, 100 p

Handel och service
– Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
– Inköp 1, 100 p
– Näthandel 1, 100 p
– Personlig försäljning 1, 100 p
– Praktisk marknadsföring 1, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Administration, affärskommunikation, aktiviteter och värdskap, dator- och kommunikationsteknik, engelska, eventteknik, fastighetsförvaltning, företagsekonomi, försäljning och kundservice, godshantering, grafisk kommunikation, handel, hygienkunskap, information och kommunikation, inköp och logistik, konferens och evenemang, lager och terminal, ledarskap och organisation, matematik, mat och butik, medier samhälle och kommunikation, moderna språk, näthandel, programmering, svenska/svenska som andraspråk, svenska (retorik), tillämpad programmering, utställningsdesign, webbutveckling

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

OBS! Kurserna engelska 6 och svenska 2/svenska som andraspråk 2 ingår i många yrkesutgångar. Dessa kurser ger dig inte bara bra yrkeskunskaper utan är också två av de tre kurser som du behöver läsa för att få grundläggande behörighet till högskolan.

Administrativ service
• Kundtjänstbiträde
• Marknadsassistent
• Personalassistent
• Redovisningsassistent
• Säljassistent

Handel och service
• Butikssäljare
• Företagssäljare
• Inköpsassistent
• Lagerarbetare

Du hittar mer information om vilka kurser du kan läsa inom de olika yrkesområdena på www.programvaljaren.se.

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

– Engelska 6, 100 p*
– Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
– Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
– Kurser inom idrott och hälsa
– Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kurserna engelska 6 och svenska 2/svenska som andraspråk 2 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningar.

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

För dig som…

vill arbeta med service och reparationer av personbilar, tunga fordon, mobila maskiner (t.ex. grävmaskin och hjullastare) med mera. Du kan också bli yrkesförare, bilskadereparatör, fordonslackerare, sälja reservdelar och tillbehör.

Du lär dig…

hur fordon fungerar och lär dig att hitta fel, reparera och utföra service på olika fordon. Du kan även lära dig hur man transporterar människor och gods.

Fordonsteknik och transporter

Programmet handlar om olika fordon, deras användningsområden och om tekniken i fordonen. Du lär dig använda verktyg, maskiner, testinstrument och andra hjälpmedel och lär dig även grundläggande trafikkunskap.

Under första året får du grundläggande kunskaper som du har nytta av inom samtliga inriktningar. Här ingår en hel del teori, men du får tillämpa kunskaperna i praktiken.

Du får kunskaper om vilka olika yrken och vilka olika typer av företag och verksamheter som finns i fordonsbranschen. Här ingår att förstå vilka krav och förväntningar de har på sin personal. Allt för att hjälpa dig i ditt val av inriktning.

Verklighetsnära undervisning
Dina lärare försöker göra sin undervisning så realistisk som möjligt. Många skolor samarbetar med företag som ställer moderna personbilar, lastbilar eller arbetsmaskiner till förfogande. Det är också vanligt att skolan tar in bilar eller last- och transportuppdrag från kunder.

Du får sedan, med hjälp av verkstadshandböcker, servicescheman och felsökningsinstrument ta reda på eventuella fel, beställa reservdelar och åtgärda felen. Du som väljer inriktningen transport får dessutom träna på att köra olika fordon. Oavsett vilken inriktning du väljer ingår mycket datakunskap. Datorn är ett viktigt hjälpmedel vid felsökning, att hämta information med mera.

När du arbetar i skolans verkstad är läraren din arbetsledare som förväntar sig att du först själv försöker lösa ett problem innan du frågar.

Inriktningar

 • Karosseri och lackering
 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport

Strömbackaskolan

 • Personbil
 • Transport

Tänk på!

Du utbildas till serviceyrken
Många utbildningar inom programmet leder till arbeten med kundkontakter. Du måste därför kunna uttrycka dig i tal och skrift för att ge en bra kundservice.

Lösningsmedel, tunga lyft och obekväma arbetsställningar
Det är viktigt med god fysik och att du är lungfrisk. Du får inte vara allergisk mot oljor, lösningsmedel eller metaller. Har du astma får du inte arbeta med härdplaster. Detta är särskilt viktigt om du väljer inriktningen karosseri och lackering. Tala med skolhälsovården om du vill få din hälsa bedömd.

Lämplighet och medicinska krav
Om du tänker utbilda dig till yrkesförare ställs det höga krav på lämplighet och även de medicinska kraven är högre för att få körkortstillstånd.

Inriktningar

Karosseri och lackering

Du får grundläggande kunskap om karossens form och funktion för att kunna reparera och ge service på karosser och karosseridetaljer, eller för att arbeta som billackerare.

Du får arbeta med olika svetsmetoder och avancerad utrustning, bland annat riktbänkar och mätinstrument. Det gäller att kunna återställa ett fordon till hur det såg ut från början.

I lackeringsteknik lär du dig att spackla, slipa, maskera och sprutlackera. Du kan även få pröva på att motivlackera.
Exempel på yrken: Bilskadereparatör, fordonslackerare.

Lastbil och mobila maskiner

Du specialiserar dig på tunga fordon och mobila maskiner som till exempel grävmaskiner och hjullastare.

Du lär dig tillsyn, felsökning, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner. I stort sett får du arbeta med samma saker som personbilsmekanikern, men du får lära dig mer om dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system.

Du ska kunna läsa arbetsinstruktioner och manualer, på både svenska och engelska.

Exempel på yrken: Lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, reservdelsspecialist tunga fordon.

Personbil

Du lär dig grunderna för att arbeta med service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.

Du läser el/elektronik, karosseri och inredning, lär dig om bromsar och andra mekaniska delar.

Fordon är idag uppbyggda av system som styrs av datorer och kännare. Du får därför använda olika mätinstrument − ofta datoriserade − när du arbetar med felsökning.

Du ska kunna läsa arbetsinstruktioner och manualer på både svenska och engelska.

Exempel på yrken: Personbilsmekaniker, reservdelsspecialist lätta fordon

Transport

Du lär dig grunderna i att arbeta med godshantering och att yrkesmässigt köra fordon av olika slag.

Du lär dig köra, lasta, lossa och hantera gods på terminaler. Till en början övar du på skolans övningsfält men allt eftersom du avlagt körprov får du framföra fordon på allmän väg. Du får också lära dig att utföra enklare reparationer.

Transportfordon har idag mycket avancerad kommunikationsutrustning som du måste kunna behärska. Du ska också kunna använda de hjälpmedel som används vid lastning, både med tanke på säkerheten men också för att använda fordonets lastmöjligheter så effektivt som möjligt.

Syftet med utbildningen är också att du ska uppnå målen för de behörigheter som krävs för att framföra tunga fordon och bussar i yrkesmässig trafik.

Exempel på yrken: Bussförare, lastbilsförare, budbilsförare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom flygplatspersonal och snöfordon. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.
Du får vara ute på till exempel verkstäder för bilar och maskiner, på transportföretag och på andra arbetsplatser inom fordonsbranschen. Du får praktiskt använda de kunskaper som du lärt dig i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Du kan arbeta med att hitta och reparera fel samt utföra service på olika fordon. Du kan även arbeta med transport av människor och gods. Det finns en stor variation av yrken och arbetsområden inom fordons- och transportbranschen.

Fordonsbranschen är en bransch i snabb teknisk utveckling och därför kommer du få lära dig mer på din framtida arbetsplats. Det finns även många möjligheter till fortsatta studier.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar som är både praktiska och teoretiska, till exempel utbildningar inom internationella transporter och logistik, transporter med flyg, transportledare, motorcykelmekaniker med mera.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna 2 och 3 inom svenska/svenska som andraspråk och engelska 6. Kursen engelska 6 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna 2 och 3 inom svenska/svenska som andraspråk kan du läsa inom individuellt val.

Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program. Du kan även behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk utbildning, till exempel en ingenjörsutbildning.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Fordons- och transportprogrammet – FT

Inriktningar:

 • Karosseri och lackering – FTKAR
 • Lastbil och mobila maskiner – FTLAS
 • Personbil – FTPER
 • Transport – FTTRA

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Fordons- och transportbranschens villkor och
  arbetsområden, 200 p
 • Fordonsteknik – introduktion, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400–500 p

Karosseri och lackering, 400 p

 • Lackeringsteknik – introduktion, 200 p
 • Riktningsteknik – introduktion, 200 p

Lastbil och mobila maskiner, 400 p

 • Lastbilar och mobila maskiner – basteknik, 100 p
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1, 100 p
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2, 100 p
 • Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 p

Personbil, 400 p

 • Personbilar – basteknik, 100 p
 • Personbilar – service och underhåll 1, 100 p
 • Personbilar – service och underhåll 2, 100 p
 • Personbilar – verkstad och elteknik, 100 p

Transport, 500 p

 • Yrkestrafik 1a, 200 p
 • Yrkestrafik 1b, 300 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700–800 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Aktiviteter och värdskap, ATV- och motorcykelteknik, bussteknik, el- och hybridfordonsteknik, engelska, entreprenörskap, flerbränslefordonsteknik, flygplatsteknik, försäljning och kundservice, godshantering, godstransporter, grönyte- och småmaskinsteknik, handel, hjulutrustningsteknik, husvagns- och husbilsteknik, inköp och logistik, karosseriteknik, lackeringsteknik, lager och terminal, lantbruksmaskinteknik, lastbilar och mobila maskiner – motorteknik, lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik, lastbilar – reparations- och systemteknik, lastbilspåbyggnadsteknik, marinmotorteknik, matematik, mobila maskiner – reparations- och systemteknik, personbilar – reparations- och systemteknik, personbilar – service- och underhållsteknik, persontransporter, programmering, reseproduktion och marknadsföring, service och bemötande, skogsbruksmaskinteknik, snöfordonsteknik, tillämpad programmering, transportteknik, truckteknik

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Karosseri och lackering

 • Billackerare
 • Bilskadereparatör

Lastbil och mobila maskiner

 • Lastbilsmekaniker
 • Maskinmekaniker
 • Reservdelsspecialist tunga fordon

Personbil

 • Personbilsmekaniker
 • Reservdelsspecialist lätta fordon

Transport

 • Bussförare
 • Lastbilsförare

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 38,3 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen engelska 6 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna.

Estetiska programmet

Estetiska programmet

För dig som…

vill ha en grundläggande estetisk utbildning samtidigt som du förbereds för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Elever som läser det Estetiska programmet siktar mot att arbeta som musiker, dansare, skådespelare, konstnärer eller formgivare. Du kan också ha användning för dina kunskaper i många andra yrken och ditt privatliv.

Du lär dig…

att teckna, måla och skulptera, göra konst och grafik med hjälp av digitala medier, utöva musik, dansa eller spela teater. Du ska känna till olika former av konst och utveckla din egen kreativitet och skaparglädje.

Du läser också flera kurser i ämnen som ger dig behörighet för fortsatta studier.

Observera: Det är vanligt att skolorna vill att de sökande lämnar in arbetsprover eller kommer till skolan för lämplighetsprov och/eller intervju.
Gymnasieskolorna vill dessutom ofta att du redan i din ansökan anger vilken inriktning du vill läsa.

Bild, form, dans, media, musik och teater

På Estetiska programmet utvecklar du din egen fantasi, kreativitet och kommunikativa förmåga. Du får arbeta skapande och ska även kunna uppskatta det som andra skapat. Detta kombineras med studier som förbereder för högskolestudier.

Du får en orientering om olika samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem, till exempel mellan etablerade konstformer och populärkultur.
Du lär dig mer om villkoren för konstnärligt arbete i dagens samhälle. Det gäller frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.

Du ska också se sambanden mellan samhällsstrukturer, idéer och konstarter under olika epoker. Ni får diskutera hur man sett på kultur i olika tider och idag. Du läser kursen historia 2 som fördjupar dina kunskaper om den historiska utvecklingen.

Du möter publiken
Du lär dig hur det är att framträda inför publik. Du får vara med och sätta upp pjäser eller musikaler, genomföra offentliga konserter, ställa ut konstföremål med mera.

Samarbete mellan inriktningarna
Om elever sätter upp musik- och teaterpjäser, behövs inte bara skådespelare, dansare och musiker. Eleverna som läser bild och formgivning kan till exempel ansvara för kläder och scenografi. Eleverna på estetik och media kan göra affischer, webbplatser eller annat som marknadsför föreställningen.

Många valbara kurser
Du kan fördjupa eller bredda dina studier genom att välja kurser från någon annan inriktning inom programmet.

Allsidigt kunnande
Som musiker, konstnär, dansare eller skådespelare lägger du mycket tid på att öva och träna upp din skicklighet. Du blir allsidig inom det estiska området och läser dessutom många kurser i mer allmänna ämnen.

Inriktningar

 • Bild och formgivning
 • Dans
 • Estetik och media
 • Musik
 • Teater
 • Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling
 • Dans – Riksrekryterande spetsutbildning

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Musik
 • Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling

Luleå Gymnasieby

 • Bild och formgivning
 • Dans
 • Musik
 • Teater

Strömbackaskolan

 • Bild och formgivning
 • Estetik och media
 • Musik

Tänk på!

Arbetsprover och intervjuer
Vissa gymnasieskolor tar inte enbart hänsyn till betyg. Du kan även få lämna arbetsprover eller göra olika antagningsprov. Dessa anordnas vanligtvis under våren.

Var noga då du väljer kurser
Vid antagning till högskolan belönar man elever som läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande – de får så kallade meritpoäng. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan.

Studier efter gymnasieskolan

Estetiska programmet är det högskoleförberedande program som har lägst antal kurser som ger meritpoäng eller särskild behörighet till högskolans utbildningar. Det innebär att det är extra viktigt för dig att vara uppmärksam på vilka kurser du väljer inom programfördjupningar och det individuella valet.
Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Inriktningar

Bild och formgivning

Du får pröva flera olika tekniker, som teckning, målning, konsthantverk och skulptur i olika material.

Du får efter en tid fördjupa dig i den teknik som du tycker är rätt för dig. Vilka möjligheter som finns beror på vad skolan kan erbjuda.
Du kommer redan från början att arbeta självständigt. Ibland kommer du behöva tillbringa extra tid i skolans verkstäder och ateljéer, särskilt inför utställningar och vernissager.

Du kan inom programfördjupningar välja kurser inom till exempel animation, arkitektur, bildteori och visuell kommunikation.

Dans

Du får utveckla dina färdigheter inom olika sorters dans.

Tyngdpunkten ligger på de tre dansformerna jazz, modern dans och klassisk balett.

Du får utveckla din kropp till ett instrument som ska förmedla känslor och upplevelser. Dansens kärna är att du utvecklar ett personligt rörelsespråk kombinerat med förståelse av dansens traditioner. Du får ökad medvetenhet om kroppen och om det kroppsliga minnet, vilket är faktorer som är betydelsefulla för dansen som konstart. Det ingår dessutom mycket fysisk träning.

Undervisningen i dansteori lär dig hur samhällets värderingar avspeglar sig i dansen. Det gäller syn på kroppen, kön och kultur.
Du kan inom programfördjupningar välja kurser inom till exempel dansgestaltning, dansteknik och träningslära.

Estetik och media

Du lär dig att använda digitala medier för att skapa.

Det gäller att uppleva, använda och skapa digitala produkter. Du ska förstå hur bild och ljud fungerar som uttrycksmedel i digital miljö. Du får dessutom möjlighet att inrikta dig på något enskilt digitalt medium.

Du får grundläggande kunskaper om medieproduktion och ska förstå hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Här ingår att se sambanden mellan form, innehåll, funktion och ekonomi.

Du kan inom programfördjupningar välja kurser inom till exempel digitalt skapande, film- och Tv-produktion, fotografisk bild, grafisk kommunikation, medie­produktion, spelutveckling med mera.

Musik

Inriktningen är till för dig som vill bli sångare, musiker eller musiklärare, men även för dig som har ett stort intresse av musik.

Du utvecklar dig själv som sångare eller på dina huvud- och biinstrument. Här ingår enskild undervisning men du får också spela i grupp och sjunga i kör. På skolan finns det ofta ensembler med olika musikaliska inriktningar. Du får ibland engagera dig både kvällar och helger, särskilt inför konserter eller andra framträdanden.

Du läser även musikteori och lär dig till exempel att uppfatta och återge helheten i musiken genom melodi, rytm och harmoni. Här ingår att kunna analysera musik för att förstå musikaliska strukturer. Datorn används som ett naturligt inslag i övningar och tillämpningar av musikteoretiska och gehörsmässiga kunskaper.

Exempel på områden du kan fördjupa dig inom programfördjupningar är musikteori, ensembleledning och dirigering, musikimprovisation, arrangering och komposition med mera.

Teater

Du får utveckla din förmåga att agera på scen.

I början gör ni olika improvisationer och koncentrationsövningar. Du utvecklar din fantasi och scennärvaro. Den sceniska gestaltningens metoder bygger på gemensamt arbete. I ämnet läggs därför stor vikt vid gemensamt skapande och samarbetsövningar. Du ska både kunna ge och ta.

Därefter arbetar ni med texter från olika pjäser. Till slut får du vanligtvis delta i en eller flera uppsättningar av pjäser eller musikaler. Detta ger dig kontakt med en publik men också en helhetssyn på vad som krävs för att genomföra en föreställning. Du får mer kunskaper om alla andra yrkesgrupper som finns inom teatern, förutom skådespelaren.

Du läser även klassisk litteratur, litteraturhistoria och teaterteori.

Det finns ett stort utbud av valbara kurser inom programfördjupningar. Du kan bland annat fördjupa dig i cirkus, ljud och ljus, dramatik och dramaturgi.

Program­fördjupningar

Programmet erbjuder många kurser inom skilda ämnen. Detta ger skolorna möjlighet att erbjuda fördjupningar inom till exempel cirkus och akrobatik, animation, fotografisk bild med mera. Du får vara aktiv och ta reda på vad skolorna erbjuder där du bor.

Du kan också välja kurser inom ämnen som engelska och matematik. Kurser inom dessa ämnen ger dig behörighet till fler utbildningar inom högskolan och högre meritpoäng.

Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling, Boden

Hos oss får du redan på gymnasiet börja ditt kunskapsbyggande inom spel- och spelutveckling.

Du får verktyg för att kunna förstå och arbeta med spelet som medium. Du får lära dig utveckla dataspel, skriva interaktiva berättelser och skapa underhållande spelmoment. Möjligheten till tät samverkan med YH-utbildningar och spelföretag borgar för en kvalitativ och modern utbildning.

Det första året kommer du att läsa gemensamma kurser för att under andra året välja inriktningar att fördjupa dig inom. Det tredje året blir att vara del i ett spelföretag där du förutom att skapa spel även får lära dig de entreprenöriella förutsättningarna som råder kring spelvärlden.

Dans – Riksrekryterande spetsutbildning, Piteå

På Estet – Dans får du möjlighet att utveckla dig både konstnärligt och tekniskt genom att du får träning i olika tekniker som jazzdans, street, balett, modern dans, improvisation och komposition. Du kommer att få dansa och medverka i både små och stora projekt tillsammans med musiker och/eller andra dansare. Du kommer också få träffa danshögskolans gästdansare. Du utvecklar din självkänsla och kreativitet som du har nytta av i alla områden i livet. Utbildningen ger dig behörighet att läsa vidare på högskola och universitet. Förutom behörighet till gymnasiets högskoleförberedande program, söker du till spetsutbildningen via färdighetsprov.

Övriga särskilda varianter och estetiska spetsutbildningar

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.
Skolorna kan också ansöka om att starta estetiska spetsutbildningar. Det är utbildningar där man samarbetar med en högskola. Dessa utbildningar kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser och du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker oftast redan inför år 1, men vissa skolor låter dig vänta med valet till inför år 2.

Du väljer valbara kurser inom programfördjupningarna
Du ser vilka kurser du kan välja längst ner på sidan.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valen inför år 2.

Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan nästan alltid välja kurser i moderna språk och andra kurser som ger behörighet till fler högskoleutbildningar.

Efter gymnasieskolan

Många elever som läser det Estetiska programmet siktar mot att arbeta som musiker, dansare, skådespelare, konstnärer eller formgivare. Konkurrensen är hård inom dessa områden. Du måste arbeta mycket medvetet för att nå ditt mål.

Det finns många skolor där du kan fortsätta att studera inom det estetiska området efter gymnasieskolan.

På högskolan finns några av de mest kvalificerade utbildningarna. Här finns skolor som Dramatiska institutet, Konsthögskolan, Konstfack, Musikhögskolan och flera teaterhögskolor.

Folkhögskolorna är ett annat exempel. En del utbildningar motsvarar ungefär vad du läst på gymnasieskolan, medan andra utbildningar är mer kvalificerade.

Det finns flera så kallade konst- och kulturutbildningar inom estetiska områden. Du kan läsa konstnärliga grundutbildningar eller utbildningar riktade mot dans, musik och teater.

Om du söker till någon konstnärlig utbildning är det oftast så att antagningen sker efter bedömning av inlämnade prover eller olika antagningsprov.

Många andra möjligheter
Dina kunskaper är även värdefulla om du vill utbilda dig för yrken där man använder bild, teater, dans och musik för att utveckla och hjälpa människor.

Exempel på yrken är musikterapeut, dansterapeut och dramapedagog. Du kan också bli lärare inom olika områden, exempelvis bild- eller musiklärare.

Du får grundläggande behörighet till högskolan och kan söka andra humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar. Naturligtvis har du också stor glädje av dina kunskaper i många andra yrken och i ditt privata liv.

Du får vara noga då du väljer kurser inom det individuella valet. Sök upp din studie- och yrkesvägledare. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Du kan läsa mer om fortsatta studier på sidorna 92–95.

Du får vara noga då du väljer kurser inom det individuella valet. Sök upp din studie- och yrkesvägledare. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Estetiska programmet – ES

Inriktningar:

 • Bild och formgivning – ESBIL
 • Dans – ESDAN
 • Estetik och media – ESEST
 • Musik – ESMUS
 • Teater – ESTEA

Programöversikt

Gymnasiegemensamma ämnen, 1.150 p

 • Engelska 5 och 6, 200 p
 • Historia 1b och 2b – kultur, 200 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b, 100 p
 • Svenska 1-3/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 150 p

 • Estetisk kommunikation 1, 100 p
 • Konstarterna och samhället, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400 p

Bild och formgivning

 • Bild och form 1b, 100 p
 • Bild, 100 p
 • Bildteori, 100 p
 • Form, 100 p

Dans

 • Dansgestaltning 1, 100 p
 • Dansteknik 1 och 2, 200 p
 • Dansteori, 100 p

Estetik och media

 • Digitalt skapande 1, 100 p
 • Medieproduktion 1 och 2, 200 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p

Musik

 • Ensemble med körsång, 200 p
 • Gehörs- och musiklära 1, 100 p
 • Instrument eller sång, 100 p

Teater

 • Scenisk gestaltning 1– 3, 300 p
 • Teaterteori, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 500 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

 • Animation
 • Arkitektur
 • Bild
 • Bildteori
 • Cirkus
 • Dansgestaltning
 • Dansorientering
 • Dansteknik
 • Dansteori
 • Design
 • Digitalt skapande
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Estetisk kommunikation
 • Film- och TV-produktion
 • Filosofi
 • Formgivning
 • Fotografisk bild
 • Företagsekonomi
 • Grafisk kommunikation
 • Gränssnittsdesign
 • Historia
 • Hälsa
 • Konst och kultur
 • Ljudproduktion
 • Matematik
 • Mediekommunikation
 • Medieproduktion
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Moderna språk
 • Musik
 • Musikteori
 • Naturkunskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Programmering
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Teater
 • Tillämpad programmering
 • Träningslära
 • Visuell kommunikation
 • Webbutveckling

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Kurser inom idrott och hälsa

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet

För dig som…

vill arbeta med datorer, elektronik, elteknik och energiteknik. Du kan utbilda dig till yrken som automationstekniker, driftoperatör, elektriker, nätverkstekniker med mera.

Du lär dig…

grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, energiteknik och styrteknik. Det är viktigt att kunna läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker.
Du läser en stor del teori, däribland matematik. Framför allt får du använda dina kunskaper i formellösning.

Ellära, elektronik, energi och datorkunskap

Du får lära dig grunderna i ellära, energiteknik, mätteknik och ritningsläsning.

Du får göra olika beräkningar med hjälp av formler, men även göra många praktiska uppgifter som att löda, byta kontaktdon, skarva kabel och fiber, lära dig olika verktyg för att mäta, kabeldragning och andra grundläggande elarbeten.

Du lär dig mycket om datorer
Datorn används till att göra beräkningar, ritningar och olika mätningar. Du får grundläggande kunskap om datorer och datornätverk.

Mekatronik
Du får grunderna i mekatronik och lär dig tekniska lösningar som bygger på mekanik, elektronik och datorteknik. Ett bra exempel på detta är tvättmaskinen, vars mekaniska tvättrumma drivs med en elektrisk motor. Denna motor styrs i sin tur av ett system av olika tvättprogram.

Energiteknik
Du lär dig även grunden inom energiteknik. Det innebär att förstå hur man får en effektiv energihantering, energiinnehåll i olika bränslen samt kunskap om förnyelsebara energikällor som sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon.

Felsökning är viktigt
Det är mycket viktigt att du lär dig att självständigt läsa ritningar, scheman och manualer samt att du kan göra mätningar.

Kundkontakter är viktiga
Många av dina kommande arbetsuppgifter är förlagda till kundens arbetsplats eller hem. Du ska kunna uppträda med vänlighet och respekt. Det är också viktigt att du kan förklara vad du tänker göra på ett sätt som kunden förstår.

Inriktningar

 • Automation
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Elteknik
 • Energiteknik

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Elteknik

Luleå Gymnasieby

 • Elteknik

Strömbackaskolan

 • Automation/Teknikcollege
 • Elteknik

Älvsbyns gymnasium – Lärling

 • Elteknik

Tänk på!

Yrkesämnena innehåller mycket teori
Du lär dig ellära och får göra matematiska beräkningar. Du ska kunna läsa ritningar och instruktionsböcker. Det underlättar om du är intresserad av fysik och matematik.

Viktigt med språkkunskaper
Du kommer i kontakt med manualer och liknande som är skrivna på främmande språk, särskilt engelska.

Hur är ditt färgseende?
För att markera olika ledningar och ange värdet på olika komponenter använder man sig av färger. Om du inte har fullgott färgseende bör du därför kontakta skolhälsovården, antingen på din grundskola eller på någon gymnasieskola som anordnar El- och energiprogrammet.

Inriktningar

Automation

Du lär dig maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem.

Utrustningarna styrs med hjälp av datorer och elektronik. Ett exempel är industrirobotar. Du får lära dig att installera, programmera, övervaka och utföra underhåll på dessa maskiner och utrustningar.

Ett viktigt område är mätteknik. Det gäller att kunna ställa in apparatur så att de fungerar på bästa sätt, men även att förstå om något är fel.

Du läser praktisk ellära och lär dig elsystemets uppbyggnad och funktion samt om elektriskt material som till exempel ledare, halvledare och isolatorer.

Exempel på yrken: Automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

Du lär dig installera, administrera och reparera datorer och nätverk och annan utrustning för kommunikation.

Du får en bred utbildning för arbete med datorer och annan utrustning för ljud och bild. Här ingår kunskaper om olika typer av kommunikation mellan datorer och deras kringutrustningar, till exempel skrivare och scanner.

Du ska kunna bygga upp kommunikationsnät för tele, data och media. Här ingår också kunskap om olika säkerhetsregler som inloggning och behörighet.

De valbara kurserna ger dig möjlighet till fördjupning inom dator- och kommunikationsteknik, nätverksteknik, programmering, support och servicearbete med mera.

Exempel på yrken: Elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker.

Elteknik

Du får kunskaper för arbete inom det elkrafttekniska området.

En elektriker kopplar och drar fram ledningar för elektricitet. Du kan även arbeta med att förebygga och reparera fel.

Du får kunskap om hur man arbetar säkert och lär dig de lagar och förordningar som gäller vid elarbete. Dessa kurser ger dig senare möjlighet att få behörighet att självständigt arbeta som elektriker.

Du får fördjupade kunskaperna i elektrisk mätteknik och hur man beräknar olika värden. Du lär dig också att installera kommunikationsnät för tele, data och media, larm och övervakning.

Du kan välja kurser och fördjupa dig inom till exempel ellära, elmätteknik, installationsteknik, larm och säkerhetsteknik med mera.

Exempel på yrken: Distributionselektriker, installationselektriker, industrielektriker, järnvägstekniker – el och signal.

Energiteknik

Du utbildar dig för arbete på kraftverk, vattenverk, avloppsreningsverk, industrin, vid fritidsanläggningar med mera.

Du kan inrikta dig mot arbete med övervakning och underhåll på kraft- eller värmeverk som kan drivas med olika energikällor. Du får kunskap om hur man använder energi på det bästa sättet både vad gäller miljön och ekonomi. Det är särskilt viktigt att du lär dig att läsa av mätare och göra beräkningar. Du ska också kunna göra felsökningar och avhjälpa vanliga fel som kan uppkomma.

Inriktningen ger dig grunderna i ellära. Du kan dessutom välja kurser inom kraft- och värmeteknik, vatten- och miljöteknik med mera.

Exempel på yrken: Driftoperatör – allmän, kraft- och värmepumpsteknik, vatten- och miljöteknik.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom vattenkraftteknik och eldistribution. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom programfördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du kan få vara på till exempel en elfirma, dataföretag, energiverk eller verkstäder för olika elektroniska utrustningar.
Du får praktiskt använda de kunskaper du lärt dig i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärlingsutbildning

Efter gymnasieskolan

Du arbetar vanligtvis med installation, underhåll, service, tillverkning och försäljning av elektrisk eller elektronisk utrustning eller med energiteknik.
Du kommer att arbeta inom ett område som ständigt utvecklas. Du får därför vara beredd på att kontinuerligt lära dig nya saker. Dina grundkunskaper i till exempel svenska, engelska och matematik är ofta viktiga för att följa med i den tekniska utvecklingen och klara av ditt arbete.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar inom datorteknik, programmering i olika programvaror, databasutveckling, spelutveckling och andra tillämpningar av virtuella upplevelser, vatten och miljöteknik med mera.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen engelska 6 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna 2 och 3 i svenska/svenska som andraspråk kan du läsa inom individuellt val. Du kan även välja att läsa kurserna som utökat program.

Du kan även behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk utbildning, till exempel inom de eltekniska eller energitekniska områdena.

Studier efter gymnasieskolan (Exempelvis information om antagningsreglerna till högskolan)

Studievägskoder

El- och energiprogrammet – EE

Inriktningar:

 • Automation – EEAUT
 • Dator- och kommunikationsteknik – EEDAT
 • Elteknik – EEELT
 • Energiteknik – EEENE

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400–500 p

Automation, 400 p

 • Mät- och styrteknik, 100 p
 • Mät- och reglerteknik, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Programmerbara styrsystem, 100 p

Dator- och kommunikationsteknik, 400 p

 • Dator – och nätverksteknik, 100 p
 • Elektronik och mikrodatorteknik, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Nätverksteknik, 100 p

Elteknik, 500 p

 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p

Energiteknik, 400 p

 • Avhjälpande underhåll1, 100 p
 • Energiteknik 2, 100 p
 • Förnybar energi, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 700–800 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Automatiserade system, CAD, dator- och kommunikationsteknik, driftsäkerhet och underhåll, eldistributionsteknik, elektronik, elektronikproduktion, elektroniksystem – installation och underhåll, elektroteknik, ellära, elmotordrivsystem, elmätteknik, energiteknik, engelska, entreprenörskap, eventteknik, fastighetsautomation, företagsekonomi, försäljning och kundservice, gränssnittsdesign, hållbart samhälle, industriautomation, installationsteknik, järnvägsteknik, kemi, konstruktion, kraft- och värmeteknik, larm och säkerhetsteknik, marina elektroniksystem, matematik, medicinsk teknik, mekatronik, mät-, styr- och reglerteknik, naturkunskap, nätverksteknik, processautomation, programmering, sammanfogningsteknik, support och servicearbete, teknik, tillämpad programmering, vatten- och miljöteknik, vattenkraftteknik, verktygs- och material­hantering, webbserverprogrammering, webbutveckling

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Automation

 • Automationstekniker – fastighet
 • Automationstekniker – industri
 • Automationstekniker – process

Dator- och kommunikationsteknik

 • Elektronikproduktionstekniker
 • Hemservicetekniker
 • Nätverkstekniker

Elteknik

 • Distributionselektriker
 • Industrielektriker
 • Installationselektriker
 • Järnvägstekniker – el och signal

Energiteknik

 • Driftoperatör – allmän
 • Driftoperatör – kraft- och värmeteknik
 • Driftoperatör – vatten- och miljöteknik

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 48,5 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Engelska 6, 100 p*
 • Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
 • Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen engelska 6 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

För dig som…

vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du lär dig…

grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får läsa om hur man använder samhällets resurser på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och det svenska rättsväsendet.

Ekonomi och juridik

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

I företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Här ingår kunskap om till exempel finansiering, kalkylering, redovisning och internationell handel.

Du får fundera över vilket juridiskt och moraliskt ansvar som det innebär att driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande.

Ekonomi är komplext
Du får kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Du ska kunna diskutera kring orsakssamband och följder av olika beslut. Det är också viktigt att kunna se ekonomi i ett historiskt sammanhang.

Svensk och internationell rätt
Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt, arbetsrätt.

Begrepp inom ekonomi och juridik
Du lär dig centrala begrepp, teorier och modeller inom ekonomi och juridik. Du presenterar resultat av undersökningar med hjälp av modern informationsteknik anpassat till din målgrupp.

Kunskap om människan
Du får också förståelse för hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Inriktningar

 • Ekonomi
 • Juridik

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Ekonomi

Luleå Gymnasieby

 • Ekonomi
 • Juridik

Strömbackaskolan

 • Ekonomi

Älvsbyns gymnasium

 • Ekonomi
 • Juridik

Tänk på!

Studietakten är hög
På Ekonomiprogrammet är studietakten högre än vad du är van vid från grundskolan. Räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Var noga då du väljer kurser
Vid antagning till högskolan belönar man elever som läser fördjupande kurser i matematik, engelska, moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande – de får så kallade meritpoäng.

Studier efter gymnasieskolan

Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Ta därför alltid reda på vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Du kan få hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare och kan även hitta aktuell information på webben – till exempel på www.studera.nu.

Inriktningar

Ekonomi

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger färdigheter i att starta och driva ett företag.

Du får lära dig olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam samt en orientering om de lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området.

Du lär dig se vägen från idé till att starta ett företag. Hur värderar man en affärsidé och hur skriver man en affärsplan? Det gäller att kunna samverka i olika former av nätverk.

Du tränar dig att använda programvaror som finns för ekonomi, databashantering och redovisning. Vidare lär du dig att skriva affärsbrev, göra ekonomiska kalkyler, lägga upp register, sköta bokföring samt att göra broschyrer, foldrar och annat informationsmaterial.

Kunskaperna tillämpar du ofta i olika grupparbeten. Det kan gälla att utforma marknadsföringen för en produkt, göra företagspresentationer eller öppna en egen affär.

Kursen matematik 3b ger dig behörighet till många ekonomiska utbildningar på högskolan.

Juridik

Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du läser en kurs om rättsväsendets betydelse i samhället. Hur det har vuxit fram, hur det är organiserat och hur det fungerar. Här ingår till exempel kunskap om våra grundlagar, straffrätt, processrätt, EU-rätt samt kunskap om vanliga juridiska begrepp.

Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden. Det gäller att förstå hur lagar och avtal påverkar företagandet. Du ska kunna söka information om juridiska problem och förstå juridiska dokument som används i näringslivet.

I ämnet filosofi får du fundera kring centrala etiska frågeställningar och lära dig argumentera för dina ståndpunkter. Du ska kunna analysera och värdera information.

I ämnet psykologi fördjupar du dig i mänskligt beteende och beslutsfattande. Vad styr våra beslut och vårt handlande?

Programfördjupningar

Du kan välja kurser omfattande 300 p (vanligtvis tre kurser). Till detta kommer också de val du ska göra inom det individuella valet – 200 p.

Du kan fördjupa dig inom din inriktning, men också välja kurser som kombinerar de två inriktningarna.

Du kan även välja kurser i mer allmänna ämnen som samhällskunskap, matematik, religionskunskap och moderna språk. Kurser i matematik ökar din behörighet till högskolan och kan precis som kurser i moderna språk ge dig värdefulla meritpoäng vid ansökan till högskolan.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor. Vissa skolor har fått rätt att anordna särskilda varianter inom det estetiska området.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer språk och kurser inom moderna språk
Detta val sker vanligtvis inför år 1 (och eventuellt år 2). Det kan vara bra att fortsätta läsa ditt språk från högstadiet. Detta kan ge dig värdefulla meritpoäng om du vill studera vidare efter gymnasieskolan.

Du ska välja kurser inom programfördjupningar
Du ser vilka kurser du kan välja på längst ner på denna sida.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valen inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan nästan alltid välja fler kurser i moderna språk.

Efter gymnasieskolan

Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Undervisningen i de olika ämnena ska förbereda dig för högre studier. Du kan få längre läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Du får lära dig hur man ställer upp olika teoretiska modeller som man sedan prövar genom olika undersökningar. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Om du vill läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar måste du läsa fler kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan du göra inom till exempel den kommunala vuxenutbildningen. Högskolan erbjuder också olika ettåriga utbildningar där du kan komplettera dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknologi.

Du kan även söka utbildningar vid yrkeshögskolan inom till exempel ekonomi, media och turism.

Studier efter gymnasieskolan

Där finns till exempel information om antagningsreglerna till högskolan.

Studievägskoder

Ekonomiprogrammet – EK

Inriktningar:

 • Ekonomi – EKEKO
 • Juridik – EKJUR

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 1250 p

 • Engelska 5 och 6, 200 p
 • Historia 1b, 100 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1b och 2b, 200 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1b och 2, 200 p
 • Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 350 p

 • Företagsekonomi 1, 100 p
 • Moderna språk, 100 p
 • Privatjuridik, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 300 p

Ekonomi

 • Entreprenörskap och företagande, 100 p
 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Matematik 3b, 100 p

Juridik

 • Affärsjuridik, 100 p
 • Filosofi 1, 50 p
 • Psykologi 2a, 50 p
 • Rätten och samhället, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300 p

Skolan kan erbjuda dig följande kurser:

 • Affärsjuridik, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Entreprenörskap och företagande, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Filosofi 1 och 2, 50 p + 50 p
 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Företagsekonomi – specialisering, 100 p
 • Geografi 1 och 2, 100 p + 100 p
 • Grafisk kommunikation 1, 100 p
 • Historia 2a och 3, 100 p + 100 p
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Internationella relationer, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p
 • Marknadsföring, 100 p
 • Matematik 3b och 4, 100 p + 100 p
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
 • Moderna språk
 • Naturkunskap 2, 100 p
 • Politik och hållbar utveckling, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Psykologi 2a och 2b, 50 p + 50 p
 • Redovisning 2, 100 p
 • Religionskunskap 2, 50 p
 • Religionskunskap – specialisering, 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Rätten och samhället, 100 p
 • Samhällskunskap 3,100 p
 • Skrivande, 100 p
 • Sociologi, 100 p
 • Textkommunikation, 100 p
 • Tillämpad programmering, 100 p

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

 • Kurser inom idrott och hälsa
 • Någon/några estetiska kurser

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som…

vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kan exempelvis utbilda dig till anläggningsförare, byggnadsträarbetare (snickare), betongarbetare, byggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, glastekniker, golvläggare, murare eller väg- och anläggningsarbetare.
Efter gymnasieskolan är det vanligt att arbeta som lärling för att få mångsidig yrkesträning och bli skicklig som byggnads­arbetare.

Du lär dig…

till exempel snickeri, anläggningsarbete, att köra anläggningsfordon, målning, plåtslageri och betongarbeten. I yrkesteorin kommer du att läsa ritningar samt lära dig egenskaper hos olika material. Alla ämnen är viktiga! Har du inte lägst betyg E från alla kurser som ingår i programmet, även i de gymnasiegemensamma ämnena, blir det problem att få arbete med lärlingsavtal efter utbildningen.

Du behöver kunna arbeta självständigt och vara händig, ha sinne för färg och form och inte vara rädd för höjder eller obekväma arbetsförhållanden.

Hus och anläggning

Programmet innehåller många olika yrkesutbildningar som har gemensamt att du gör din del av arbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt, till exempel vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Samtliga elever får en gemensam grund. Du får pröva på att mura och armera och att utföra betong-, trä-, måleri-, plåt- och anläggningsarbeten. Detta hjälper dig att välja inriktning och specialisering men kunskaper inom flera olika områden kan även underlätta för dig att få arbete efter utbildningen.

I yrkesteorin lär du dig bland annat skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, grundläggande ritningsläsning och olika material och verktyg.

Du får också kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur du ska arbeta för att undvika skador och olyckor.

Lagarbete med ansvar
Oavsett vilken inriktning du väljer arbetar du ofta i lag med andra elever. Du ska kunna följa ritningar och instruktioner. Du får lära dig bygga rationellt, säkert och miljömässigt hållbart. Ansvar och självständighet är viktigt för alla som arbetar inom byggbranschen.

Inriktningar

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning
 • Måleri
 • Plåtslageri

Skolor

Björknäsgymnasiet

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad

Luleå Gymnasieby

 • Husbyggnad
 • Plåtslageri

Strömbackaskolan

 • Husbyggnad
 • Måleri

Älvsbyns gymnasium – Lärling

 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning

Tänk på!

Du bör vara händig och noggrann
Även samarbetsvilja och kreativitet är viktigt. Alla byggyrken kräver att du kan läsa och förstå instruktioner och ritningar, göra beräkningar och tolka mätresultat.

Olika väderförhållanden och höga höjder
Du får räkna med att arbeta ute även under vintern liksom i regnväder. En hel del arbete utförs på höga höjder. Du får inte ha anlag för svindel eller krampsjukdomar.

Lösningsmedel, tunga lyft och obekväma arbetsställningar
Om du har problem med rygg, knän eller allergier bör du tala med skolhälsovården. Under utbildningen får du lära dig arbeta så att du undviker yrkesskador.

Inriktningar

Anläggningsfordon

Du får lära dig köra de fordon som används vid byggen och anläggningsarbeten. Här ingår grunderna om markarbeten och trafikkunskap.

Du lär dig hantera olika jordförflyttande anläggningsmaskiner som till exempel grävmaskin, lastmaskin och väghyvel. Du får tekniska kunskaper om maskinerna och deras speciella användningsområden. Det är också viktigt att kunna trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Du kan välja kurser inom programfördjupningar som lär dig mer om lednings- och vägbyggnad.

Exempel på yrken:
Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad

Denna inriktning innehåller många möjligheter till specialisering.

Inom byggnadsträ kommer du att lära dig alla slags snickeriarbeten som förekommer vid byggnation.

Inom betongteknik får du arbeta med att armera, gjuta och efterbehandla betong samt att montera färdiga betongelement. Som murare arbetar du med att mura fasader och öppna spisar, sätta kakel samt lägga golvplattor. Du kommer också att mura upp och putsa väggar.

Du kan fördjupa dig genom att välja kurser inom betongkonstruktioner, CAD, mur- och putsverk, träkonstruktioner eller olika specialyrken.

Exempel på yrken:
Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, murare, träarbetare (snickare), olika specialyrken som håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör och undertaksmontör.

Mark och anläggning

Ett anläggningsprojekt kan vara en park, en väg, en tunnel men också ett ledningsnät för dränering, telekommunikation eller fjärrvärme.
Du lär dig olika markarbeten som görs före och efter ett bygge. Det kan handla om markarbeten för husgrunder, ledningsnät eller anläggning av parker och trädgårdar. Här ingår kunskaper om olika materials hållfasthet, packningsförmåga, dräneringsegenskaper med mera.

Du har många möjligheter till fördjupning mot områden som berghantering, gaturum och parker, trädgårdsanläggningar och vägarbeten.

Exempel på yrken:
Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare.

Måleri

Du får lära dig mycket om färger och olika material, var och hur man använder dem och att blanda och nyansera färger. Spackling, slipning och annat underarbete är en del i undervisningen.

Inom byggnadsmåleri kommer du att måla fasader, fönster och betonggrunder utomhus. Du målar lister, tak, väggar och snickerier inomhus. Du kommer också att få sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader och kanske spänna tak, lära dig äldre målningstekniker och dekorativt måleri.

Exempel på yrken: Byggnadsmålare

Plåtslageri

Du lär dig byggnadsplåtslageri, ventilationsteknik, svetsning och lödning.

Du får tillverka plåtdetaljer för olika ändamål och montera dessa. Här ingår även att kunna metoder som används för att sammanfoga och skära i metaller.
Byggnadsplåtslagaren tillverkar ofta olika typer av plåtdetaljer från plan plåt som sedan monteras. Det kan vara huvar, bleck och rännor för tätning och garnering eller avledning av vatten. Du får också lära dig att lägga plåttak.

Utbildar du dig till ventilationsplåtslagare får du tillverka och montera plåttrummor och andra delar till ventilationssystem.

Exempel på yrken:
Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare.

Särskilda varianter

Skolor har rätt att ansöka om att få starta så kallade särskilda varianter. Det är inriktningar som avviker från de nationella inriktningarna, till exempel inom bergteknik (bergsprängning) och järnvägsteknik. Särskilda varianter kan ha egna behörighetskrav och egna antagningsbestämmelser. De kan även vara riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var du bor.

Riksrekryterande utbildningar

Val

Du väljer inriktning
Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom program­fördjupningarna
Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det individuella valet
Vissa skolor vill att du gör dessa val redan inför år 1, men det vanligaste är att du får göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen du kan välja mellan skiljer sig från skola till skola. Du kan alltid välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du får komma ut på nybyggen, verkstäder, anläggningsarbeten eller renoveringar och får följa arbetsplatsens tider. Du får praktiskt använda de kunskaper du lärt dig i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning

I vissa kommuner kan du läsa programmet som lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbildningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker.

Lärling

Efter gymnasieskolan

Inom branschen finns företag av alla storlekar. En del byggnadsarbetare bor och arbetar borta under veckorna och reser bara hem till helgerna. Det finns också möjligheter att söka arbete utomlands.

Nya material och nya sätt att arbeta kräver att byggnadsarbetaren lär sig nya tekniker och arbetsuppgifter. Utvecklingen går mot att de som arbetar med husbyggnad får flera arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde och får arbeta med både mureri, snickeri och betongarbeten.

Efter gymnasieskolan har du en lärlingsperiod som omfattar 2.000–4.000 timmar (2–3 år). Under tiden är du anställd med lön enligt ett lärlingsavtal. Det är först när du gjort din tid som lärling som du är färdigutbildad och får fullt betalt.

Fortsatta studier
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns yrkesutbildningar inom olika områden som innehåller både teori och praktik.
Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen svenska/svenska som andraspråk 2 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kurserna engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 3 kan du läsa inom individuellt val. Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program.

Du kan också behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk utbildning, till exempel en ingenjörsutbildning.

Studier efter gymnasieskolan

Studievägskoder

Bygg- och anläggningsprogrammet – BA

Inriktningar:

 • Anläggningsfordon – BAANL
 • Husbyggnad – BAHUS
 • Mark och anläggning – BAMAR
 • Måleri – BAMAL
 • Plåtslageri – BAPLA

Programöversikt

Gymnasie­­gemensamma ämnen, 600 p

 • Engelska 5, 100 p
 • Historia 1a1, 50 p
 • Idrott och hälsa 1, 100 p
 • Matematik 1a, 100 p
 • Naturkunskap 1a1, 50 p
 • Religionskunskap 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

 • Bygg och anläggning 1, 200 p
 • Bygg och anläggning 2, 200 p

Gymnasiearbete och Individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Individuellt val, 200 p

Inriktningar, 400–900 p

Anläggningsfordon, 900 p

 • Anläggningsförare – process, 100 p
 • Anläggningsförare 1, 200 p
 • Anläggningsförare 2, 200 p
 • Anläggningsförare 3, 200 p
 • Anläggningsförare 4, 200 p

Husbyggnad, 700 p

 • Husbyggnadsprocessen, 200 p
 • Husbyggnad 1, 100 p
 • Husbyggnad 2, 200 p
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 p

Mark och anläggning, 500 p

 • Anläggningsprocessen, 200 p
 • Anläggning 1, 100 p
 • Anläggning 2, 200 p

Måleri, 400 p

 • Måleriprocessen, 200 p
 • Måleri 1, 200 p

Plåtslageri, 400 p

 • Plåtslageriprocessen, 200 p
 • Plåtslageri – grunder 1, 100 p
 • Ventilationsplåtslageri 1, 100 p

TOTALT

2.500 poäng

Programfördjupningar, 300–800 p

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:
Anläggning, arkitektur, beläggning, berghantering, betong, Cad, design, elementmontering, entreprenörskap, fysik, företagsekonomi, golvläggning, husbyggnad, husbyggnad – specialyrken, hållbart samhälle, järnvägsbyggnad, lackeringsteknik, matematik, mobila arbetsmaskiner, motor- och röjmotorsåg, mur- och putsverk, måleri, plåtslageri, plåtslageriteknik, programmering, svenska/svenska som andraspråk, teknik, tillämpad programmering, trä, tätskikt våtrum, ventilation – installation, ventilation – plåtslageri, ventilationsteknik

Exempel på yrkesutgångar = paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

Anläggningsfordon

 • Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad

 • Betongarbetare
 • Glastekniker
 • Golvläggare
 • Murare
 • Träarbetare
 • Håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör, undertaksmontör

Mark och anläggningar

 • Beläggningsarbetare
 • Bergarbetare
 • Järnvägstekniker
 • Väg- och anläggningsarbetare (väg och infrastruktur)
 • Väg- och anläggningsarbetare (gaturum och parker)

Måleri

 • Byggnadsmålare

Plåtslageri

 • Byggnadsplåtslagare
 • Ventilationsplåtslagare

Kurser inom olika yrkesområden (PDF – 37,2 kB)

Kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 200 p

– Engelska 6, 100 p*
– Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100 p*
– Svenska 3/svenska som andraspråk 3, 100 p*
– Kurser inom idrott och hälsa
– Någon/några estetiska kurser

* Dessa kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen svenska/svenska som andraspråk 2 kan skolan även erbjuda dig inom programfördjupningarna.